Aktualizováno 30.12.2020

Vodíková infrastruktura pro dopravu

2018
Záměr
»
Příprava
2022
Realizace
2022
Dokončeno

Statutární město Ostrava společně s Dopravním podnikem Ostrava a.s. připravuje vybudování první veřejné plnicí stanice a zahájení přípravy projektu pro zavádění a obsluhu pilotního provozu bezemisních vodíkových autobusů DPO a dálkové dopravy a rozvoj bezemisní osobní dopravy s vodíkovým pohonem na území Ostravy a v okolí. Nositelem projektu je Dopravní podnik Ostrava a.s. (DPO)

Město Ostrava a Moravskoslezský kraj podepsalo 30. listopadu 2018 memorandum o podpoře využívání vodíkového pohonu ve veřejné dopravě.

Vodíkové technologie jsou všeobecně považovány za vysoce perspektivní pro rozvoj energetické soběstačnosti a efektivity Evropy. Pro historicky průmyslovou Ostravu se tak mohou stát dobrým nástrojem pro další rozvoj ve více oblastech než jen dopravě.

Samotná výroba vodíku jakožto paliva je při využití obnovitelných zdrojů zcela čistá, bez emisí a nově aplikované vodíkové technologie i v současné průmyslu by tak mohly v budoucnu vytvořit zcela nové odvětví, díky němuž by mohla nejen Ostrava, ale i celý region fungovat bez spalování uhlí.

Kromě memoranda mezi městem a krajem podepsala další memorandum na zavádění vodíkové mobility v regionu společnost Vítkovice Cylinders s Moravskoslezským krajem. Cílem společného postupu města, kraje a vítkovické společnosti na podporu využívání vodíkového pohonu v dopravě je co nejmenší zatížení životního prostředí emisemi z dopravy. Důležitá je také možnost vzniku nového průmyslového odvětví, které by vytvořilo řadu nových pracovních míst.

Ostrava si vytýčila závazek zcela vyřadit z městské hromadné dopravy dieselové  autobusy do roku 2020 a zcela je nahradit ekologickými vozidly, převážně na CNG a částečně na elektřinu, do budoucna i vozidly na vodíkový pohon. Po výstavbě první vodíkové stanice se plánuje také zahájit testování vodíkových autobusů v podmínkách ostravské MHD.

Dne 3. dubna 2020 vyhlásil Dopravní podnik Ostrava a.s. výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě – I.etapa.