Publikováno: 25.04.2018

Známe vítěze návrhu bytového domu v centru města

Z celkem 48 návrhů, které byly doručeny do architektonické soutěže na novostavbu bytového domu na křížení ulic Kostelní a Biskupská, vybrala porota vítěze. Rada města schválila vítězný návrh a čtyři další, které získají finanční odměnu. Nejvíce se porotcům líbil návrh architekta Michala Palaščáka z Brna a jeho spoluautorů. Architektonickou soutěž, otevřenou a jednofázovou, vyhlásilo město Ostrava ve spolupráci s obvodem Moravská Ostrava a Přívoz letos v lednu.

Vítězný návrh porota označila za současný nikoliv však extravagantní ani módní. Jeho autory za architekty, kteří dobře pochopili „genia loci“ této části centra města. Projekt podle jejich hodnocení geniálním a formálně zajímavým způsobem ukázal, jak vyřešit problém nezajímavého, převážně severně orientovaného pozemku a stejně nezajímavého kontextu v podobě protější skleněné fasády budovy. Návrh ze všech ostatních vyčníval nad ostatními natolik, že druhé místo uděleno nebylo.  Třetí nejzajímavější návrh pochází ze studia consequence forma. Dílu byla schválena odměna ve výši 200 tisíc korun. Vítězi patří odměna ve výši 500 tisíc korun.

Soutěžní porota se dohodla, že udělí odměny, a bude vybírat ze všech soutěžních návrhů i z těch, které byly vyřazeny z posuzování. Odměna ve výši 90 tisíc korun bude vyplacena studiu STOPRO architekta Petra Stojanova, 70 tisíc korun bude vyplaceno dohromady studiím PLATFORMA Architekti a 53 architekti s architektem Petrem Bořeckým a 40 tisíc korun náleží architektovi Martinu Cvičkovi.

Soutěžní porota posuzovala návrhy v tomto složení: závislí členové poroty starostka obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petra Bernfeldová, místostarosta obvodu Dalibor Mouka a vedoucí odboru útvar hlavního architekta MMO Cyril Vltavský a dále nezávislí porotci: ostravský architekt Tadeáš Goryczka, architekt z Brna Adam Horák, pražský architekt Tomáš Oth a varšavský architekt Jakub Szczęsny. A dále náhradníci: vedoucí katedry architektury VŠB Martina Peřinková a brněnský architekt Gabriel Kurtis Sedlák.

Projekt nového bytového domu v lokalitě Biskupská x Kostelní souvisí se snahou o oživení historického centra města, kde je jednou ze základních podmínek úspěchu navýšení počtu rezidentů v lokalitě. Město a centrální obvod mají v různé fázi rozpracovanosti několik projektů nových nebo rekonstruovaných bytových domů, které by měly do lokality umístit cca 200 nových bytů.

Investorem stavby bytového domu bude městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, který požádal magistrát města o organizaci architektonické soutěže.

1. místo vizualizace odměna 500 tisíc korun viz. níže.

3. místo vizualizace odměna 200 tisíc korun PLAKÁT 

další oceněné vizualizace

90 tisíc korun PLAKÁT 1 / PLAKÁT 2

70 tisíc korun PLAKÁT 1 / PLAKÁT 2

40 tisíc korun PLAKÁT 1 / PLAKÁT 2

Další příspěvky