Publikováno: 10.02.2022

Ostrava zahájila předběžné tržní konzultace k projektu koncertního sálu

Město Ostrava zahájilo předběžné tržní konzultace k projektu nového koncertního sálu, první fáze výstavby začne již letos

Statutární město Ostrava zahájilo přípravu zadávacího řízení na jednu z největších a nejočekávanějších veřejných staveb tzv. občanské vybavenosti v České republice za poslední desítky let, veřejnou zakázku na stavební práce koncertního sálu a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy v hodnotě 2,6 mld. korun. Za účelem získání informací nezbytných pro optimální nastavení podmínek se město jako zadavatel rozhodlo provést předběžnou tržní konzultaci. Ta spočívá v oslovení stavebních společností a získání odpovědí na definované otázky, které budou věcnými podklady jak pro odpovídající nastavení zadávacích podmínek, tak pro specifikaci předmětu plnění v rámci výběru zhotovitele stavby pro projekt koncertního sálu a rekonstrukce stávajícího domu kultury.

Dotazy, které byly definovány ve spolupráci se správcem stavby a zkonzultovány se zhotovitelem projektové dokumentace a autory návrhu STEVEN HOLL ARCHITECT, P.C. a Architecture Acts s.r.o., se týkají smluvních, technických a časových aspektů připravované zakázky. Město vyzývá stavební společnosti, aby se do 21. února zaregistrovaly k účasti na prezentaci projektu koncertního sálu, která proběhne v posledním únorovém týdnu a jejíž součástí bude představení relevantních částí projektu ve vztahu k dotazům. Konkrétně se mezi dotazy objevují např. ověření navrhované řešení pro pilotové založení stavby, ocelovou konstrukci pro vynesení střechy či zásady organizace výstavby. Samotné vyjádření stavebních firem k dotazům je pak očekáváno do 15. března.

 „Tato stavba je jedinečná, atypická a náročná. I na mnohem menších projektech vidíme, že praktické zkušenosti stavebních firem jsou přínosné k nastavení nejoptimálnějšího řešení v rámci výstavby. Zároveň celková příprava prováděcí projektové dokumentace a zadání soutěže na zhotovitele takto komplexního objektu je poměrně specifická. Považujeme proto za důležité a užitečné se trhu zeptat, jak by řešil některé záležitosti. Zároveň chceme zjistit, nebo si potvrdit, že zadávací podmínky jsou obvyklé, že naše například smluvní požadavky nebudou neakceptovatelné. Předběžné tržní konzultace jsou proto cestou v rámci zákona o veřejných zakázkách, kterou můžeme konzultace se stavebními firmami transparentně vést a zároveň umožňují potenciálním zhotovitelům získat základní přehled o projektu, vyjádřit se k němu a učinit jej tak realizovatelnější i pro ně,“ říká Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora města Ostravy.

Organizace a harmonogram předběžných tržních konzultací (PTK)

 Registrace k prezentaci projektu koncertního sálu do 21. února 2022.

 • Předběžný termín prezentace 24. února 2022.
 • Žádosti o doplnění či objasnění informací zasílat nejpozději do 3. března 2022.
 • Odpověděli na dotazy zadavatele zaslat do 15. března 2022.
 • V případě potřeby město zahájí 2. kolo PTK, a to za účelem zodpovězení dodatečných dotazů, jejichž potřeba vyjde najevo v průběhu vyhodnocení předchozího kola.

Další informace a dokumentace budou uveřejněny na profilu zadavatele.

Harmonogram projektu:

 Hotovo:

 • Schválená studie
 • Zpracovaná a projednaná dokumentace na úrovni dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Dokumentace pro společné povolení stavby

V procesu:

 • Projednávání dokumentace a stavební řízení pro povolení stavby
 • Příprava dokumentace pro provedení stavby
 • Modelu 1:10 interiéru koncertního sálu – nezbytné pro finální nastavení akustických parametrů ve spolupráci s Nagata Acoustics a společností Aveton s. r. o
 • Výběr zhotovitele stavby pro 1. fázi stavby

 Se stavbou Stevena Holla nezískává Ostrava „jen“ koncertní sál

Autorem návrhu koncertního sálu, jehož součástí je také rekonstrukce Domu kultury města Ostravy, je přední americký architekt Steven Holl se svým studiem Steven Holl Architects z New Yorku ve spolupráci s pražským studiem Architecture Acts. Projekt je už nyní prestižním americkým magazínem Architizer zařazen mezi 10 nejočekávanějších staveb celého světa. Výsledné dílo má potenciál stát se novou ikonou významné kulturní metropole. Vedle velkého koncertního sálu s kapacitou 1300 míst nabídne budova zázemí pro 100členný orchestr Janáčkovy filharmonie Ostrava, komorní sál s kapacitou 515 míst, edukační centrum s kapacitou 200 míst, nahrávací studio světových parametrů, divadelní sál s kapacitou 490 míst, restauraci, kavárnu, salónky a další prostory pro volnočasové aktivity. Více o projektu na www.koncertnisal.cz  a FB Koncertní sál Ostrava.

Další příspěvky