Publikováno: 16.02.2024

Architektonická soutěž na podobu ostravského mrakodrapu spěje do finále

Pět studií, která se účastní mezinárodní architektonické soutěže na budoucí podobu ostravského mrakodrapu, mělo již podruhé možnost prezentovat své pracovní návrhy členům poroty. Tentokrát se setkání odehrálo online a architekti získali od porotců i zástupců města Ostravy zpětnou vazbu na své rozpracované projekty zhruba měsíc před uzávěrkou soutěže. Termín pro odevzdání návrhů vyprší první březnový týden, během dubna pak porota rozhodne o vítězi.

Výšková budova, kterou investor RT TORAX Group zamýšlí postavit na území tzv. Slzy na Nové Karolině, bude tvořená dvěma věžemi. Ve vyšší věži vzniknou byty, zatímco v nižším „sourozenci“ budou kanceláře, hotel, restaurace, SPA, kongresové prostory či obchody. Aktuálně probíhající soutěž s názvem „Ostrava Towers Complex“ řeší jak podobu výškové budovy, tak veřejný prostor v jejím okolí i navazující dopravní infrastrukturu. Během online workshopu se řešila všechna tato témata.

„Prosincový workshop jsme spolu s ostatními porotci vyhodnotili jako přínosný. Proto jsme iniciovali ještě online setkání před tím, než architekti začnou své návrhy finalizovat. Každé studio mělo dostatečný čas na prezentaci a následnou diskusi s porotou a přizvanými experty. Jsme rádi, že debata probíhala ve velice konstruktivním duchu a věřím, že zpětná vazba, kterou porotci i odborníci z ostravského magistrátu architektům předali, přispěje ke zdárnému výsledku soutěže,“ uvedl partner a zakladatel společnosti RT TORAX Tomáš Häring.

S ohledem na umístění výškové budovy do sousedství obchodního centra a kancelářského komplexu GATE Nová Karolina se diskutovalo také propojení stavby s jejím okolím i historickým centrem Ostravy. Neméně důležitým tématem bylo dopravní napojení území tzv. Slzy na ulici 28. října tak, aby výsledné řešení bylo uživatelsky vstřícné pro rezidenty, občany i návštěvníky města, ať už se budou v daném místě pohybovat pěšky, na kole nebo autem. „Za vedení města jsme rádi, že se architektonická soutěž na podobu mrakodrapu koná a poctivě se diskutují architektonické, urbanistické i dopravní otázky spojené s touto stavbou. Nová budova vyroste v srdci města a velice nám záleží na tom, aby se zařadila mezi dominanty, na které může být Ostrava hrdá,“ řekl primátor Jan Dohnal.

Architektonická soutěž probíhá v souladu se soutěžním řádem České komory architektů. Schválené podmínky soutěže neumožňují zveřejnit jména účastnících se studií do doby, než budou vyhlášeny výsledky. S vybraným architektonickým studiem budou poté následovat další fáze projektování a povolovacích řízení. Zahájení stavby je plánováno na rok 2028, předpokládány termín dokončení a zahájení provozu pak do roku 2032.

Další příspěvky