Přeskočit na obsah
550 m
dlouhá cyklo trasa
160 m
dlouhý most
28 m
výšky
2023
dokončení
Stezkou pro cyklisty a pěší vzniklo propojení cyklistické stezky na pravém břehu řeky Ostravice s národní kulturní památkou Dolní Vítkovice. Architektonickou studii připravil architekt Josef Pleskot.

Lávkou pro cyklisty a pěší vzniklo propojení rekreační zóny podél řeky Ostravice s národní kulturní památkou Dolní Vítkovice. Studii napojení tohoto jedinečného vzdělávacího, společenského a kulturního centra v industriální oblasti na síť cyklostezek, připravil architekt Josef Pleskot. Její součástí bylo zejména řešení překonání řeky a kolejiště vlečky společnosti Vítkovice Doprava. Studie nabídla 2 možnosti: buď využití stávajícího visutého lanového ocelového popílkovodu, jenž vede přes řeku Ostravici do Dolní oblasti, nebo variantu vybudování nové mostní lávky pro pěší i cyklisty. Vybrána byla druhá možnost.

Nová trasa o délce 550 metrů a šířce 4 metry pohodlně přivede cyklisty i pěší z pravého břehu Ostravice až do samého centra Dolních Vítkovic k Velkému světu techniky. Má asfaltový povrch, vhodný i pro in-line bruslení a vede od řeky Ostravice přes železniční vlečku kolem čistírny odpadních vod. Obě překážky, řeku Ostravici i železniční vlečku, překonává nově vybudovaná, na lanech zavěšená ocelová lávka.

Ocelová mostní lávka je zavěšena na elegantních a funkčních nosnících, v bočním pohledu ve tvaru písmene A. Delší pole lávky nad řekou je zavěšeno na třech lanech, kratší pole na dvou lanech. Délka lávky je 160 metrů a nachází se ve výšce 7,2 metrů. Ukotvena je na pylonu ve výšce 28 metrů, pochozí šířka lávek je 4,1 metru. Most i stezka jsou kvůli bezpečnosti lidí i ptáků nasvíceny.

Lávka umožní napojení na levobřežní komunikaci, čímž dojde k přímému propojení s Karolinou a Univerzitním kampusem na Černé louce. V budoucnu se bude postupně celé území dále upravovat a kultivovat.

Zhotovitelem nové lávky přes Ostravici je sdružení firem FIRESTA+EXCON – Cyklopropojení DOV. Náklady na výstavbu lávky činí 95,9 milionů korun bez DPH.

Projekt Cyklopropojení centra s DOV je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (registrační č. projektu: CZ.06.06.01/00/22_035/0000443). Výše podpory činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2019 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2022 Realizace ikona I
2023 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • AP atelier architektonická studie

Garanti

  • Hana Tichánková náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/napojeni-dolni-oblasti-vitkovice-sit-cyklostezek-podel-ostravice