Přeskočit na obsah
1923
stavba vily
2021
zahájení rekonstrukce
2024
otevření pro veřejnost
Vila z roku 1923 v ulici Na Zapadlém v těsném sousedství krajského úřadu byla rodinným sídlem architekta a stavitele Františka Grossmanna. Chátrající, historicky cenná vila byla přestavěna na reprezentativní prostory města.

Město se v minulosti snažilo vilu několikrát neúspěšně prodat. Následně zvažovalo společně s Moravskoslezským krajem využití vily pro účely jednání a také pro ubytování významných návštěv města a kraje. Na začátku roku 2021 připravilo dokumentaci pro provedení stavby a získalo pro projekt stavební povolení. Na základě signálů ze strany privátního sektoru bylo město opět připraveno objekt a přilehlé pozemky prodat. Úkolem nového majitele mělo být oživení sídla z dvacátých let 20. století v maximální původní historické podobě, umožnit pronájmy společenských prostor i krátkodobé ubytování a po dobu minimálně deseti let umožnit prohlídky objektu široké veřejnosti. Městu se nakonec nepodařilo vilu prodat, jelikož zájemce nevyhověl podmínkám záměru z hlediska nabízené ceny. Proto zastupitelstvo odsouhlasilo, že nechá vilu opravit na náklady města.

Původní majitel vily František Grossmann pocházel z Pustějova ve Slezsku. Do roku 1906 působil jako stavitel ve Frýdku. Poté v Moravské Ostravě založil s mladým architektem Františkem Fialou firmu Grossmann & Fiala, která se zabývala projektováním a stavební činností. Firma stavebně dokončila např. kostel Panny Marie Královny v Mariánských Horách v roce 1907, dům katolických tovaryšů v Přívozské ulici, podílela se na přestavbě dolu Zárubek a výstavbě nové administrativní budovy dolu Michal v Michálkovicích. Po roce 1918 firma zcela přešla na Františka Grossmanna. Již v roce 1918 vznikly plány na jeho rodinnou vilu, kterou postavil v roce 1923.

Koncem 20. let minulého století se Grossmannova firma dostala do finančních potíží a tahanice s věřiteli vyústily v roce 1933 sebevraždou Františka Grossmanna a jeho manželky. Po druhé světové válce byla ve vile umístěna mateřská škola, později až do roku 2005 v ní působila školní družina. I přes dílčí vnitřní úpravy zůstala zachována větší část původního interiéru.

Rekonstrukce vily byla podřízena záměru obnovy kulturní památky.

Budoucnost vily

Očekávaná obnova Grossmannovy vily byla zahájena koncem roku 2021. S dodavatelem stavebních prací společností MORYS s. r. o. byla na základě výsledku výběrového řízení uzavřena smlouva. Město trvalo při výběru na dodavateli, který má zkušenosti s realizacemi rekonstrukcí nemovitých kulturních památek i úpravami historických parků a zahrad. Součástí obnovy vily byly restaurátorské práce. Rekonstrukce objektu byla dokončena na počátku roku 2024, nyní dojde jejímu dovybavení nábytkem. Veřejnosti je vila otevřena od dubna roku 2024.

Projekt rekonstrukce připravila společnost PPS Kania s maximální snahou vrátit vile její původní dispozice a hodnotné prvky. Návrh tak byl podřízen záměru obnovy kulturní památky s minimálními zásahy do dispozičního, tvarového a konstrukčního systému stavby. Vile byl navrácen původní vzhled fasád. Hlavní stavební úpravy představovala obnova všech hodnotných stavebních prvků. V rámci rekonstrukce tak např. došlo k obnově suterénu s kotlem ETNA 351 pro ohřev vzduchu pro teplovzdušné vytápění, navráceno bylo dominantní vnitřní schodiště, restaurátoři provedli obnovu vestaveného nábytku.

Grossmannova vila v médiích

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2015 Záměr ikona I
2017 Příprava ikona I
2021 Realizace ikona I
2024 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Hana Tichánková náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/vila-na-zapadlem