Publikováno: 03.03.2016

Akční plán strategie schválen!

Zastupitelstvo Ostravy 1. března schválilo Akční plán strategie města. Co takový akční plán obsahuje? Především 68 konkrétních strategických projektů a 62 inspirativních projektových návrhů města a jeho organizací, městských obvodů, univerzit nebo samotných občanů.

Strategické projekty jsou ty, které se již připravují, naplňují strategické cíle a mají významný přínos pro Ostravu. Inspirativní projektové náměty jsou nápady, které vzešly při tvorbě strategického plánu například z řad veřejnosti, odborníků na pracovních skupinách nebo městských obvodů, organizací a dalších veřejných institucí. Tyto náměty nejsou prozatím připravovány, zájmem města však je zařadit je v blízké době mezi strategické projekty. Ty nejvýznamnější projekty ve strategii a akčním plánu jsou pak označeny jako vlajkové.

Zajímá vás, které konkrétní projekty se budou v příštích sedmi letech v Ostravě realizovat? Na adrese WWW.FAJNOVA.CZ/STRATEGICKY-PLAN si můžete Akční plán stáhnout a přečíst.

Další příspěvky