Aktualizováno 8.2.2021

Revitalizace Černé louky

2019
Záměr
Příprava
2020
Realizace
»
2021
Dokončeno

Výstaviště Černá louka se nachází v bezprostřední blízkosti centra města a Masarykova náměstí.  Revitalizace Černé louky probíhá kontinuálně již několik let a je rozdělena do několika částí a etap.

Projekt revitalizace prostoru před pavilonem A

V současné době probíhá příprava revitalizace prostoru před pavilonem A, kterou pro Černá louka s.r.o. zpracoval Atelier ZAKA22 spolu s Místní architekti. Jedná se o projekt komplexní rekonstrukce veřejného prostranství, který je využíván nejen návštěvníky výstav, ale také běžnými občany. Prostor běžně navštěvují studenti z blízkého kampusu, ale také návštěvníci Divadla Antonína Dvořáka nebo Divadla loutek, který s výstavištěm přímo sousedí.

V rámci rekonstrukce se počítá s úpravou zpevněných ploch, výsadbou nové zeleně i umístěním nového mobiliáře. V prostoru bude vytvořeno posezení s atraktivními prvky k sezení i relaxaci. Přibudou okrasné trvalkové záhony a nové herní prvky. V projektu se počítá také s umístěním veřejných toalet, stojanu pro kola a pítka na vodu.

První etapa revitalizace Černé louky bude dokončena na přelomu května/června 2021. Předpokládané náklady na revitalizaci budou kolem 4,5 mil. Kč vč DPH. Projekt je finančně podpořen ze strany statutárního města Ostrava.

Současně se v prostorách výstaviště také připravuje rekonstrukce pavilonu G, který bude nově sloužit Národnímu divadlu Moravskoslezskému a probíhá také příprava projektu multifunkčního areálu Ostravské univerzity – Univerzitní kampus na Černé louce v blízkosti řeky Ostravice. Stavby nových budov jsou realizovány Ostravsku univerzitou. Město Ostrava tento areál doplní úpravou břehů u řeky Ostravice a výstavbou podzemního parkoviště.

Více o rekonstrukci pavilonu G  na stránkách divadla ZDE.

Předchozí úpravy

V minulých letech proběhla revitalizace Černé louky ve dvou etapách. V rámci první etapy došlo k rekonstrukci a humanizaci příjezdové komunikace v úseku od ulice Pivovarské kolem Kulturního centra Cooltour za výstavní pavilon C. V místě se upravila vozovka a parkovací stání. Vytvořeno bylo 56 parkovacích míst a tří místa pro automobily ZTP. Upraveny byly také plochy u pavilonu A.  V roce 2016 bylo vyměněno veřejné osvětlení,  upravila se přístupová komunikace, v roce 2017 pak došlo k estetizaci centrální části areálu spojené s masivní výsadbou okrasných stromů, keřů a květin. Dále byly upraveny cesty a chodníky a přibudou lavičky k odpočinku. Byla revitalizována komunikace vedoucí z Pivovarnické ulice kolem kulturního centra Cooltour za pavilon C. Konkrétně mělo být vysazeno 86 stromů, 2500 keřů, 300 různých trav a kapradin, 3100 trvalek a 16 300 cibulovin. Upraveny byly chodníky a pěšinky, u nichž vznikly zpevněné plochy pro umístění stojanů na kola, laviček a dalších prvků mobiliáře. Vzniklo také dětského hřiště a venkovní fitness posilovna.

Proč je vlastně Černá louka černá?

Historie výstav a veletrhů v Ostravě se datuje od 17. června 1362, kdy císař a král Karel IV. vydal ostravským měšťanům privilegium pořádat šestnáctidenní výroční trh osm dní před Nanebevstoupením Páně a osm dní po něm. Postupně Ostrava získala právo ročně konat sedm trhů. Byly to trhy dobytčí se specializací na len a přízi. Ustálila se pravidelnost středečního trhu, kterým ročně prošlo šedesát tisíc prasat, v roce 1835 dokonce osmdesát tisíc kusů. Pro ně vyrostly ohrady a chlévy v prostoru dnešní Černé louky. Protože tehdy se vepřům říkalo černý dobytek, nazývá se část Moravské Ostravy u řeky Ostravice Černá louka. Čili místo není pojmenováno, jak by se na první pohled zdálo, od uhlí.

Areál výstaviště Černá louka je území o rozloze přibližně 50 000 m2.