Aktualizováno 9.12.2020

Napojení Dolní oblasti Vítkovice na síť cyklostezek podél Ostravice

2019
Záměr
2020
Příprava
»
2021
Realizace
2022
Dokončeno

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rozvoj území mezi Novou Karolinou a Dolní oblastí Vítkovice.

Stezkou pro cyklisty a pěší by se v budoucnu měla propojit rekreační zóna podél řeky Ostravice s národní kulturní památkou Dolní oblast Vítkovice. Studii napojení tohoto jedinečného vzdělávacího, společenského a kulturního centra v industriální oblasti na síť cyklostezek vedoucích kolem břehu řeky, připravil architekt Josef Pleskot. Její součástí je zejména řešení překonání řeky a kolejiště vlečky společnosti Vítkovice Doprava. Studie nabídla 2 možnosti: buď využití stávajícího visutého lanového ocelového popílkovodu, jenž vede přes řeku Ostravici do Dolní oblasti, nebo variantu vybudování nové mostní lávky pro pěší i cyklisty. Vybrána byla druhá možnost – lávka umožní napojení na připravovanou levobřežní komunikaci, čímž dojde k přímému propojení s Karolinou a Univerzitním kampusem na Černé louce.

Předpokládané náklady byly odhadnuty do výše 60 milionů korun.

Je vyhotovena dokumentace pro územní rozhodnutí. Samotné vydání územního rozhodnutí se předpokládá koncem roku 2020.

výkresová dokumentace

 

koordinační sit. výkre