Publikováno: 22.08.2018

Vyhlášení architektonické soutěže na koncertní halu v Ostravě

Mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž na koncertní halu byla zahájena.

Je koncipována dvoukolově  a měla by být ukončena v červnu 2019. Ostrava již desítky let usiluje o výstavbu důstojné koncertní haly s perfektní akustikou, dostatečným místem pro posluchače a zázemím pro Janáčkovu filharmonii Ostrava. Kulturní dům, který byl vybudován v letech 1956 až 1961 v duchu moderního klasicismu, tuto funkci plnohodnotně neplní a již mnoho let se potýká s problémem smysluplného využití a zapojení do současného kulturního života města.

K účasti v soutěži budou přímo vyzvány tři zahraniční ateliéry,
Steven Holl Architects + Architecture Acts;
Konior Studio a do třetice
Henning Larsen Architects.
Tato trojice bude doplněna o další zájemce o účast v soutěži na základě předložených portfolií prokazujících jejich zkušenosti s takovým typem staveb a adekvátního personálního zajištění projekčního týmu. Žádosti o účast v soutěži bude magistrát města Ostravy přijímat do 21. září. Výsledný maximální počet účastníků v soutěži, kteří budou zpracovávat své návrhy řešení, bude omezen na šest. Soutěž bude dvoufázová z důvodu značného rozsahu, složitosti a náročnosti předmětu soutěže a jeho součástí. Tento postup umožňuje v prvním kole postupné zpřesňování vybraných návrhů a jejich dopracování na základě doplnění soutěžních podmínek ve druhém kole. Harmonogram celé soutěže je postaven tak, že vítěz by měl být znám v červnu 2019. Poté s ním bude uzavřena smlouva o zpracování projektové dokumentace.

Rada města již schválila složení soutěžní poroty, kterou budou jako řádní závislí členové tvořit primátor Tomáš Macura, náměstek primátora Zbyněk Pražák a starostka obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petra Bernfeldová.

Nezávislými členy poroty jsou architekti Krzysztof Ingarden (Ingarden&Ewy/ Krakow), Rafi Segal (RSAU/ Princeton// MIT Architecture/ Cambridge), Valerie Mulvin (mccullough mulvin architects/ Dublin), Jakub Szczęsny (SZCZ/ Warszawa), náhradníci Adam Rujbr (Adam Rujbr Architects/ Brno) a Tadeáš Goryzcka (Kabinet architektury/ Ostrava).

Schváleni byli také tito přizvaní odborníci – ředitel NPÚ Ostrava Michal Zezula, historik umění NPÚ Ostrava Martin Strakoš, rozpočtář Jindřich Jansa, vedoucí odboru Útvar hlavního architekta MMO Cyril Vltavský, ředitel JFO Jan Žemla, akustik Martin Vondrášek a Jan Košulič, mistr zvuku a provozní specialista.

K financování přípravy a realizace této investičně náročné stavby město již dříve zřídilo speciální účelový fond. Prozatím do něj vložilo z městského rozpočtu částku 100 milionů korun a další budou přibývat. Na základě „Memoranda o spolupráci“, podepsaného letos v dubnu, se k podpoře tohoto projektu zavázal i český stát, zastoupený Ministerstvem kultury ČR částkou 600 milionů korun a také Moravskoslezský kraj ve výši 300 milionů.

Předpokládá se, že vlastní výstavba haly bude zahájena nejpozději v roce 2022, hotovo by mělo být do konce roku následujícího.

Významná jména v porotě.

Rafi Segal

Architekt, vlivný urbanista a vědec vystudoval architekturu na Technionu v Izraeli, kde obdržel inženýrský titul. Doktorské studium absolvoval na univerzitě v Princetonu. V letech 1992 až 2000 spolupracoval s Zvi Heckerem. Později založil vlastní kancelář, která vyhrála mezinárodní soutěž na projekt Národní knihovny Izraele v Jeruzalémě. Kancelář v současnosti sídlí v USA a zaměřuje se na projekty a výzkum v oblasti architektury a urbánních řešení.

Národní knihovna, Jeruzalém, Izrael 2012 (1. cena v mezinárodní soutěži)

vila, ORDOS 100, Čína

Valerie Mulvin

se narodila v roce 1956. Je spoluzakladatelkou McCullough Mulvin Architects. Toto dublinské architektonické studio se účastnilo architektonické soutěže na rekonstrukci historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava. Jejich práce získala řadu národních a mezinárodních ocenění a rozšířila se o publikaci, výuku a výzkum a byla vystavena ve Velké Británii, Německu, Španělsku, Polsku, Pražském Quadriennale v roce 2007, Lisabonském Trienále v roce 2007 a Benátské bienále 2008.

Umělecké centrum a knihovna, Thurles, Irsko

Krzysztof Ingarden

Narodil se v polské Vratislavi v roce 1957. Tento polský architekt vystudoval architekturu na Technické univerzitě v Krakově v roce 1982 (1987 získal doktorát). V období let 1984-85 pracoval v tokijském ateliéru Arata Isozaki. Od roku 1998 založil vlastní ateliér Ingarden & Ewý Architekci společně s Jackem Ewým. Od roku 2003 působí na Fakultě umění a architektury Kraków College (KAFM), kde byl v letech 2003-11 děkanem. Autor Zahrady umění Malopolska.

Zahrada umění Malopolska, Krakov, Polsko (kulturní centrum s koncertním sálem)

Jakub Szczęsny

studoval v letech 1993 až 2001 na Fakultě architektury Varšavské polytechniky a také na Escuela Tecnica Superior D’Arquitectura de Barcelona a Ecole d’Architecture Paris la Defense. „Keret House“ polského architekta Jakuba Szczęsneho je označován jako nejužší dům na světě. Tento mimořádný architektonický projekt byl před nedávnem zařazen do sbírky současné architektury prestižního Muzea moderního umění v New Yorku (MoMA). Práce Jakuba Szczęsneho se vyznačují výjimečnou kreativitou a vtipem i tam, kde jiní architekti s ohledem na množství nepříznivých okolností ztrácejí motivaci. Nevyhýbá se komorním zakázkám či dočasným instalacím a díky jeho výjimečnému a hravému přístupu vznikají pozoruhodné a přitažlivé počiny se značným mediálním přesahem i společenským dopadem. Podstatu svých konceptů zachycuje ve svých originálních kresbách a komiksech.

Keret House – nejuzší dům světa

 

 

 

 

Další příspěvky