Publikováno: 04.03.2016

Ostravské proměny No. 4: 28 000 vysokoškoláků

V Ostravě jsou tři vysoké školy a studuje na nich 28 160 studentů. Kromě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Ostravské univerzity v Ostravě a Vysoké školy podnikání a práva je pro studenty – a nejen pro ně – k dispozici několik institucí, které umožňují další vzdělávání nebo snadnější rozjezd soukromého podnikání. Vznikly anebo fungují díky podpoře města.

Patří mezi ně například CENTRUM NANOTECHNOLOGIÍ PŘI VŠB-TUO, CENTRUM PODPORY INOVACÍ PŘI VŠB-TUO, moderní výzkumné pracoviště INSTITUT ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ nebo Kariérní centrum při VŠB-TU Ostrava. Rozjezd podnikání a uvést znalosti do praxe pomáhají podnikatelské inkubátory – PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR VŠB-TUO, PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR VŠPP, Technologické centrum Ostrava či VĚDECKO-TECHNOLOGICKÝ PARK OSTRAVA.

Úroveň vysokého školství v Ostravě ještě více pozvedla LÉKAŘSKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY (areál Syllabova), která vznikla v roce 2010 z bývalé nemocnice v Zábřehu, nebo také nová FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY VŠB-TUO, ve které se nachází těžké a lehké laboratoře, počítačové učebny a pracovny.

Město se také podílelo na stavebních úpravách kolejí na HOTEL VŠB-TU OSTRAVA.

Další příspěvky