Přeskočit na obsah
1923
stavba vily
5
pokojů pro ubytování
2021
zahájení rekonstrukce
2024
otevření pro veřejnost
Vila z roku 1923 v ulici Na Zapadlém v těsném sousedství krajského úřadu byla rodinným sídlem architekta a stavitele Františka Grossmanna. Chátrající, historicky cenná vila bude přestavěna na reprezentativní prostory města.

Město se v minulosti snažilo vilu několikrát neúspěšně prodat. Následně zvažovalo společně s Moravskoslezským krajem využití vily pro účely jednání a také pro ubytování významných návštěv města a kraje. Na začátku roku 2021 připravilo dokumentaci pro provedení stavby a získalo pro projekt stavební povolení. Na základě signálů ze strany privátního sektoru bylo město opět připraveno objekt a přilehlé pozemky prodat. Úkolem nového majitele mělo být oživení sídla z dvacátých let 20. století v maximální původní historické podobě, umožnit pronájmy společenských prostor i krátkodobé ubytování a po dobu minimálně deseti let umožnit prohlídky objektu široké veřejnosti. Městu se nakonec nepodařilo vilu prodat, jelikož zájemce nevyhověl podmínkám záměru z hlediska nabízené ceny. Proto zastupitelstvo odsouhlasilo, že nechá vilu opravit na náklady města.

Původní majitel vily František Grossmann pocházel z Pustějova ve Slezsku. Do roku 1906 působil jako stavitel ve Frýdku. Poté v Moravské Ostravě založil s mladým architektem Františkem Fialou firmu Grossmann & Fiala, která se zabývala projektováním a stavební činností. Firma stavebně dokončila např. kostel Panny Marie Královny v Mariánských Horách v roce 1907, dům katolických tovaryšů v Přívozské ulici, podílela se na přestavbě dolu Zárubek a výstavbě nové administrativní budovy dolu Michal v Michálkovicích. Po roce 1918 firma zcela přešla na Františka Grossmanna. Již v roce 1918 vznikly plány na jeho rodinnou vilu, kterou postavil v roce 1923.

Koncem 20. let minulého století se Grossmannova firma dostala do finančních potíží a tahanice s věřiteli vyústily v roce 1933 sebevraždou Františka Grossmanna a jeho manželky. Po druhé světové válce byla ve vile umístěna mateřská škola, později až do roku 2005 v ní působila školní družina. I přes dílčí vnitřní úpravy zůstala zachována větší část původního interiéru.

Rekonstrukce vily je podřízena záměru obnovy kulturní památky.

Budoucnost vily

Očekávaná obnova Grossmannovy vily byla zahájena koncem roku 2021. S dodavatelem stavebních prací společností MORYS s. r. o. byla na základě výsledku výběrového řízení uzavřena smlouva. Město trvalo při výběru na dodavateli, který má zkušenosti s realizacemi rekonstrukcí nemovitých kulturních památek i úpravami historických parků a zahrad. Součástí obnovy vily jsou restaurátorské práce. Náklady na rekonstrukci památky dosáhnou 98 mil. korun bez DPH. Rekonstrukce objektu má být hotova v listopadu 2023. Otevření pro veřejnost je plánováno na leden roku 2024.

Projekt rekonstrukce připravila společnost PPS Kania s maximální snahou vrátit vile její původní dispozice a hodnotné prvky. Návrh tak byl podřízen záměru obnovy kulturní památky s minimálními zásahy do dispozičního, tvarového a konstrukčního systému stavby. Vile bude navrácen původní vzhled fasád. Hlavními stavební úpravy představuje obnova všech hodnotných stavebních prvků. V rámci rekonstrukce tak např. dojde k obnově suterénu s kotlem ETNA 351 pro ohřev vzduchu pro teplovzdušné vytápění, navráceno bude dominantní vnitřní schodiště, restaurátoři provedou obnovu vestaveného nábytku.

Grossmannova vila v médiích

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2015 Záměr ikona I
2017 Příprava ikona I
2021 Realizace ikona I
2023 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Hana Tichánková náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/vila-na-zapadlem