Přeskočit na obsah
Ze zastávky MHD Důl Hlubina se stane terminál, který propojí dopravní vazby mezi tramvají a individuální dopravou formou přestupů na P+R. Tento terminál bude vybaven moderními technologiemi, které zajistí pohodlný, rychlý a bezpečný přestup a vstup do areálu Dolní oblasti Vítkovice.

V uplynulých letech došlo v areálu DOLNÍCH VÍTKOVIC k uskutečnění mnoha zajímavých projektů, které mají za následek změnu této části Ostravy v zábavní, kulturní a sportovní centrum, jenž navštěvují statisíce návštěvníků ročně z celé ČR i ze zahraničí.
Statutární město Ostrava si je vědomo významu této části města, a proto se také za pomoci dotačních zdrojů podílí na výstavbě infrastruktury, která umožní návštěvníkům komfortnější, časově přívětivější a bezpečnější možnosti dopravy do areálu. Je to jedna z bran do areálu Dolních Vítkovic, která se každým rokem stává významnější.

Zastávka MHD Důl Hlubina projde modernizací. Vybavena bude moderními technologiemi, které zajistí pohodlný, rychlý a bezpečný přestup a vstup do areálu Dolních Vítkovic (systém inteligentních zastávek, bezplatné připojení k internetu, kamerové systémy, fotovoltaické panely, atd.). Taktéž jeho vizuální podoba bude odpovídat významu tohoto místa – stísněné prostory podchodu se opticky rozšíří, dojde k otevření zaslepených konců podchodu na straně Dolních Vítkovic, i na straně druhé v návaznosti na cyklostezku. Nově vznikne rampa do Hlubinské ulice, samozřejmostí je protiskluzová dlažba. Nadzemní část bude tvořena dvěma stříškami, které chrání nástupiště i rampu. Svěží dynamický charakter dodají stavbě výrazně protáhlé proporce se skosenými čely. Nástupiště budou řešena v betonu, plocha mezi kolejemi bude zatravněná. Dolní oblast je z hlediska individuální dopravy napojena na ulici Ruskou a ulici Místeckou. Z hlediska městské hromadné dopravy slouží k přístupu z jižní strany zastávka Vítkovice vysoké pece a severní zastávka Důl Hlubina.

Zastávka Důl Hlubina značně stoupne na významu i z pohledu návazných plánovaných projektů. Jedná se o vybudování zprovoznění stanic bikesharingu u kavárny Maryčka a před informačním centrem Dolních Vítkovic. Taktéž se poblíž této zastávky MHD plánují nebo jsou již realizované nové investice ze soukromé i veřejné sféry (řemeslný inkubátor, napojení Dolní oblasti cyklostezkou od řeky Ostravice).

V dubnu 2021 bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2018 Příprava ikona I
2025 Realizace ikona I
2027 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Dopravní podnik Ostrava
  • ....mistni architekti architektonický návrh

Garanti

  • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/modernizace-zastavky-dul-hlubina