Publikováno: 20.05.2020

Ostrava nabízí pozemky k prodeji

Proluka Smetanovo náměstí

První z nabízených pozemků se nachází v centru města na nároží Smetanova náměstí a Vojanovy ulice.  Jedná se o významný prostor, nejen pohledu územního plánu, ale také s ohledem na hodnotu pozemku v samotném centru a potenciálu jeho budoucího využití. Pozemek je určen pro výstavbu objektu vhodného pro bydlení a občanskou vybavenost, jako jsou obchody, kavárny, bistra atd. V současnosti je toto místo zastavěno nevhodnými a nevzhlednými stavbami, které jsou určeny k demolici. Po jejich odstranění vznikne plocha o rozloze 635 m2. Nová stavba by měla vhodně doplňovat zástavbu této lokality a vytvořit kvalitní uliční prostor navazující na přilehlý předprostor Černé louky. Atraktivitu nabízené proluky zvyšuje přímý dosah městské hromadné dopravy a kulturní a společenský život v okolí, například nedaleké Divadlo Antonína Dvořáka a Divadlo loutek, studentský Kampus Palace nebo veletržní akce sousedního výstaviště Černá louka. Nabízená cena podle aktuálního znaleckého posudku by neměla být nižší než 8 548 370 korun.

Více o projektu nové zástavby Proluky u Smetanova náměstí.

Proluka smetanovo namesti Proluka Smetanovo náměstí

 

 

 

 

 

 

Indikativní vizualizace zastavěné proluky dle návrhu pana Ondřeje Sikuly

Malá rozvojová zóna Ostrava-Mošnov

Druhým pozemek ve vlastnictví města, který 20. května k prodeji schválilo zastupitelstvo města, je lokalita v Mošnově navazující na Strategickou průmyslovou zónu. Jedná se o prostor o rozloze 38, 57 hektaru, která bude být nabídnuta investorům pro výstavbu objektů obchodně administrativního charakteru, technologického parku či výrobní a logistické objekty, případně objekty s kombinovaným způsobem využití , v nichž budou vznikat nová pracovní místa a obory s přidanou hodnotou.

Hlavními přednostmi této zóny je nejen vzdálenost pouhých 25 kilometrů od centra Ostravy,  ale také přímé napojení na dálnici D1 a nově budovanou dálnici D48. Výhodou může být také sousedství mezinárodního letiště a přímé napojení na městskou i regionální hromadnou dopravu. V blízkosti zóny se také nachází kvalifikovaná pracovní síla  i silné průmyslové a vědecko-technické zázemí. Pozemek je v současnosti připraveno k zástavbě, bylo zpracováno napojení na blízké kolejové vedení a vydáno územní rozhodnutí pro připojení na elektrickou energii.

 

Podmínky pro podání nabídek

Stejně jako u proluky u Smetanova náměstí, musí každý zájemce ve své nabídce uvést záměr pro využití daného pozemku, specifikaci objektů plánované výstavby, způsob jejich využití i časový harmonogram přípravy a realizace plánu. Dále nabídkovou cenu, počet nově vytvořených pracovních míst na 1 hektar a předpokládaný objem finančních prostředků investovaných do plánované výstavby.

Kompletní informace o obou výzvách a jejich pravidlech budou zveřejněny na úřední desce a webovém portálu www.pozemky.ostrava.cz

 

 

Další příspěvky