Publikováno: 01.09.2021

fajnOVA pomáhá s přípravou strategického plánu pro Hošťálkovice

V sobotu 28. 8. se tým fajnOVA zúčastnil akce k příležitosti ukončení prázdnin v městském obvodu Ostrava-Hošťálkovice, kterému pomáhá s přípravou vlastního plánu rozvoje.

Na základě názorů a připomínek z dotazníkového šetření, které proběhlo začátkem letošního roku mezi obyvateli Hošťálkovic, bylo vytipováno celkem 11 potenciálních projektů, jejichž realizace by lidem mohla zkvalitnit život v městském obvodu. Občané zde měli možnost vyjádřit, které z projektů jsou dle jejich mínění nejpotřebnější. Z tohoto průzkumu vyplynulo, že rezidentům nejvíce chybí nový obchod s potravinami (anebo alespoň přizpůsobení stávajícího obchodu požadavkům dnešního spotřebitele), chodníky na páteřních ulicích a řešení dopravní situace pro bezpečnější pohyb chodců, rozšíření kapacity mateřské školy nebo silniční propojení s Porubou.

Dále mohli účastníci na pocitové mapě označit modrou barvou místa, která se jim líbí a rádi v nich tráví svůj volný čas. Takto obyvatelé vnímají především školní areál, hřiště a okolí rozhledny. Červeně byla naopak označena místa, kde se lidem nelíbí, jsou ve špatném stavu, nebo se v nich necítí bezpečně a zaslouží si tak pozornost při následném plánování rozvoje městského obvodu. Mezi taková místa občané řadí stávající obchod a ulice, na kterých se lidé necítí dobře z hlediska dopravní bezpečnosti.

Proces přípravy plánu rozvoje bude pokračovat nastavením cílů a navržením konkrétních opatření ve vazbě na Strategický plán statutárního města Ostravy fajnOVA a na základě výše uvedených potřeb obyvatel. Poté by měl být plán schválen hošťálkovickým zastupitelstvem a bude zahájena jeho implementace, tzn. diskuze nad konkrétními projekty a jejich případná příprava a realizace.

Další příspěvky