Přeskočit na obsah
8 300
m2 pozemek
1.
nejvyšší v ČR
61,7
mil. Kč
Ostrava počítá s výstavbou nejvyšší budovy v ČR na pozemku označovaném jako Slza, který leží mezi ulicí 28. října a OC Nová Karolina. Bude na ní obchodně administrativní centrum s hotelem a byty. Dosud nezastavěné území o rozloze téměř 8 300 m2 odkoupila společnost RT Torax od města za 61,7 milionu korun s DPH.

Již od 80. let minulého století se mluvilo o tom, že by na pozemku takzvané Slzy měl vyrůst výškový objekt. Tím se má stát projekt Ostrava Tower investora RT Torax. Budova má být nejvyšší stavbou v České republice. Vznik této ostravské dominanty zároveň doplní postupný rozvoj Nové Karoliny v moderní čtvrť s kvalitním bydlením a bohatou občanskou vybaveností. Postupná dostavba území, které ještě do roku 1986 bylo černouhelným dolem s koksovnou, architektonicky propojí historické jádro města na jedné a Dolní oblast Vítkovice na straně druhé.

Počátky projektu

Pozemek o rozloze 8300 m² prodalo město společnosti RT Torax za 61,7 milionu korun. Součástí prodeje byl i požadavek, že by na pozemku měla vyrůst výšková stavba minimálně o dvanáct nadzemních podlažích. Převod pozemku je smluvně vázán na úhradu celé kupní ceny a také na vydání pravomocného stavebního povolení.

Ostrava Tower se měla skládat ze dvou věží. Obytné s 48 a administrativní s šedesáti podlažími. Ve spodních patrech administrativní věže by měly být kanceláře, v horní části hotel s vyhlídkovou restaurací, v parteru komerční prostory a konferenční centrum. Součástí stavby by měly být také podzemní garáže zhruba pro 700 aut.

Nová podoba mrakodrapu – místo dvou věží jedna

Zástupci investora RT Torax a architektonická studia CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS a Anarchitekt předložili v září 2021 ostravské radnici přepracovaný návrh na podobu nového mrakodrapu, který by měl být nejvyšší budovou v České republice. První návrh, který počítal se dvěma věžemi byl přepracován a nová budova měla být tvořena jednou dominantně vertikální věží a zvýšenou platformou ve tvaru přesýpacích hodin, v polovině otočených o devadesát stupňů.

Návrh počítající s jednou budovou měl kombinovat řadu funkcí. Na vrcholu se počítalo s veřejně přístupnou vyhlídkou i restauracemi, jeho součástí ale měly být rovněž komerční i zábavní prostory, kanceláře o celkové výměře 7136 m², 4* hotel s kapacitou 242 lůžek, kongresové sály i byty či wellness zázemí. Objekt o výšce 235 metrů a měl mít 56 pater a stát se tak nejvyšší budovou v Česku. Uvnitř mělo být k dispozici 624 parkovacích míst.

Geologický průzkum

Původním termínem realizace byl rok 2026, investor město později požádal o prodloužení doby trvání stavby o dalších 12 – 18 měsíců.

Možnost vybudování stavby původně potvrdil rozsáhlý geologický průzkum, který probíhal od ledna 2021. Prováděl ho mezinárodní tým architektů, geotechnických inženýrů a specialistů na zakládání výškových staveb. Odebrané vzorky byly hodnoceny geology, geotechnickými specialisty a důlními inženýry. Závěrečné hodnocení provedl odborný tým specialistů z Rakouska a Německa.

Zastupitelstvo města Ostravy na svém zasedání 13. října 2021 rozhodlo o uzavření Dohody o řešení negativních zjištění a dodatku ke kupní smlouvě se společností RT TORAX, s. r. o. Investor žádal úpravu smlouvy v některých částech, o jednotlivých bodech město proto s RT TORAX intenzivně jednalo. Po mnoha jednáních byla schválena dohoda, která měla fixovat dosažený konsenzus podstatné části zjištění z prověrky. Dohoda zároveň obsahovala možnost dalšího jednání s investory o otázkách, na kterých prozatím shoda nalezena nebyla jako jsou termíny a milníky výstavby, smluvní pokuty či záruky investora.

Návrat ke dvěma věžím

Na počátku měsíce dubna 2022 se na město společnost RT TORAX obrátila se sdělením týkajícím se předpokladů pro proveditelnost projektu na pozemcích a nutnosti projekt změnit. Místo jedné věže vyšší než 230 metrů měla mít budova kvůli novým geologickým zjištěním věže dvě, které měly být od sebe výrazněji vzdálené. Vyšší z nich měla být i tak nejvyšší budovou v zemi. Firma zadala detailní projekt, který byl znovu podroben zkoumání, zejména laboratorním zkouškám a rozborům stlačování vrchních vrstev jílu v podloží a závěrem je konstatování, že kvalita místních neogenních jílů představuje pro úzkou základnu jedné věže přílišné riziko. Založení jedné věže v tomto prostoru není možné kvůli kvalitě a nosnosti geologických vrstev nad bývalými důlními díly.

Ateliér CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS měl připravit nový návrh, který bude vyhovovat novým zjištěním.

Vypsání architektonické soutěže

Po řadě měsíců intenzivních jednání zástupců města a investora rozhodli ostravští zastupitelé v únoru 2023 o uzavření dodatku číslo čtyři ke kupní smlouvě se společností RT TORAX. Dokument stanoví, že finální podobu zástavby na pozemcích v centru města na ploše pojmenované Slza, vzejde z architektonické soutěže, jejímž zadavatelem bude investor. Čtvrtý dodatek také definuje jiné termíny milníků výstavby, vymezuje otázky smluvních pokut a záruk.

Mezinárodní architektonické soutěže „Ostrava Towers Complex“ se účastní pět renomovaných architektonických studií, která projektují stavby ve světových metropolích a s architektonickými soutěžemi tohoto formátu mají bohaté zkušenosti. Soutěžní návrhy byly odevzdány v průběhu března 2024, v průběhu dubna pak porota rozhodne o vítězi.

Architektonická soutěž probíhá v souladu se soutěžním řádem České komory architektů. Schválené podmínky soutěže neumožňují zveřejnit jména účastnících se studií do doby, než budou vyhlášeny výsledky. S vybraným architektonickým studiem budou poté následovat další fáze projektování a povolovacích řízení. Zahájení stavby je plánováno na rok 2028, předpokládány termín dokončení a zahájení provozu pak do roku 2032.

Ostrava Tower v médiích

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2020 Záměr ikona I
2028 Realizace ikona I
2032 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS architektonický návrh

Garanti

  • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/ostrava-tower