Aktualizováno 10.8.2021

Vila Na Zapadlém

2015
Záměr
2017
Příprava
»
2021
Realizace
2024
Dokončeno

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rekonstrukce památkově chráněných vil (ulice na Zapadlém a Nemocniční)

Vila na Zapadlém (také Grossmannova vila)

Vila z roku 1923 v ulici Na Zapadlém v těsném sousedství krajského úřadu byla rodinným sídlem architekta a stavitele Františka Grossmanna.

Architekt František Grossmann pocházel z Pustějova ve Slezsku. Do roku 1906 působil jako stavitel ve Frýdku. Poté v Moravské Ostravě založil s mladým architektem Františkem Fialou firmu Grossmann & Fiala, která se zabývala projektováním a stavební činností. Firma stavebně dokončila např. kostel Panny Marie Královny v Mariánských Horách v roce 1907, dům katolických tovaryšů v Přívozské ulici, podílela se na přestavbě dolu Zárubek a výstavbě nové administrativní budovy dolu Michal v Michálkovicích. Po roce 1918 firma zcela přešla na Františka Grossmanna. Již v roce 1918 vznikly plány na jeho rodinnou vilu, kterou postavil v roce 1923.

Koncem 20. let minulého století se Grossmannova firma dostala do finančních potíží a tahanice s věřiteli vyústily v roce 1933 sebevraždou Františka Grossmanna a jeho manželky. Po druhé světové válce byla ve vile umístěna mateřská škola, později až do roku 2005 v ní působila školní družina. I přes dílčí vnitřní úpravy zůstala zachována větší část původního interiéru.

Rekonstrukce vily je podřízena záměru obnovy kulturní památky.

 

Budoucnost Vily

Město se v minulosti snažilo vilu několikrát neúspěšně prodat. Následně zvažovalo společně s Moravskoslezským krajem využití vily pro účely jednání a také pro ubytování významných návštěv města a kraje. Na začátku roku 2021 připravilo město dokumentaci pro provedení stavby a získalo pro projekt stavební povolení.  Na základě signálů ze strany privátního sektoru bylo město opět připraveno objekt a přilehlé pozemky prodat. O záměru prodeje rozhodlo zastupitelství města dne 3. 3. 2021, a to usnesením č. 1305/ZM1822/21. Výzvu oficiálně zveřejnilo na úřední desce pod číslem 224/2021.

Úkolem nového majitele mělo být oživení sídla z dvacátých let 20. století v maximální původní historické podobě, umožnit pronájmy společenských prostor i krátkodobé ubytování a po dobu minimálně deseti let umožnit prohlídky objektu široké veřejnosti.

Městu se nakonec nepodařilo vilu prodat, jelikož zájemce nevyhověl podmínkám záměru z hlediska nabízené ceny. Proto zastupitelstvo odsouhlasilo, že nechá vilu opravit na náklady města. Na opravu bylo vyčleněno 88 milionů. Byla vyhlášena soutěž na zhotovitele stavby, jejíž vítěz by měl být znám říjnu. Poté mohou být zahájeny stavební práce.

 

Vila na Zapadlém v médiích

FOTOGALERIE