Aktualizováno 7.5.2021

FajnOVA

2015
Záměr
2016
Příprava
2017
Realizace
»
2023
Dokončeno

 Vlajkový projekt ze Strategického plánu: FajnOVA – platforma pro participaci obyvatel na rozvoji města

Ostrava je již dnes bezpochyby dobrou adresou pro život, práci a podnikání. Potýká se ale s řadou potíží, kterými přirozeně prochází historicky průmyslově orientovaná města v období transformace, včetně pošramocené pověsti a někdy až příliš sebekritického vnímání. Přitom nabízí mnoho pracovních i volnočasových příležitostí, o které její obyvatelé i vedení města čím dál více pečují a mají zájem se do tohoto rozvoje aktivně zapojovat. Proto se Ostrava potřebuje více soustředit na dosažení konkrétně definovaných strategických cílů a koncentrovat úsilí i zdroje tam, kde přijatá opatření budou mít výrazně pozitivní vliv na kvalitu života ve všech částech města.

Vize Ostravy 2030: Ostrava je město pro nové začátky!!!

Ostrava je blíže světu, lidem a přírodě! Ostrava je sebevědomé evropské město nabité energií aktivních lidí. Ostrava nabízí vysokou kvalitu života pro všechny generace. Trend odcházení mladých, pracovitých a talentovaných obyvatel se podařilo zastavit a zvrátit.

Strategický plán

Základním prvkem přípravy  plánu byl 21 členný řídící výbor, který byl sestavený z výrazných osobností Ostravy. Do tvorby strategie byli zapojení také další odborníci a myšlenkoví lídři v různě zaměřených pracovních skupinách. Strategický plán v neposlední řadě tvořili lidé – 20 000 obyvatel a návštěvníků Ostravy.

Návrhy aktivit, projektů a cílů jsou ve Strategickém plánu nastaveny jako střednědobé pro realizaci období 2017-2023. Nedají se nicméně plánovat bez dlouhodobé vize města, která určuje směřování rozvoje Ostravy. Ta je v rámci Strategického plánu orientačně naplánována do roku 2030. Do roku 2030 je nastaveno také plnění a monitorování většiny indikátorů strategie, jelikož dopady řady aktivit a projektů realizovaných do roku 2023 se v organismu města projeví až s různě velkým zpožděním. Měření a hodnocení probíhá kontinuálně.

Strategické cíle

  1. Propojit město uvnitř i se světem
  2. Oživit historické centrum města
  3. Být centrem prvotřídního vzdělávání
  4. Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání
  5. Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města
  6. Kultivovat prostředí pro život všech generací
  7. Přiblížit město přírodě

FajnOVy projekt

Podělte se s námi o vaše náměty na projekty. U každého projektového záměru zhodnotíme možnosti a potřebu jeho realizace a zvážíme jeho zařazení do strategického plánu. Vaše nápady na projekty nám můžete zasílat ZDE.

 

FajnOVA jako značka zastřešuje jednotnou komunikaci a participaci strategického plánu, vyjadřuje unikátní ostravský, fajnOVy přístup ke strategickému plánu, založený na otevřenosti a zapojení ostravských odborníků, osobností a ostravské veřejnosti, vyjadřuje sounáležitost a vybízí veřejnost k identifikaci s městem a jeho fajnOVou budoucností.