Publikováno: 25.04.2022

Rekonstruovaná městská jatka si již od poloviny května budete moci prohlédnout

Lidé se již brzy budou moci poprvé podívat do rekonstruované budovy bývalých městských jatek a vnímat tak krásu historické stavby předtím, než se v ní usídlí galerie PLATO. Město Ostrava ve spolupráci s galerií PLATO a Městským ateliérem prostorového plánování a architektury připravilo měsíc otevřených dveří. Budova významná v mnoha směrech nabídne program pro odbornou i laickou veřejnost. Po slavnostním předání stavby budou následovat vernisáže hned dvou zajímavých výstav. Připravena je řada komentovaných prohlídek jedinečného objektu, jak s historiky, tak s architektem či prohlídky pro rodiny s dětmi. Měsíc otevřených dveří obsáhne i prohlídky vyhrazené školám, studentům architektury nebo poskytovatelům hotelových služeb. Vstup na všechny konané akce je zdarma, s ohledem na kapacitní omezení je však nutná rezervace. Další informace k programu a způsobu rezervace na jednotlivé akce naleznou zájemci již brzy na webu města.

Zachráněná jatka jsou jednou z klíčových staveb Ostravy, které se v příštích letech promění ve středobod atraktivní městské čtvrti. „S rekonstrukcí budovy jatek se blížíme do finále. V těchto dnech město objekt přebírá od zhotovitele a postupně se budou odstraňovat vady a nedodělky. Kolaudace je plánována na konec dubna 2022. V okolí jatek bude dále probíhat stavební činnost, nejprve bezprostřední veřejný prostor, následně prodloužená ulice Masná a nové bytové domy, objekt jako takový však bude plně funkční a k dispozici od května.  S ohledem na jeho pohnutou historii bychom jej rádi představili široké veřejnosti ještě předtím, než se v něm natrvalo usídlí PLATO,“ doplnila Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora

Krátce lze připomenout, že budova bývalých městských jatek z 19. století prošla v posledních letech významnou rekonstrukcí, aby se následně stala sídlem městské galerie PLATO. Architektonickou soutěž vypsal magistrát v roce 2017, zúčastnilo se jí devět zájemců. Autorem finálního návrhu komplexní přestavby objektu se stalo polské studio KWK Promes architekta Roberta Konieczného, považovaného za průkopníka „moving architecture.“ Stavební práce započaly v dubnu 2020, náklady dosáhly 190,8 milionů korun bez DPH. Komplexní přestavba unikátního objektu nabídne pět výstavních sálů, fungujících samostatně i při vzájemné propojení díky systému unikátních otočných stěn. Kromě vlastních galerijních ploch nechybí administrativní prostory, kavárna a zázemí pro vzdělávací program škol a přednášky.

Vyjma možnosti poprvé obdivovat historické prostory, zatím prázdných výstavních sálů, jsou připraveny dvě výstavy. První s názvem „Reaktivace: městská jatka a jejich okolí“ přiblíží návštěvníkům jak historii objektu, tak vizi budoucí městské čtvrti, ve kterou se lokalita v příštích letech promění. Zájemci se však mohou těšit i na výstavu „Moving Architecture“ a poznat tvorbu autora návrhu přestavby jatek i jeho ateliéru.  Výstavy, které budou mapovat příběh stavby i jejího tvůrce, budou doplněny i debatou s architektem. V rámci prezentace představí Robert Konieczný paralely a odlišnosti ostravského projektu s návrhy, které jeho studio vytvořilo v průběhu více jak 20 let existence. Další zajímavou akcí bude večer Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu s pragmatickým názvem „Jatka už se nevybulí.“ Pamatujeme také na nejmenší, připravovány jsou i speciální prohlídky pro rodiny s dětmi. Kromě plánovaného měsíce otevřených dveří nabídneme veřejnosti možnost obdivovat prostor budovy bývalých městských jatek v ještě v době konání Colours of Ostrava 2022. Galerie Plato pak zahájí svou činnost v novém sídle během září. Nutno také doplnit, že i okolí budovy dozná změn, v dalších měsících ji pak obklopí zeleň.

Další příspěvky