Publikováno: 25.05.2020

FajnOVA mapa – nový přehled projektů

Připravili jsme si pro Vás novinku na našem webu v podobě interaktivní mapy projektů.
I když se to možná nezdá, vešla se nám do ní skoro celá Ostrava. V mapce jsou zakresleny ty nejdůležitější projekty strategického plánu FajnOVA, kterými se aktuálně zabýváme.

Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 je realizován prostřednictvím konkrétních strategických projektů. Strategické projekty reprezentují jednotlivé strategické cíle, často se jedná o projekty s dopadem na celé nebo významnou část území města, současně naplňující celkovou vizi Strategického plánu a od nichž se dá očekávat významná změna pro město, často s vlivem na měřené klíčové indikátory Strategického plánu. U strategických projektů již začala jejich příprava nebo realizace, mají definovaného nositele, alespoň rámcový harmonogram i rozpočet a zdroje financování a je stanoven jejich garant.

Strategické nejsou jen projekty statutárního města Ostravy, jeho obvodů a organizací, ale také projekty dalších partnerů a institucí včetně záměrů, které vzešly z řad veřejnosti a nemusí vždy spoléhat jen na zdroje města, ale město má zájem je podporovat a vytvářet podmínky pro jejich realizaci.

Zjednodušeně lze říci, že největším přínosem pro rozvoj Ostravy je tak realizovat ty projekty, které naplňují strategické cíle a zvyšují kvalitu života obyvatel města.

Mapu projektů najdete v záložce projekty na odkaze https://fajnova.cz/projekty/.

Projekty jsou v mapě rozřazené do tří kategorií, podle kterých je můžete filtrovat: v přípravě, v realizaci a dokončeno. Pokud by vám toto interaktivní zobrazení projektů nevyhovovalo, pod mapou zůstává i klasický seznam seřazený podle strategických cílů.

Přejeme Vám hodně zábavy při objevování projektů.

Budeme rádi, pokud nám dáte vědět, jak se vám mapa líbí.

Tým FajnOVA

 

 

 

Další příspěvky