Aktualizováno 19.10.2021

Ostrava Tower

2020
Záměr
»
Příprava
2024
Realizace
2026
Dokončeno

Výstavba nejvyšší budovy v ČR na pozemku označovaném jako Slza, který leží mezi ulicí 28. října a OC Nová Karolina. Bude na ní obchodně administrativní centrum s hotelem a byty. Proběhl inženýrsko-geologický průzkum, který ověřil, že je možné na tomto místě výškovou budovu postavit. Probíhají architektonické a projekční práce. Dosud nezastavěné území o rozloze téměř 8 300 m2 odkoupila společnost RT Torax za 61,7 milionu korun s DPH. Prodej schválili ostravští zastupitelé na svém zasedání ve středu 24. června.

Již od 80. let minulého století se mluvilo o tom, že by na pozemku takzvané Slzy měl vyrůst výškový objekt. Projekt Ostrava Tower toto beze zbytku naplňuje. Šedesátipatrová budova s výškou 238 metrů by se navíc stala nejvyšší stavbou v České republice. Vznik této ostravské dominanty zároveň doplní postupný rozvoj Nové Karoliny v moderní čtvrť s kvalitním bydlením a bohatou občanskou vybaveností. Postupná dostavba území, které ještě do roku 1986 bylo černouhelným dolem s koksovnou, architektonicky propojí historické jádro města na jedné a Dolní oblast Vítkovice na straně druhé.

V obytné věži budou byty. Ve spodních patrech administrativní věže vzniknou kancelářské prostory, v horní části hotel s vyhlídkovou restaurací. V parteru potom komerční prostory a konferenční centrum. Součástí stavby budou společné podzemní garáže pro zhruba 700 aut. Parter propojí nákupní centrum Forum Nová Karolina, ulici 28. října a městský bulvár ulice Jantarová.

FOTOGALERIE