Publikováno: 08.09.2022

Stavbaři finišují hrubou stavbu objektu Ostravica-Textilia

Rekonstrukce bývalého obchodního domu Ostravica-Textilia vstupuje do další fáze. Za účasti primátora Ostravy Tomáše Macury a náměstkyně Zuzany Bajgarové se dnes uskutečnil kontrolní den v budově, která dříve patřila k architektonickým perlám Ostravy.

Přítomnosti zástupců vedení města využil investor, společnost Ivančice property a.s., a generální dodavatel stavebních prací, společnost Bystroň Group a.s., k informování o průběhu rekonstrukce a výhledu na nadcházející zimní období, během něhož budou pokračovat stavební práce v interiérech. Kontrolní dny v Ostravici probíhají na týdenní bázi a slouží především k monitorování realizovaných stavebních prací.

„Nyní dokončujeme hrubou stavbu. Provedli jsme všechny demolice, odstranili jsme, co bylo nevyhovující, a očistili jsme veškeré nosné konstrukce. Také jsme dobetonovali a dozdili vše, co bylo potřeba pro další etapu rekonstrukce,“ sdělil Michal Bystroň, majitel stavební firmy Bystroň Group a.s.

Při prohlídce objektu se primátor Ostravy Tomáš Macura a náměstkyně Zuzana Bajgarová seznámili s průběhem rekonstrukce a mohli zhodnotit postup stavební firmy při opravách památkově chráněných částí interiéru. V této fázi je navíc možné naposledy vidět odhalené všechny nosné konstrukce stavby, což je jeden z důvodů, proč stavbaři pozvali vedení města na kontrolní den. Zástupci stavební firmy spolu s architekty dále informovali o chystaných finálních povrchových úpravách v jednotlivých částech objektu či o řešení historicky významných prvků, mezi něž patří například okna, dveře nebo instalace původního prosklení stěn a světlíku. Pro potřeby architektů i pracovníků památkové péče postupně vznikají makety a ověřovací série interiérových doplňků a detailů.

„Oceňuji snahu investora a stavbařů zachránit maximum původního, přestože celkový stav objektu byl na počátku tristní. Rekonstrukce je jistě náročnější než realizace nové stavby a já si velice vážím toho, že práce pokračují, ačkoli na nás ze všech stran doléhají zprávy o extrémním zdražování stavebních materiálů a o složité situaci ve stavebnictví obecně. Jsem upřímně rád, že se po více než 20 letech daří Ostravici rekonstruovat a těším se na její plánované otevření v příštím roce,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura.

V projektu rekonstrukce Ostravice-Textilie vystupuje vedení města Ostravy aktivně již od počátku. Zorganizovalo několik veřejných diskusí jak o budoucím využití objektu, tak o jeho vzhledu, a koordinuje rozvoj a revitalizaci přilehlého náměstí Dr. E. Beneše. Za tímto účelem bylo v minulosti podepsáno Memorandum o spolupráci a město Ostrava uspořádalo v roce 2021 urbanistickou soutěž na úpravu tohoto veřejného prostoru. Cílem společného projektu je provázat přízemí budov tvořících Ostravici se vznikajícím veřejným prostorem na náměstí Dr. E. Beneše. V únoru 2022 porota vybrala návrh, který doporučila k realizaci.

Kontrolní den v prostorách někdejšího obchodního domu Ostravica-Textilia. Foto: Adolf Horsinka

Stavbaři pracují v Ostravici pět měsíců

Staveniště si firma Bystroň Group převzala přesně před pěti měsíci, 7. dubna 2022. Po více než 20 letech chátrání provádí současný vlastník Ostravice, společnost Ivančice property a.s., totální rekonstrukci dvou částí komplexu, do nějž patří jak obchodní dům Textilia, který byl postaven koncem 20. let minulého století podle návrhu avantgardní berlínské architektky Marie Frommerové, tak nájemní a obchodní dům z roku 1911 moravského architekta Felixe Neumanna. Ostravica byla v provozu do roku 2000, kdy došlo v důsledku neodborně prováděných stavebních zásahů ke zřícení části objektu za plného provozu. Od té doby dům chátral a stal se předmětem několika soudních sporů.

V roce 2015 se začalo na záchraně Ostravice systematicky pracovat, díky čemuž se podařilo odvrátit hrozící demolici. A kromě nutných oprav započaly také úvahy nad novou podobou objektu i jeho nové funkci.  Klíčovou úlohu v tom sehrál investor a současný vlastník Ostravice, společnost Ivančice property a.s.

„Vytvořili jsme projekt Boutique Business Inkubátoru, jehož cílem je zajistit ekonomickou provozní udržitelnost Ostravice po dokončení oprav. Zrekonstruované prostory se stanou centrem kreativního průmyslu a budou sloužit jako zázemí pro laboratoře, speciální ateliéry vybavené zařízením 3D reality, kanceláře či jednací a přednáškové sály. Věříme, že projekt bude pro Ostravu přínosem a přiláká zde mladé a talentované lidi,“ uvedl Martin Kovalčuk, generální ředitel společnosti Ivančice property.

Veřejnosti bude určena přibližně polovina zrekonstruované části Ostravice, včetně centrálního atria s historickým schodištěm.  V těchto prostorách vznikne restaurace, kavárna a hudební klub v suterénu. Volně přístupné bude také poslední patro, ve kterém najde sídlo divadelní a konferenční sál.

Další příspěvky