Publikováno: 07.03.2022

Fajna dílna vyhlašuje vzdělávací kurz Fajna Řemesla

Hledáte nový směr? Jste podnikaví? Baví vás řemeslo? Uvažujete o zahájení vlastního podnikání a nevíte jak na to?
Řemeslný inkubátor Fajna Dilna vyhlašuje výzvu do programu do vzdělávacího programu FAJNA ŘEMESLA.
Mimo jiné se zde můžete mimo jiné dozvědět:
 • více o svých silných a slabých stránkách, budete na nich pracovat s psychologem a koučem
 • budete rozvíjet své dovednosti a kompetence
 • zjistíte, jestli jste podnikaví a jestli je pro vás podnikání „to pravé“
 • získáte znalosti a dovednosti důležité pro zahájení vlastního podnikání
 • ve spolupráci s odborníky z mnoha oborů zpracujete vlastní podnikatelský plán
 • pomůžeme vám získat individuální dotační a odborné podnikatelské poradenství při zahájení podnikání
 • budete moci využívat prostory, vybavení a podporu dílen i komunity
 
Ve Fajna dilna si můžete vyzkoušet nebo se naučit:
 • práci s keramikou
 • šití
 • interiérového a grafického designu
 • zpracování kovů a dřeva
 • programování pro 3D tiskárny
 • umělecké kovářství
 • obsluhu CNC strojů
 

Hlavním cílem projektu je zvýšit podnikatelské kompetence a motivaci k podnikání u osob znevýhodněných na trhu práce a zároveň tak podpořit region se silnou zaměstnaneckou kulturou, nízkým podnikatelským potenciálem a relativně vyšší mírou nezaměstnanosti. Přihlásit se mohou uchazeči nebo zájemci o zaměstnání vedení v evidenci Úřadu práce nebo osoby neaktivní, které současně spadají do některé z níže vymezených kategorií:

 • osoby mladší 25 let (tzn. 24 a méně let v době vstupu do projektu),
 • osoby vracející se se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené,
 • osoby pečující o malé děti, tzn. o osoby mladší 15 let,
 • osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců,
 • osoby s nízkou úrovní kvalifikace, tzn. nejvýše základní vzdělání,
 • osoby ve věku 50 a více let.

Více informací na www.fajnadilna.cz

Další příspěvky