Publikováno: 25.03.2024

Vytvoření klastrů představuje další milník projektu MECOG-CE

Dne 22.–⁠23. února se ve Stuttgartu konalo třetí mezinárodní setkání všech partnerů projektu MECOG-CE. Projektové konsorcium vytvořilo učicí klastry a splnilo tak již druhý milník projektu. Hlavním cílem realizace těchto klastrů je sdílení zkušeností s implementací, řízením a přenositelností nástrojů a příkladů dobré praxe pro prohlubování metropolitní spolupráce a řízení. Tyto nástroje a příklady byly identifikovány na základě komplexní analýzy metropolitních oblastí projektových partnerů. Projektové konsorcium se zároveň dohodlo na finální podobě Společné metropolitní vize – dokumentu sloužícího k prosazování zájmů metropolitních oblastí.

Status quo metropolitní dimenze – Společná metropolitní vize

Pod vedením Univerzity Karlovy se projektoví partneři zapojili do diskuze o Společné metropolitní vizi, dokumentu, který má prosazovat a podporovat metropolitní dimenzi ve středoevropských podmínkách. Společná metropolitní vize má reprezentovat jednotný přístup metropolitních oblastí při řešení aktuálních výzev a příležitostí, které se jich týkají. Metropolitní oblasti potřebují být uznány, institucionalizovány a vybaveny dostatečnými odbornými znalostmi a kapacitami pro efektivní řešení jejich potřeb.

76 příkladů dobré praxe pro posílení metropolitní spolupráce a řízení

Univerzita Slezská v Katovicích představila hloubkovou analýzu systémů metropolitního řízení a ilustrovala různorodé přístupy a národní podmínky v metropolitních oblastech projektových partnerů. Analýza podrobně popsala 47 nástrojů a příkladů dobré praxe realizovaných partnerskými metropolitními oblastmi. Vybrané nástroje budou dále studovány, testovány a implementovány v rámci učicích klastrů.

Kromě toho byla představena analýza 29 nástrojů a příkladů dobré praxe mimo střední Evropu. Tyto nástroje a příklady dobré praxe mohou být využity jako zdroj informací, inspirace a výměny zkušeností i mimo projekt.

Celkově projektové konsorcium identifikovalo a popsalo 76 nástrojů zaměřených na posílení metropolitní spolupráce a řízení.

Formování učicích klastrů

Během stěžejního workshopu vedeného městem Brnem partneři diskutovali metodiku a proces formování učicích klastrů. Workshop zakončili vytvořením klastrů, které jsou složeny z metropolitních lídrů (zkušení partneři v pozici odborných poradců) a učících se metropolitních oblastí. 

Projektoví partneři byli rozděleni do pěti učicích klastrů na základě jejich preferencí příkladů dobré praxe vycházejících ze setkání regionálních aktérů v každé metropolitní oblasti. Vytvořené klastry se budou zaměřovat na tyto nástroje:

  • Potravinové čtvrti (příklad dobré praxe Metropolitního města Turína),
  • Prototypová akademie (příklad dobré praxe Metropole Horní Slezsko-Zagłebie – GZM),
  • Mobilita a plánování/Dopravní sdružení (příklad dobré praxe Regionálního sdružení Stuttgart),
  • Varšavské metropolitní sdružení (zpracování stanovisek a workshopy/školení),
  • Semistruktury a dialogy pro posílení spolupráce (Meziobecní sousedské fórum a Dotazníkové šetření mezi starostkami/starosty– příklady dobré praxe Odboru společného územního plánování Berlín-Braniborsko a města Brna).

Návod ke společnému úspěchu

Pro všechny učící  klastry byly stanoveny společné pokyny pro práci, která bude probíhat následující rok. Projektoví partneři budou nyní podrobně analyzovat vybrané příklady dobré praxe, aby otestovali jejich potenciální přenositelnost a adaptaci na své území.

Projektové setkání ve Stuttgartu bylo klíčovým milníkem projektu směrem k posílení metropolitní spolupráce.  Odhodlání a aktivní zapojení všech partnerů naznačují slibnou budoucnost metropolitních oblastí a regionů ve střední Evropě.

Další příspěvky