Publikováno: 19.09.2022

Tři nové koncertní síně. Praha, Brno a Ostrava táhnou za jeden provaz

Dne 2. září 2022 se v Praze sešli představitelé hlavního města, Brna a Ostravy. Setkání se zúčastnili primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib a jeho první náměstek Petr Hlaváček, primátor Ostravy Tomáš Macura s náměstkyní Zuzanou Bajgarovou, ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová, ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava Jan Žemla, ředitel Symfonického orchestru hlavního města Prahy Daniel Sobotka, ředitel Městské knihovny Praha Tomáš Řehák, generální manažer České filharmonie Robert Hanč, předseda Spolku pro výstavbu nového koncertního sálu v Praze  Roman Bělor a  členové projektového týmu Vltavské filharmonie Martin Krupauer, Martin Gross a Petra Hrubešová.

Tématem setkání bylo se vzájemně informovat o stavu příprav projektů nových koncertních síní, které všechna tři města chystají. Účastníci setkání se shodli na společném prohlášení: Všechny tři projekty na výstavbu nových koncertních síní v Praze, Brně a Ostravě jsou synergické, po jejich dokončení a zprovoznění se významně posílí postavení České republiky na kulturní mapě Evropy a zásadně se zvýší atraktivita Česka pro nejvýznamnější světové orchestry a sólisty.

Představitelé všech tří měst chápou projekty na výstavbu koncertních sálů jako splátku dlouhodobého dluhu, v Česku nebyl postaven podobný druh stavby dlouhá desetiletí a ve srovnání se zahraničím jsme v tomto ohledu velice zaostali. Praha, Brno i Ostrava koncertní síň, jejíž parametry budou odpovídat standardům 21. století, potřebují. Ze zkušeností ze zahraničí (např. i z Polska) jednoznačně vyplývá, že po zprovoznění nové koncertní síně násobně vzrůstá zájem místního publika o koncerty vážné hudby. Podpora této části kulturního spektra je jedním z důvodů, proč se všechna tři města k realizaci projektů rozhodla.

Žádný ze tří projektů nového koncertního sálu nelze realizovat bez účasti státu. Účastníci setkání se shodli na tom, že investice z veřejných zdrojů, vložené do takovýchto projektů, se nepřímo ale i přímo veřejnosti vrátí. Dokládají to výsledky zpracované dopadové studie na projekt Vltavské filharmonie v Praze i studie proveditelnosti Koncertního sálu v Ostravě. Účastníci se dohodli, že se pokusí vytvořit společnou platformu pro jednání se státem o jeho dalším zapojení do uvedených projektů. Představitelé všech tří měst se dohodli, že se budou nadále vzájemně o přípravě svých projektů informovat, vyměňovat si zkušenosti a navzájem všechny projekty podporovat.

 

Další příspěvky