Publikováno: 07.03.2021

Grossmannovu vilu by mohl zrekonstruovat soukromý investor

Ostrava otevřela možnost rekonstrukce památkově chráněné Grossmannovy vily soukromým investorem. Záměr předpokládá realizaci v souladu s již hotovým projektem a plány města do 3,5 roku.Podmínkou je také soulad s orgány památkové péče a vlastní reálná zkušenost investora s obnovou památkově chráněných objektů. Nabídky zájemců  bude město přijímat do konce dubna. Více informací k vyhlášené výzvě ZDE.

Prvorepubliková vila postavená ve stylu art-deco vyžaduje zásadní obnovu, kterou Ostrava připravuje od roku 2017. Původní myšlenku zrekonstruovat objekt a obnovit původní historické hodnoty budovy i přilehlé zahrady pro potřeby společenských setkání město postupem času rozšířilo o záměr otevřít vilu široké veřejnosti. Vila tak má nabídnout prostory pro pronájem, sály pro společenské a kulturní akce, pokoje pro ubytování a také prohlídkový okruh. Na přelomu roku získal projekt stavební povolení a město jej zařadilo do kapitálového rozpočtu mezi plánované stavby roku 2021, to však s podmínkou financování z úvěrových zdrojů.

„Jde o jednu z historických dominant Ostravy a naším jednoznačným cílem je vilu zrekonstruovat a otevřít lidem. Město má nyní možnost zajistit rekonstrukci i budoucí správu vlastními, omezenými finančními i personálními zdroji nebo ověřit, jestli může dosáhnout stejného cíle prostřednictvím soukromého investora a volné zdroje použít na jiné, nezbytnější projekty, například výstavbu domova pro seniory. Nejen v době ekonomické krize je nezbytné zvažovat investice města, a to i z hlediska jejich budoucího provozu,“ uvedl primátor Tomáš Macura.

Město proto vyhlásilo záměr prodeje, který obsahuje pozemky, včetně technického příslušenství, altánu i zahradního jezírka. Podmínkou je předložení celkového záměru investora, který musí vycházet z již hotového projektu, umožněny jsou dílčí úpravy v případě souhlasu orgánů památkové péče. S ohledem na platné stavební povolení město požaduje zahájení realizace do tří měsíců od uzavření smlouvy a její ukončení nejpozději za tři a půl roku. Případní zájemci musí prokázat reálné zkušenosti s obnovou historických objektů.

Úkolem nového majitele bude oživit reprezentativní rodinné sídlo z dvacátých let 20. století v maximální původní historické podobě, umožnit pronájmy společenských prostor i krátkodobé ubytování a po dobu minimálně deseti let umožnit prohlídky objektu široké veřejnosti.

Minimální kupní cenu stanoví znalecký posudek, který by měl být hotový v březnu. Vybraný investor městu zároveň uhradí náklady na již provedenou projekční činnost ve výši 2,4 milionu korun včetně DPH. Předpokládaná hodnota investice je 112,3 milionu korun včetně DPH.

V případě, že o vilu bude zájem a město obdrží nabídky, bude je posuzovat komplexně bez preference některého z kritérií. Zároveň si vyhrazujeme právo nejednat se žádným ze zájemců, pokud obdržené nabídky nebudou splňovat požadavky a představy města. Pakliže soukromého investora nevybereme, jsme připraveni zahájit výběrové řízení na stavební práce a stavba začne ještě letos, dle původního plánu,“ doplnila náměstkyně pro investice Zuzana Bajgarová.

Grossmannova vila je považována za jednu z nejvzácnějších a nejzachovalejších prvorepublikových vil v Ostravě. V honosném stylu art deco si ji nechal postavit v letech 1922 až 1923 jako rodinné i firemní sídlo stavitel František Grossmann. V prvním i druhém obytném patře je řada oken i některých dveří s původními vitrážemi nebo jejich pozůstatky, v některých místnostech zůstal podél stěn i původní nábytek. Od roku 1992 je objekt nemovitou kulturní památkou, o šest let později byl prohlášen za nemovitou kulturní památku celý areál. Do roku 2005 byla budova využívána jako objekt školní družiny. V současné době je prázdná.

Komplexní informace o záměru zájemci najdou na účední desce města pod číslem 224/2021 zde:  https://www.ostrava.cz/cs/urad/uredni-deska.

Další příspěvky