Publikováno: 16.11.2021

Projekt CLAIRO nabízí inovativní řešení v problematice znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší patří mezi jeden z největších environmentálních problémů Moravskoslezského kraje. Inovativní řešení nabízí projekt Clairo. Z jakých aktivit se projekt skládá?

Aktivity v projektu lze rozdělit do tří kroků. V prvním kroku výzkumu proběhne měření, které umožní získat důležité údaje o vývoji koncentrací monitorovaných látek v ovzduší. Pro tento účel jsme v místě výsadby zeleně instalovali měřící senzory. Ty jsou napájeny solárním panelem a každých pět minut odesílají data na centrální stanici v areálu technické univerzity, kde se data zhodnotí a promítnou do databáze.

Sběr a analýza dat, která bude probíhat napříč všemi ročními obdobími a za odlišných klimatických podmínek, je zásadní pro druhou část projektu, a to pro vytvoření struktury a kompozice zeleně. Přesné měření pomůže vybrat takové odrůdy rostlin, které budou v daných oblastech odolnější a schopny dlouhodobě zachytávat více prachových částic. Vědci jsou současně přesvědčeni, že pokud zeleň ošetří speciální zálivkou, její odolnost a sorpce se znásobí.

CLAIRO

V případě, že se pozitivní dopad vysázené zeleně na kvalitu ovzduší měřením potvrdí, bude v posledním kroku postup aplikován i na další oblasti v rámci Moravskoslezského kraje. Důležitým nástrojem umožňujícím šíření know-how je metodologie, která bude sloužit jako návod využití zeleně ve městech. Poznatky a zkušenosti získané během projektu chceme také předávat například při školení expertů a zástupců měst. Našim cílem je, aby výsledky výzkumu pomohly městům při rozhodování, jaké typy rostlin, v jakých místech vybrat pro výsadbu, a to nejen u nás, ale i v dalších městech Evropy.

Projekt Clairo Ostrava se realizuje ve spolupráci s dalšími projektovými partnery:

Moravskoslezský kraj
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Slezská univerzita v Opavě
Univerzita Palackého v Olomouci
Regionální sdružení územní spolupráce Těšínské Slezsko
SOBIC Smart & Open Base for Innovations in European Cities

  • Celkový rozpočet projektu: 2 591 879,60 EUR
  • Dotace EU (ERDF): 2 073 503,68 EUR
  • Spolufinancování SMO a MSK: 518 375,92 EUR
  • Délka trvání projektu: listopad 2018 – duben 2022

Informační leták k projektu

Webové stránky

 

Další příspěvky