Publikováno: 03.02.2017

RefillOva – místo pro nové začátky

Město stále více usiluje o využití dlouhodobě prázdných prostor a vzhledem k tomu, že městské prostory umístěné v centru se zaplňují bez větších potíží, orientujeme se na prostory v širším centru i o kousek dále.

Majitelé takovýchto nemovitostí či pozemků, namísto čekání, co s prázdným prostorem, které představuje postupné zhoršování stavu nemovitosti, mohou prostory nabídnout k dočasnému využití. Během pronájmu si začínající podnikatelé ověří životaschopnost plánovaných aktivit a získají praktické zkušenosti z jejich realizace. Zároveň se tak obyvatelé aktivně zapojí do rozvoje a tvorby nové podoby městského prostoru.

Projekt Refill je jedním z vlajkových projektů strategického plánu města a zatím je realizován v devíti evropských městech. Jeho příprava je z 85 % financována z fondů EU (program URBACT III) a z 15 % spolufinancována statutárním městem Ostrava. Jedná se především o v zahraničí známý přístup k městskému rozvoji, který se nazývá „temporary use“, tedy „dočasné užívání“. Cílem je nabízet nevyužité budovy, plochy a prostory tzv. startupům a zájemcům o podnikání za výrazně zvýhodněných podmínek k dočasnému pronájmu.

Abychom mohli posoudit, zda tento přístup v Ostravě použít, zjišťujeme zájem jak uživatelů, tak majitelů budov. Proto jsme připravili průzkum zájmu o zapojení se do projektu REFILL OSTRAVA. Výzkum si na jedné straně klade za cíl zmapovat možnosti, technický stav a potenciál využitelnosti takových budov. Na straně druhé se zaměřuje na veřejnost a její ochotu na takovém místě vytvořit společensky, kulturně či sociálně prospěšné aktivity, nebo se takových akcí a činností účastnit jako návštěvník.

K tomuto účelu jsou vytvořeny webové stránky WWW.REFILLOVA.CZ, na kterých je možné se přihlásit k průzkumu, ten bude probíhat několika formami – vyplněním krátkého dotazníku, účastí na osobní schůzce nebo prostřednictvím skupinové diskuse. Formu výzkumu si může vybrat každý respondent sám, podle toho, kolik času a prostoru bude ochoten projektu věnovat. Na základě výsledků bude projektový tým lépe schopen připravit platformu spolupráce občanů a poskytovatelů prostor tak, aby dočasné užívání budov či prostranství Ostravanům skutečně vyhovovalo a bylo pro ně užitečné.

Mám nápad: HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/FORMS/D/E/1FAIPQLSEZDVZRNT4TOHETHEW75IYZNSS-TK95WIPPXAPGDCOMDXYHXG/VIEWFORM

Mám prostory: HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/FORMS/D/E/1FAIPQLSCYGDO-SVPQEM_58574OPQPHUYZR9JS6KD9VM6QN_EMRPTSMG/VIEWFORM

 

Bližší informace o projektu najdete na WWW.REFILLOVA.CZ.

Další příspěvky