Přeskočit na obsah
Statutární město Ostrava společně s Dopravním podnikem Ostrava a.s. připravuje vybudování první veřejné plnicí stanice a zahájení přípravy projektu pro zavádění a obsluhu pilotního provozu bezemisních vodíkových autobusů DPO a dálkové dopravy a rozvoj bezemisní osobní dopravy s vodíkovým pohonem na území Ostravy a v okolí. Nositelem projektu je Dopravní podnik Ostrava a.s. (DPO).

Vodíkové technologie jsou všeobecně považovány za vysoce perspektivní pro rozvoj energetické soběstačnosti a efektivity Evropy. Pro historicky průmyslovou Ostravu se tak mohou stát dobrým nástrojem pro další rozvoj ve více oblastech než jen dopravě. Město Ostrava a Moravskoslezský kraj podepsalo 30. listopadu 2018 memorandum o podpoře využívání vodíkového pohonu ve veřejné dopravě.

Samotná výroba vodíku jakožto paliva je při využití obnovitelných zdrojů zcela čistá, bez emisí a nově aplikované vodíkové technologie i v současné průmyslu by tak mohly v budoucnu vytvořit zcela nové odvětví, díky němuž by mohla nejen Ostrava, ale i celý region fungovat bez spalování uhlí.

Kromě memoranda mezi městem a krajem podepsala další memorandum na zavádění vodíkové mobility v regionu společnost Vítkovice Cylinders s Moravskoslezským krajem. Cílem společného postupu města, kraje a vítkovické společnosti na podporu využívání vodíkového pohonu v dopravě je co nejmenší zatížení životního prostředí emisemi z dopravy. Důležitá je také možnost vzniku nového průmyslového odvětví, které by vytvořilo řadu nových pracovních míst.

Ostrava si vytýčila závazek zcela vyřadit z městské hromadné dopravy dieselové  autobusy do roku 2020 a zcela je nahradit ekologickými vozidly, převážně na CNG a částečně na elektřinu, do budoucna i vozidly na vodíkový pohon. Po výstavbě první vodíkové stanice se plánuje také zahájit testování vodíkových autobusů v podmínkách ostravské MHD.

Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě

Dne 3. dubna 2020 vyhlásil Dopravní podnik Ostrava a.s. výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě – I. etapa. Předmětem projektu je výstavba vodíkové plnící stanice. Plnící stanice bude sloužit pro veřejnost a sekundárně bude využita Dopravním podnikem Ostrava a.s. a veřejným dopravcem disponujícím příslušným závazkem vůči Moravskoslezskému kraji. Projekt řeší ekologizaci dopravy a snížení ekologické zátěže.

V rámci výběrového řízení byl vybrán projektant – společnost IGEA a.s.. V současné době probíhá příprava projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení s termínem ukončení duben 2021. Ke konci roku 2020 proběhl sběr podkladů a příprava výběrového řízení na pořízení vodíkových autobusů pro Dopravní podnik Ostrava a v prvním čtvrtletí 2021 proběhl sběr podkladů pro vyhlášení výběrového řízení pro výběr dodavatele a realizaci Etapy I. vodíkové plnící stanice.

Projekt je realizován Dopravním podnikem Ostrava a.s., je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Doprava.

V roce 2023 s vodíkovými autobusy

Dopravní podnik Ostrava vypsal výběrové řízení a zahájil přípravu stavby první vodíkové plničky. Současně požádal o sloučené územní a stavební řízení na výstavbu nové vodíkové plničky a spustil tendr na nákup prvních 10 autobusů s pohonem na vodík. K vodíkové budoucnosti se ve svém memorandu už dříve zavázalo město Ostrava i Moravskoslezský kraj. Klíčovým investorem je DPO. Na výstavbu plničky za zhruba 90 milionů korun lze získat dotaci ve výši 60 mil. Kč z Operačního programu Doprava EU a na autobusy až 85 % z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).Jak bude vodíková plnička fungovat?

V první etapě výstavby budou vybudovány kapacitní zásobníky na vodík s technologií mezizásobníků, do kterých se bude palivo stlačovat na potřebný tlak pro naplnění vozidel. Palivo bude do zásobníku zaváženo, případně vyráběno v nové technologii výroby.

Plnička nebude sloužit jen vozům DPO. V první fázi bude obsluhovat autobusy DPO (předpoklad začátek roku 2023), které by měly do Ostravy dorazit koncem v roku 2022. Počítá se ale s tím, že plničku budou využívat postupně i autobusy v rámci krajské příměstské dopravy a další i osobní vozidla. Vybudované zásobníky, kompresory, technologický kontejner a výdejní stojany by tak měly sloužit i široké veřejnosti. Dodavatel stavby i technologie bude vybrán ve standardním výběrovém řízení.

Zdroj: www.dpo.cz

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2018 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2022 Realizace ikona I
2026 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Dopravní podnik Ostrava

Garanti

  • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/vodikova-infrastruktura-pro-dopravu