Publikováno: 30.10.2023

První fáze projektu rekonstrukce Domu kultury města Ostravy a přístavby koncertního sálu je v plném proudu

Příprava území k výstavbě koncertního sálu a rekonstrukci Domu kultury města Ostravy pokračuje. Tato první fáze zahrnuje demolici amfiteátru, výstavbu vodohospodářských objektů, geotermálních vrtů či přeložek a přípojek inženýrských sítí. Náklady na probíhající práce přesahují 106 milionů bez DPH. Zhotovitelem je sdružení firem IMOS Brno a. s. a IPS Třinec a. s. Předpokládaný termín ukončení předmětné první fáze projektu je první polovina roku 2024.

Aktuálně pokročily práce také k výstavbě nových vodovodních přípojek v místě, což si vyžádá i uzavírku ulice 28. října (v Ostravě), ve směru na Porubu za křižovatkou s ulicí Bozděchovou, v délce cca 200 metrů. K uzavírce dojde v termínu od 30. října 2023 do 8. prosince 2023. Objízdná trasa pro směr na Mariánské Hory a Porubu je vedena po ulicích Místecké, Železárenské, Výstavní zpět na ulici 28. října. Práce obsáhnou například odstranění stávajícího souvrství silnice, provedení výkopů, montáž potrubí, dezinfekci i bakteriologickou zkoušku, zpětné zásypy, opravy živičného souvrství a obnovení vodorovného dopravního značení.

V současnosti probíhá zadávací řízení na zhotovitele stavby, který samotnou přístavbu koncertního sálu a současně rekonstrukci Domu kultury města Ostravy následně realizuje. Nový komplex bude využíván jako hudební, kulturní, produkční či vzdělávací zázemí, které bude zároveň sídlem orchestru Janáčkovy filharmonie Ostrava. Plánován je například divadelní sál s kapacitou 490 míst, komorní multifunkční sál s 515 místy, přednáškový multifunkční sál s kapacitou 120 míst či edukační centrum s 200 místy. Dále je v komplexu situován velký koncertní sál s kapacitou 1 300 míst i nahrávací studio, neschází restaurace, kavárna a další prostory,“ doplnil Jan Dohnal, primátor města.

Podoba koncertního sálu je známa od července 2019, kdy byly vyhlášeny výsledky největší architektonické soutěže v novodobé historii města. Autory vítězného návrhu jsou studia Steven Holl Architects z New Yorku a Architecture Acts z Prahy. Projekt byl v roce 2021 prestižním americkým magazínem Architizer zařazen mezi deset nejočekávanějších staveb světa. Město se o výstavbu kvalitního sálu pokusilo již šestkrát, nejprve v 60. letech 19. století, naposledy v roce 1969. Na cestě za výjimečnou stavbou již Ostrava zdolala celou řadu kroků. Více informací o projektu, včetně zamýšleného využití celého objektu, je uvedeno v odkazu https://www.koncertnisal.cz/.

Další příspěvky