Publikováno: 02.11.2023

Ostrava vybírá zhotovitele projektu rekonstrukce Domu kultury města Ostravy a přístavby koncertního sálu

Ostrava dnes učinila další významný krok na cestě k rekonstrukci Domu kultury města a přístavby koncertního sálu. Prvního listopadu 2023 uplynula lhůta pro podání nabídek stanovená v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky projektu „koncertní hala města Ostravy – výběr zhotovitele stavby – fáze 2,“ přičemž lze konstatovat, že stavět novou koncertní halu chce hned pět zájemců. Bylo podáno pět nabídek v rozmezí nabídkových cen od 2,798 miliard do 3,69 miliard.  Nabídky budou nyní posouzeny hodnotící komisí, co do úplnosti a správnosti, a následně vyhodnoceny dle hodnotícího kritéria, kterým je cena bez DPH.

Pozitivně mě překvapil jak počet zájemců, tak nabídkové ceny. Nyní musíme zakázku zadministrovat a ověřit, zdali jsou všechny nabídky v souladu se zadávací dokumentaci. Následně můžeme v projektu pokračovat dál a příznivci nejen umění se mohou na v mnoha směrech výjimečnou stavbu těšit. Je zapotřebí dodat, že projekt má od počátku politickou podporu stran Koalice SPOLU, hnutí ANO, Pirátů i hnutí Ostravak,“ uvedl Jan Dohnal, primátor města.  

Projekt byl v roce 2021 prestižním americkým magazínem Architizer zařazen mezi deset nejočekávanějších staveb světa. Město se o výstavbu kvalitního sálu pokusilo již šestkrát, nejprve v 60. letech 19. století, naposledy v roce 1969. V současnosti pokračuje příprava území. První fáze projektu zahrnuje výstavbu vodohospodářských objektů, geotermálních vrtů či přeložek a přípojek inženýrských sítí. Náklady na probíhající práce přesahují 106 milionů bez DPH. Práce si od 30. října 2023 vyžádaly také uzavírku ulice 28. října ve směru na Porubu v délce cca 200 metrů. Uzavírka je plánována do 8. prosince 2023.

Jsem potěšen zájmem o veřejnou zakázku, doposud jsme mohli pouze usuzovat z množství dotazů, které nám v rámci zadávacího řízení přicházely. Nyní musíme vyčkat posouzení podaných nabídek externím administrátorem. Vzhledem ke skutečnosti, že kritéria veřejné zakázky mohly splnit pouze renomované společnosti, neočekávám v podaných nabídkách vážnější nedostatky, které by mohly jednotlivé účastníky diskvalifikovat,“ doplnil Břetislav Riger, náměstek primátora. „Komplex bude nejen sídlem orchestru Janáčkovy filharmonie Ostravy, ale současně obsáhne edukační centrum, multifunkční sály i sál divadelní. V koncertním sále pak bude moci usednout 1 300 posluchačů, neschází nahrávací studio či další zázemí,“ vysvětlila Lucie Baránková Vilamová, náměstkyně primátora.  

Další příspěvky