Aktualizováno 2.7.2021

Vila Na Zapadlém

2015
Záměr
2017
Příprava
»
2021
Realizace
2024
Dokončeno

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rekonstrukce památkově chráněných vil (ulice na Zapadlém a Nemocniční)

Vila na Zapadlém (také Grossmannova vila)

Vila z roku 1923 v ulici Na Zapadlém v těsném sousedství krajského úřadu byla rodinným sídlem architekta a stavitele Františka Grossmanna.

Architekt František Grossmann pocházel z Pustějova ve Slezsku. Do roku 1906 působil jako stavitel ve Frýdku. Poté v Moravské Ostravě založil s mladým architektem Františkem Fialou firmu Grossmann & Fiala, která se zabývala projektováním a stavební činností. Firma stavebně dokončila např. kostel Panny Marie Královny v Mariánských Horách v roce 1907, dům katolických tovaryšů v Přívozské ulici, podílela se na přestavbě dolu Zárubek a výstavbě nové administrativní budovy dolu Michal v Michálkovicích. Po roce 1918 firma zcela přešla na Františka Grossmanna. Již v roce 1918 vznikly plány na jeho rodinnou vilu, kterou postavil v roce 1923.

Koncem 20. let minulého století se Grossmannova firma dostala do finančních potíží a tahanice s věřiteli vyústily v roce 1933 sebevraždou Františka Grossmanna a jeho manželky. Po druhé světové válce byla ve vile umístěna mateřská škola, později až do roku 2005 v ní působila školní družina. I přes dílčí vnitřní úpravy zůstala zachována větší část původního interiéru.

Rekonstrukce vily je podřízena záměru obnovy kulturní památky.

 

Budoucnost Vily

Město se v minulosti snažilo vilu několikrát neúspěšně prodat. Následně zvažovalo společně s Moravskoslezským krajem využití vily pro účely jednání a také pro ubytování významných návštěv města a kraje. Na začátku roku 2021 připravilo město dokumentaci pro provedení stavby a získalo pro projekt stavební povolení.  Na základě signálů ze strany privátního sektoru bylo město opět připraveno objekt a přilehlé pozemky prodat. O záměru prodeje rozhodlo zastupitelství města dne 3. 3. 2021, a to usnesením č. 1305/ZM1822/21. Výzvu oficiálně zveřejnilo na úřední desce pod číslem 224/2021.

Úkolem nového majitele mělo být oživení sídla z dvacátých let 20. století v maximální původní historické podobě, umožnit pronájmy společenských prostor i krátkodobé ubytování a po dobu minimálně deseti let umožnit prohlídky objektu široké veřejnosti.

Městu se nakonec nepodařilo vilu prodat, jelikož zájemce nevyhověl podmínkám záměru z hlediska nabízené ceny. Proto zastupitelstvo odsouhlasilo, že nechá vilu opravit na náklady města. Na opravu bylo vyčleněno 88 milionů, rekostrukce by měla být zahájena v září 2021.

 

Vila na Zapadlém v médiích

FOTOGALERIE