Publikováno: 09.11.2023

Mrakodrap u Nové Karoliny navrhnou renomovaná architektonická studia

Podobu moderní výškové budovy ve středu města určí mezinárodní architektonická soutěž „Ostrava Towers Complex“. Svou účast v ní potvrdilo pět architektonických studií, která projektují stavby ve světových metropolích a s architektonickými soutěžemi tohoto formátu mají bohaté zkušenosti.

Soutěžní návrhy musí být odevzdány do 5. února 2024, v průběhu března pak porota rozhodne o vítězi architektonické soutěže nazvané „Ostrava Towers Complex“. Jednotlivé návrhy bude hodnotit porota složená z významných osobností nejen české architektury:

  • Ing. arch. Eva Le Peutrec, česká rodačka momentálně žijící v Nové Kaledonii, jejíž doménou jsou mrakodrapy a jiné výškové objekty. Na kontě má přes 140 významných projektů a svůj první mrakodrap vyprojektovala v šestadvaceti letech v Šanghaji.
  • prof. Ing. arch. Michal Sedláček, Ph.D. z Ústavu architektury Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně se zkušenostmi s projektováním mrakodrapů v USA, Asii i na Blízkém východě.
  • Ing. arch. Jan Magasanik, vedoucí architekt světoznámého architektonického studia BIG v Dánsku, který spolupracoval na více než 70 projektech ve 28 zemích světa. Studio BIG v roce 2022 vyhrálo soutěž na Vltavskou filharmonii v Praze.
  • Mag. Arch. MgA. Jakub Klaška, ARB z věhlasného ateliéru Zaha Hadid Architects, ve kterém působí již od roku 2010, navrhl například populární projekt Masaryčka v Praze.
  • Ing. arch. David Kotek, ostravský architekt a spoluzakladatel PROJEKTSTUDIA, jehož rukopis nese řada regionálních staveb. Mnohé z jeho návrhů byly oceněny v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje. Za své projekty získal také několik ocenění v prestižní tuzemské soutěži Grand prix architektů.
  • Ing. arch. Tomáš Bindr, druhý z architektů s největší vazbou na ostravský region a jeden z vedoucích architektů studia Atelier 38.

V porotě působí kromě nezávislých členů z řad architektů také tři zástupci investora – partner a zakladatel společnosti RT TORAX Tomáš Häring, člen představenstva Jakub Nosek a marketingový expert RT TORAX Jindřich Vaněk. „Vybraná zahraniční studia a renomovaní architekti v porotě jsou pro nás zárukou, že soutěž bude mít vysokou úroveň. Chceme v Ostravě postavit stavbu světového formátu a velice se těšíme na návrhy, které nás k tomuto cíli posunou,“ uvedl za RT TORAX Tomáš Häring.

Předsedou poroty byl na ustavujícím zasedání zvolen profesor Michal Sedláček, odborník s mezinárodním renomé, jenž v minulosti působil jako ředitel Kanceláře architekta města Brna a má se soutěžemi tohoto typu nejvíce zkušeností. Investor dále počítá s přizváním řady expertů specializujících se na takto významné stavby.  

Součástí architektonické soutěže je workshop, který se uskuteční 5. prosince 2023 za účasti investora, porotců, přizvaných expertů a zástupců města Ostravy. „Půjde o individuální setkání s jednotlivými studii, při nichž architekti dostanou zpětnou vazbu na své rozpracované projekty. Věříme, že diskuse za přítomnosti všech zainteresovaných stran přinese důležité podněty, které přispějí ke zdárnému výsledku celé soutěže a vítěznému návrhu, jenž bude splňovat všechny požadavky a nároky na tuto unikátní výškovou stavbu,“ vysvětlil Tomáš Häring.

Na uspořádání a podmínkách architektonické soutěže se investor dohodl s vedením města Ostravy. Předmětem soutěže je kromě samotné stavby také návrh veřejných prostranství v dané lokalitě i propojení nové budovy s přilehlým okolím včetně plánovaných tras pro pěší a cyklisty. „Rozvoj území Nová Karolina patří mezi dlouhodobé priority vedení města a projekt výškové budovy je dalším významným krokem v tomto úsilí. Navíc je to jedinečná příležitost, jak Ostravu obohatit o špičkovou architekturu světového formátu,“ uvedl primátor Ostravy Jan Dohnal.

Architektonická soutěž proběhne v souladu se soutěžním řádem České komory architektů. Schválené podmínky soutěže neumožňují zveřejnit jména účastnících se studií do doby, než budou vyhlášeny výsledky. S vybraným architektonickým studiem budou poté následovat další fáze projektování a povolovacích řízení. Zahájení stavby je plánováno na rok 2028, předpokládány termín dokončení a zahájení provozu pak do roku 2032.

Další příspěvky