Aktualizováno 9.6.2021

Revitalizace Černé louky

2019
Záměr
Příprava
2020
Realizace
»
2021
Dokončeno

Výstaviště Černá louka se nachází v bezprostřední blízkosti centra města a Masarykova náměstí.  Revitalizace Černé louky probíhá kontinuálně již několik let a je rozdělena do několika částí a etap.

Projekt revitalizace prostoru před pavilonem A

V současné době probíhá příprava revitalizace prostoru před pavilonem A, kterou pro Černá louka s.r.o. zpracoval Atelier ZAKA22 spolu s Místní architekti. Jedná se o projekt komplexní rekonstrukce veřejného prostranství, který je využíván nejen návštěvníky výstav, ale také běžnými občany. Prostor běžně navštěvují studenti z blízkého kampusu, ale také návštěvníci Divadla Antonína Dvořáka nebo Divadla loutek, který s výstavištěm přímo sousedí.

V rámci rekonstrukce se počítá s úpravou zpevněných ploch, výsadbou nové zeleně i umístěním nového mobiliáře. V prostoru bude vytvořeno posezení s atraktivními prvky k sezení i relaxaci. Přibudou okrasné trvalkové záhony a nové herní prvky. V projektu se počítá také s umístěním veřejných toalet, stojanu pro kola a pítka na vodu.

První etapa revitalizace Černé louky bude dokončena na přelomu května/června 2021. Předpokládané náklady na revitalizaci budou kolem 4,5 mil. Kč vč DPH. Projekt je finančně podpořen ze strany statutárního města Ostrava.

Pro celý prostor areálu Černé louky se bude zpracovávat studie s přihlédnutím na připravené realizace staveb a likvidace některých objektů v rámci areálu včetně jeho propojením s nábřežím řeky Ostravice a novými stavebními plochami na ulici Pivovarské. Studii bude realizovat MAPPA.

Současně se v prostorách výstaviště také připravuje rekonstrukce pavilonu G, který bude nově sloužit Národnímu divadlu Moravskoslezskému a probíhá také příprava projektu multifunkčního areálu Ostravské univerzity – Univerzitní kampus na Černé louce v blízkosti řeky Ostravice. Stavby nových budov jsou realizovány Ostravsku univerzitou. Město Ostrava tento areál doplní úpravou břehů u řeky Ostravice a výstavbou podzemního parkoviště.

Více o rekonstrukci pavilonu G  na stránkách divadla ZDE.

Předchozí úpravy

V minulých letech proběhla revitalizace Černé louky ve dvou etapách. V rámci první etapy došlo k rekonstrukci a humanizaci příjezdové komunikace v úseku od ulice Pivovarské kolem Kulturního centra Cooltour za výstavní pavilon C. V místě se upravila vozovka a parkovací stání. Vytvořeno bylo 56 parkovacích míst a tří místa pro automobily ZTP. Upraveny byly také plochy u pavilonu A.  V roce 2016 bylo vyměněno veřejné osvětlení,  upravila se přístupová komunikace, v roce 2017 pak došlo k estetizaci centrální části areálu spojené s masivní výsadbou okrasných stromů, keřů a květin. Dále byly upraveny cesty a chodníky a přibudou lavičky k odpočinku. Byla revitalizována komunikace vedoucí z Pivovarnické ulice kolem kulturního centra Cooltour za pavilon C. Konkrétně mělo být vysazeno 86 stromů, 2500 keřů, 300 různých trav a kapradin, 3100 trvalek a 16 300 cibulovin. Upraveny byly chodníky a pěšinky, u nichž vznikly zpevněné plochy pro umístění stojanů na kola, laviček a dalších prvků mobiliáře. Vzniklo také dětského hřiště a venkovní fitness posilovna.

Proč je vlastně Černá louka černá?

Historie výstav a veletrhů v Ostravě se datuje od 17. června 1362, kdy císař a král Karel IV. vydal ostravským měšťanům privilegium pořádat šestnáctidenní výroční trh osm dní před Nanebevstoupením Páně a osm dní po něm. Postupně Ostrava získala právo ročně konat sedm trhů. Byly to trhy dobytčí se specializací na len a přízi. Ustálila se pravidelnost středečního trhu, kterým ročně prošlo šedesát tisíc prasat, v roce 1835 dokonce osmdesát tisíc kusů. Pro ně vyrostly ohrady a chlévy v prostoru dnešní Černé louky. Protože tehdy se vepřům říkalo černý dobytek, nazývá se část Moravské Ostravy u řeky Ostravice Černá louka. Čili místo není pojmenováno, jak by se na první pohled zdálo, od uhlí.

Areál výstaviště Černá louka je území o rozloze přibližně 50 000 m2.