Přeskočit na obsah
7
strategických cílů
20 000
zapojených obyvatel města
FajnOVA jako značka zastřešuje jednotnou komunikaci a participaci strategického plánu. Vyjadřuje unikátní, ostravský přístup ke strategickému plánu, založený na otevřenosti a zapojení ostravských odborníků, osobností a ostravské veřejnosti. FajnOVA vyjadřuje sounáležitost a vybízí veřejnost k identifikaci s městem a jeho budoucností.

FajnOVA je strategický plán Ostravy pro roky 2017–⁠2023. Usiluje o rozvoj města pro lidi, kteří v něm žijí, studují a pracují. Strategický plán města určuje směr, kterým se má Ostrava vydat, aby se více přiblížila světu, lidem a přírodě. Postupnými kroky se tedy rozšiřuje nabídka atraktivního bydlení, pracovních příležitostí a volnočasového vyžití. Ostrava tím odpovídá na dlouhodobý trend vylidňování a odchod mladých a talentovaných lidí, což je mimochodem trend, se kterým se potýkají také další města.

Značka fajnOVA symbolizuje proces tvorby i očekávaný cíl strategického plánu. Značkou fajnOVA zastřešujeme komunikaci i participaci, vyjadřujeme unikátní ostravský přístup obecně. FajnOVA vyjadřuje sounáležitost a tím vybízí veřejnost k identifikaci s městem a jeho budoucností. Pevně uplatňujeme principy otevřené komunikace a zapojení ostravských odborníků, osobností i ostravské veřejnosti. Obsah komunikace je naplněn informacemi k procesu tvorby, vyhodnocování i aktualizace strategického plánu města Ostravy, společně s údaji o projektech města, a to jak těch strategických nebo investičních, tak i neinvestičních, mezinárodních, metropolitních, a dalších.

Ve svém úsilí má Ostrava skvělou výchozí pozici, lepší, než se může zdát. Těží své bohatství z průmyslové tradice a přítomnosti významných zaměstnavatelů, staví na dobré kvalitě života napříč všemi generacemi a čerpá z energie a přístupu aktivních lidí. Usilujeme o to, aby Ostrava byla „městem pro nové začátky“.

Historie

Na tvorbě aktuálního strategického plánu se podílela jak odborná veřejnost, tak obyvatelé města. Základním prvkem přípravy plánu byl 21 členný řídící výbor, který byl sestavený z výrazných osobností Ostravy. Do tvorby strategie byli zapojení také další odborníci a myšlenkoví lídři v různě zaměřených pracovních skupinách. Strategický plán v neposlední řadě tvořili lidé –⁠ 20 000 obyvatel a návštěvníků Ostravy.

Návrhy aktivit, projektů a cílů jsou ve strategickém plánu nastaveny jako střednědobé pro realizaci období 2017–⁠2023. Nedají se nicméně plánovat bez dlouhodobé vize města, která určuje směřování rozvoje Ostravy. Ta je v rámci Strategického plánu orientačně naplánována do roku 2030. Do roku 2030 je nastaveno také plnění a monitorování většiny indikátorů strategie, jelikož dopady řady aktivit a projektů realizovaných do roku 2023 se v organismu města projeví až s různě velkým zpožděním. Měření a hodnocení probíhá kontinuálně.

Strategické cíle

 1. Propojit město uvnitř i se světem
 2. Oživit historické centrum města
 3. Být centrem prvotřídního vzdělávání
 4. Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání
 5. Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města
 6. Kultivovat prostředí pro život všech generací
 7. Přiblížit město přírodě

Značku fajnOVA pro své strategické plánování aktuálně používají ve spolupráci s MMO i některé městské obvody (Poruba, Ostrava-Jih a Moravská Ostrava a Přívoz).

FajnOVy projekt

Podělte se s námi o vaše náměty na projekty. U každého projektového záměru zhodnotíme možnosti a potřebu jeho realizace a zvážíme jeho zařazení do strategického plánu. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailu fajnova@ostrava.cz.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2014 Záměr ikona I
2015 Příprava ikona I
2016 Realizace ikona I
2027 Dokončeno ikona I

Aktuality

Partneři projektu

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava

Garanti

 • Hana Tichánková náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/fajnova