Přeskočit na obsah
V prostoru náměstí Dr. E. Beneše dojde ke kompletní proměně v současnosti zanedbávaného veřejného prostoru, který se změní na nový multifunkční park. Celková kultivace prostoru, který bude nabízet příjemné prostředí pro trávení volného času a komunitní aktivity, jako jsou trhy či slavnosti.

V prostoru náměstí Dr. E. Beneše dojde ke kompletní proměně v současnosti zanedbávaného veřejného prostoru, který se změní na nový multifunkční park. Na revitalizaci veřejného prostoru v blízkosti radnice Moravská Ostrava a Přívoz a bývalého obchodního domu Ostravica-Textilia vyhlásilo město ve spolupráci s ateliérem MAPPA architektonickou soutěž a ve které byl vybrán  návrh kolektivu autorů Jiřího Miky, Martina Materny, Markéty Káňové, Petra Svobody, Adély Kudlové a Venduly Bažové. Autoři samostatně působí v ateliérech Mika Svoboda architekti s.r.o. a WMA Architects.

Návrh přináší celkovou kultivaci prostoru, který tak v budoucnu nabídne příjemné prostředí pro trávení času či konání různých aktivit. Zároveň počítá s možností budoucí výstavby v ploše bývalého Německého domu. Návrh člení území na tři různé části, které mají pro uživatele příjemnou velikost. Jedná se o prostor před radnicí, parkové náměstí se stávající vzrostlou zelení a plochu bývalého Německého domu, která je zdůrazněna jiným typem zvolené dlažby. Návrh také zdařile pracuje s objemovou regulací objektu, který by se v budoucnu v místě bývalého Německého domu mohl postavit. Na druhou stranu k dopracování zůstává řešení tzv. modrozelené infrastruktury a z krajinářského pohledu také vztah liniové a volné zeleně v parku.

V říjnu 2023 architekti představili nové vizualizace prostoru po zapracování některých připomínek od obyvatel města vzešlých z veřejného projednání v ateliéru MAPPA v březnu 2023.

Více zde: https://www.mappaostrava.cz/namesti-e-benese

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2015 Záměr ikona I
2023 Příprava ikona I
2024 Realizace ikona I
2025 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Mika Svoboda architekti s.r.o. a WMA Architects architektonická studie

Garanti

  • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/namesti-dr-edvarda-benese