Aktualizováno 31.8.2021

Napojení Dolní oblasti Vítkovice na síť cyklostezek podél Ostravice

2019
Záměr
2020
Příprava
»
2022
Realizace
2022
Dokončeno

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rozvoj území mezi Novou Karolinou a Dolními Vítkovicemi.

Stezkou pro cyklisty a pěší by se v budoucnu měla propojit rekreační zóna podél řeky Ostravice s národní kulturní památkou Dolní Vítkovice. Studii napojení tohoto jedinečného vzdělávacího, společenského a kulturního centra v industriální oblasti na síť cyklostezek vedoucích kolem břehu řeky, připravil architekt Josef Pleskot. Její součástí je zejména řešení překonání řeky a kolejiště vlečky společnosti Vítkovice Doprava. Studie nabídla 2 možnosti: buď využití stávajícího visutého lanového ocelového popílkovodu, jenž vede přes řeku Ostravici do Dolní oblasti, nebo variantu vybudování nové mostní lávky pro pěší i cyklisty. Vybrána byla druhá možnost – lávka umožní napojení na připravovanou levobřežní komunikaci, čímž dojde k přímému propojení s Karolinou a Univerzitním kampusem na Černé louce.

Připravovaná trasa o délce 550 metrů a šířce 4 metry pohodlně přivede cyklisty i pěší z pravého břehu Ostravice až do samého centra Dolních Vítkovic k Velkému světu techniky. Bude mít asfaltový povrch, vhodný i pro in-line bruslení a povede od řeky Ostravice přes železniční vlečku kolem čistírny odpadních vod a ústit bude vedle vchodu do Velkého světa techniky na Vítkovické ulici. Obě překážky, řeku Ostravici i železniční vlečku, překoná nově vybudovaná, na lanech zavěšená ocelová lávka. V budoucnu se bude postupně celé území dále upravovat a kultivovat.

Ocelová mostní lávka pro pěší i cyklisty, propojující pravý břeh Ostravice s někdejším industriálním areálem, bude zavěšena na elegantních a funkčních nosnících, v bočním pohledu ve tvaru písmene A. Delší pole lávky nad řekou bude zavěšeno na třech lanech, kratší pole na dvou lanech. Délka mostu bude 160 metrů, nacházet se bude ve výšce 7,2 metru, ukotven bude na pylonu ve výšce 28 metrů, pochozí šířka lávek bude 4,1 metru. Most i stezka budou kvůli bezpečnosti lidí i ptáků nasvíceny.

Předpokládané náklady na realizaci lávky byly odhadnuty do výše 60 milionů korun bez DPH.

Vydáno bylo územní rozhodnutí, samotná stavba by pak měla začít v roce 2022.

 

FOTOGALERIE