Aktualizováno 11.3.2021

Proluka Smetanovo náměstí

Město Ostrava nabídla k prodeji lukrativní pozemek o rozloze 635 m2 v centru města na nároží Smetanova náměstí a Vojanovy ulice, jemuž územní plán stanovuje smíšený způsob využití, tedy například pro objekty bydlení a občanské vybavenosti. Nová zástavba by měla doplnit městskou strukturu celé lokality a vytvořit kvalitní uliční prostor. Atraktivitu nabízené proluky zvyšuje přímý dosah městské hromadné dopravy a kulturní a společenský život v okolí, například nedaleké Divadlo Antonína Dvořáka a Divadlo loutek nebo akce sousedního areálu Černá louka.

Původní zástavba na ulici Vojanova byla na konci roku 2020 zbourána. Po odstranění původní nevzhledné stavby vznikla v místě nová lukrativní parcela, na jejímž místě by měl v budoucnu vyrůst plnohodnotný objekt hodný umístění v centru města, v bezprostřední blízkosti vznikajících univerzit i rezidence Nové Lauby.

Proluka Smetanovo náměstí

 

 

 

 

 

 

Indikativní vizualizace zastavěné proluky dle návrhu pana Ondřeje Sikuly

V květnu 2020 rozhodlo město o záměru pozemky prodat a vyhlásilo výzvu k podávání nabídek. Výzva byla ukončena dne 31.7.2020. Znění celé výzvy je dostupné na stránkách města Ostravy.

 

 

 

 

FOTOGALERIE