Aktualizováno 24.5.2022

Náměstí Dr.Edvarda Beneše

Celková kultivace prostoru, který bude nabízet příjemné prostředí pro trávení volného času a komunitní aktivity, jako jsou trhy či slavnosti. V budoucnu se počítá s rezervou pro výstavbu na místě zaniklého Německého domu. V létě 2021 byla zahájena soutěž o návrh na řešení prostoru. V únoru 2022 porota vybrala návrh, který doporučila k realizaci.

Na revitalizaci veřejného prostoru v blízkosti radnice Moravská Ostrava a Přívoz byl vybrán architektonický návrh kolektivu autorů architektů Jiřího Miky, Martina Materny, Markéty Káňové, Petra Svobody, Adély Kudlové a Venduly Bažové. Návrh přináší celkovou kultivaci prostoru, který tak v budoucnu nabídne příjemné prostředí pro trávení času či konání různých aktivit. Zároveň počítá s možností budoucí výstavby v ploše bývalého Německého domu. Návrh člení území na tři různé části, které mají pro uživatele příjemnou velikost. Jedná se o prostor před radnicí, parkové náměstí se stávající vzrostlou zelení a plochu bývalého Německého domu, která je zdůrazněna jiným typem zvolené dlažby. Návrh také zdařile pracuje s objemovou regulací objektu, který by se v budoucnu v místě bývalého Německého domu mohl postavit. Na druhou stranu k dopracování zůstává řešení tzv. modrozelené infrastruktury a z krajinářského pohledu také vztah liniové a volné zeleně v parku.