Publikováno: 21.04.2022

Výstavba „Rezidence Stodolní“ může začít, město rozhodlo o prodeji pozemků

Zastupitelé města rozhodli na svém dubnovém zasedání o prodeji komplexu nemovitostí „Rezidence Stodolní“ v centru města společnosti Linkcity Czech Republic a. s. za kupní cenu dle znaleckého posudku, minimálně ve výši 24 758 000 korun bez DPH. Investor předložil záměr výstavby reprezentativní multifunkční budovy, která v centru města nabídne cca 158 bytů, parkovací místa, ale také komerční prostory skýtající možnost různých služeb či prodejen. Zájemce však pamatuje i na prostory ke smysluplnému trávení volného času, společné zahrady i místa k setkávání. Stavba by měla být dokončena v roce 2026.

„Předložená nabídka zapadá do postupně naplňovaného záměru města na komplexní obnovu lokality a vznik její nové moderní části, která nabídne odpovídající kvalitu pro rezidenty i návštěvníky. Společnost Linkcity Czech Republic předložila velmi atraktivní záměr nové výstavby z pera oceňovaného studia Bogle Architects.  Oceňuji rovněž, že jsme velmi rychle a efektivně dojednali podmínky smlouvy, a je tedy možné bezprostředně zahájit přípravu projektu,“ konstatoval primátor Tomáš Macura.

 Navržená výstavba reflektuje regulační podmínky zpracované Městským ateliérem prostorového plánování a architektury. Nový komplex nabídne minimálně 7 000 m2 rezidenčních ploch a minimálně 1 200 m2 ploch komerčních, jejichž využití lze předpokládat jako například ordinace, lékárnu, kavárnu, pekárnu či jiné obchody. Nová zástavba doplňuje mezeru v kompaktní centrální zástavbě města. Investor neopomenul ani prvky modrozelené infrastruktury, navrženy jsou společné zahrady, zelená střecha, pobytová zeleň tvoří příjemné mikroklima. Nezanedbatelný je výhled na historickou dominantu místa, městská jatka rekonstruovaná na galerii umění.

Město se společností nyní uzavře smlouvu o smlouvě budoucí s předkupním právem a zákazem zcizení, jež obsahuje jednotlivé podmínky projektu i jištění ze strany města pro případné komplikace, jako jsou sankční ujednání či možnosti odstoupení od smlouvy. Prvním krokem je prověrka realizace projektu, která proběhne do 15. července 2022, následovat bude projektová příprava, samotná realizace by měla začít v roce 2024 a být ukončena v roce 2026.

Součástí projektu je také řešení veřejného prostoru mezi budovou jatek a Rezidencí Stodolní, tedy pozemky, které nebyly předmětem prodeje, ale se stavbou bezprostředně souvisí. Prostor bude navrhován jako pěší zóna. „Tento veřejný prostor na jedné straně představuje nezbytný vstupní prostor do komerčních i rezidenčních částí objektu, na straně druhé je součástí okolí jatek, tedy budoucí galerie PLATO a jako takový musí respektovat různorodé funkce. S ohledem na souvislosti jsme se se společností Linkcity dohodli na tom, že toto území projektově připraví i zrealizují a město se bude podílet na přípravě i investici do výše 70 % a zároveň maximálně 15 milionů korun,“ vysvětlila Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora.

Linkcity Czech Republic a. s., je mezinárodní developerská značka skupiny Bouygues a v České republice působí jako součást stavební skupiny VCES. Společnost Linkcity je developer a investor projektů, při nichž využívá globální síly a lokálních zkušeností. Realizuje projekty spočívající v revitalizaci městských brownfieldů se smíšeným využitím, industriální projekty, hotelové projekty, ale i projekty připravené na míru přání svých klientů. V rámci svých developerských aktivit klade důraz na městotvorné funkce, udržitelnost výstavby a obnovitelné zdroje. Mezi aktuální projekty Lincity patří přeměna bývalého areálu pardubické Tesly v novou rezidenční čtvrť s 250 byty, supermarketem a 10 řadovými domy a výstavba již třetí fáze rezidenčního projektu Chrudimpark.

Oceňované architektonické studio Bogle Architects působí v České republice od roku 2007 a jeho rukopis nese řada úspěšných projektů nejen v naší zemi. Zmínit lze inovativní školní projekty v Dubaji, Vietnamu a Singapuru, rezidenční projekty v Portu a Bogotě aj. Bogle Architects navrhlo řešení také pro výstavbu „Paláce Sitte“ ve městě, víc v odkazu https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/v-privoze-muze-vyrust-201epalace-sitte201c.

Další příspěvky