Publikováno: 19.04.2023

V Ostravě je spokojenost s dopravou, volným časem a školami, lidé by zlepšili bezpečnost

V březnu a dubnu probíhalo mezi obyvateli Ostravy dotazníkové šetření v rámci tvorby nového Strategického plánu rozvoje Ostravy. Ptali jsme se, jak Ostravané vnímají život ve městě, s čím jsou spokojeni, i naopak co jim ve městě chybí nebo by chtěli změnit.

Jaké jsou jeho první výsledky? Obyvatelé města jsou nejvíce spokojení s dopravou, trávením volného času a školskými zařízeními. Naopak největší rezervy vidí v kultuře chování a jednání obyvatel, čistotě a vzhledu veřejných prostor a bezpečnosti ve městě.

Dotazník vyplnilo na 5 200 lidí, z drtivé většiny Ostravanů nebo lidí z Moravskoslezského kraje. Otázky cílily také na podnikatele nebo studenty a mimo jiné z něj vyplynulo, že pět z deseti středo a vysokoškoláků chce žít po ukončení studia v regionu, zatímco dva z deseti neví nebo nejsou rozhodnutí a tři chtějí žít mimo Moravskoslezský kraj.

Nyní výsledky dotazníku podrobně zpracováváme a v následujících týdnech zveřejníme na tomto webu.

Další příspěvky