Publikováno: 21.12.2020

Ostrava patří mezi města s nejvýraznějším růstem kvality života v Evropě

Evropská komise zveřejnila výsledky průzkumu

V průzkumu spokojenosti se životem v 83 evropských městech, který nedávno zveřejnila Evropská komise, si Ostrava vede velmi dobře. Kvalita života ve městě se za posledních pět let zlepšila podle 66 % dotázaných Ostravanů, což je třetí nejlepší výsledek mezi všemi sledovanými městy. V první pětici se umístil ještě polský Bělostok a Gdaňsk, a dále estonský Talin a bulharská Sofia.

„Že se život v Ostravě v posledních letech mění k lepšímu, už není jen náš osobní vjem. Nyní to prokázal i mezinárodní průzkum. Dva ze tří dotázaných Ostravanů v něm říkají, že se jim v Ostravě žije kvalitněji než před pěti lety. Úspěch v tomto průzkumu sice nepřeceňujeme, protože vždy záleží na výchozí úrovni, od které se odrážíte, ale potvrzuje to, že naše cesta je správná a práce na ní má smysl,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Ostravané podle průzkumu velmi dobře hodnotí především veřejnou dopravu, zdravotnictví, sportovní nebo kulturní zázemí. Za cenově dostupné považují i bydlení, přičemž město Ostrava nyní intenzivně pracuje na dalším rozšíření  nájemního bydlení v atraktivních lokalitách v centru. Spokojeni jsou také s množstvím zeleně ve městě i s dostupností on-line služeb úřadů. Ostravu považují mimo jiné i za vhodné místo pro život seniorů.

Pokud jde o negativa, tak přestože se objektivně výrazně zlepšila kvalita ovzduší, občané města ji vnímají ještě stále jako neuspokojivou. Jako nedostatečné vidí i možnosti najít si opravdu dobrou práci. Na druhou stranu jsou ale Ostravané většinou spokojeni se svou stávající prací i finanční situací.

V každém z 83 hodnocených měst bylo dotázáno 700 obyvatel starších 15 let. Z českých měst byla do průzkumu kromě Ostravy zahrnuta také Praha.

 

Daří se také start-upům

Kvalitativní posun v průzkumu spokojenosti života není přitom jediným úspěchem Ostravy v mezinárodním srovnání z poslední doby. Dle aktuálního vydání Start-up Blink, respektovaného webového portálu zabývajícího se hodnocením inovačního prostředí v 1000 městech ze 100 států světa, zaznamenala Ostrava výrazný skok o rovných 100 míst na celkově 485. pozici a prokázala tak suverénně nejrychleji rostoucí start-up ekosystém mezi českými městy.

Vzestup Ostravy v žebříčku měst s nejlepšími podmínkami pro vznik a rozvoj start-up firem je především výsledkem tříleté systematické práce Moravskoslezského inovačního centra a. s.  – společného podniku města Ostravy, Moravskoslezského kraje a místních univerzit na zlepšování inovačního prostředí v regionu.

„Ostravské a obecně moravskoslezské start-upy patří v současnosti ke špičce nejen v republice, ale i v celoevropské konkurenci. Jejich růst dokládá celá řada ocenění včetně těch zahraničních. Rozvoj start-upů přitom pomáhá celému podnikatelskému prostředí a zlepšuje tak životní úroveň v kraji. Jsme rádi, že rozvoj firem a inovací je jednou z priorit města, své výsledky to již přináší,“ říká Pavel Csank, ředitel Moravskoslezského inovačního centra Ostrava.

Právě zlepšení kvality ovzduší, rozšíření plochy městské zeleně, vyšší počet úspěšných inovativních firem i atraktivních pracovních míst nebo širší nabídka dostupného bydlení ve městě – i toto jsou priority Strategického plánu rozvoje města Ostravy do roku 2023, který byl v roce 2016 vytvořen ve spolupráci s obyvateli pod značkou fajnOVA. Jeho hlavním cílem je zvýšit kvalitu života ve městě, což má pomoci udržet ve městě jeho obyvatele a přilákat do Ostravy nové lidi.

 

 

 

Další příspěvky