Publikováno: 08.11.2023

Ostrava hledá zhotovitele výsadby zeleně na ul. Horní

Ostrava patří mezi nejzelenější města v České republice a ve svých snahách zvelebování veřejného prostoru neustává. Aktuálně hledá město zhotovitele nové výsadby podél tramvajové trati na části ulice Horní v nejlidnatější městské části Ostrava-Jih. Ve výrazně frekventovaném místě dopravní tepny tak přibydou tisíce nových rostlin, které přispějí nejen k estetizaci místa, ale nezanedbatelný je také jejich enviromentální význam. Město nyní hledá zhotovitele, který projekt uvede v život. Zájemci mohou své nabídky podávat do 10 hodin dne 29. listopadu 2023. Více informací o zadávacím řízení na veřejnou zakázku lze nalézt v odkazu https://1url.cz/gu3Ox. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky přesahuje 5,6 milionů korun bez DPH, projekt by měl být hotov do listopadu příštího roku.

„Tato nová výsadba je důkazem, že při modernizaci tramvajových tratí v Ostravě nezapomínáme také na následné ozelenění přilehlých prostor. Kromě estetické stránky, která je na prví pohled viditelná, má vysazení trvalek, keřů a stromů v tomto místě nesporné další výhody jako snížení hlučnosti dané vlivem dopravy, v parných dnech zeleň rovněž umožní snížení pocitové teploty. Je tedy naprosto zřejmé, že tyto projekty probíhají plně v souladu se zásadami a metodikou modrozelené infrastruktury, kterou město v nedávné době vydalo a usiluje o její implementaci do praxe,“ konstatovala náměstkyně primátora Hana Tichánková.

Nová zeleň bude vysazena v příštím roce v pruzích podél tramvajové trati od kruhového objezdu na ulici Horní směrem k zastávce Dubina. Území tvoří dva pruhy zeleně široké zhruba 4-5 metrů, oddělující prostor tramvajových kolejí od komunikace na ulici Horní. Jde o komunikaci I. třídy s tramvajovými kolejemi, uprostřed ve zvýšeném zeleném pásu o celkové délce přibližně 1 400 metrů. V místě budou snesena svodidla a zastávky budou doplněny novým zábradlím. S ohledem na frekventovaný prostor návrh zahrnuje rostlinné druhy, které byly v minulých letech v obdobných výsadbách a lokalitách používány. V blízkosti přechodů budou vysazovány jen rostliny do výšky 40 cm. 

Nově bude vysazeno 28 stromů ginko biloba, 13 895 keřů, 5 259 kusů trvalek a 17 505 kusů cibulovin, zeleň sníží hlučnost i prašnost v lokalitě, stromy přispěji k zadržování vody v krajině. Projekt dopomůže zlepšení místního klimatu, podpoří biodiverzitu. Nové stromy či keřové patro nabídnou úkryt a domov mnohým živočichům, ať už půjde o úkryt hmyzu a potravu ptáků nebo jejich hnízdění. Nezanedbatelná je také nová, mnohem vzhlednější podoba tohoto frekventovaného prostoru, a tudíž i příjemnější místo nejen pro obyvatele města. Další zelený projekt z celé řady městem realizovaných aktivit, reagující na změnu klimatu a snižující negativní vlivy na přírodu,“ doplnil Aleš Boháč, náměstek primátora.

Projekt navrhla Lenka Vašíčková. Cílem bylo vytvořit harmonický celek, působivý v průběhu letní sezóny, ale skýtající i jarní aspekt, efektní barevnost, stejně jako pestrost podzimního olistění. Stromy budou vysazeny všude tam, kde je to možné s ohledem na pokrytí sítí a samozřejmě provozní poměry. Mezi výsadbou keřů lze nalézt zimolezy, tavolník a dřišťál. Po výsadbě cibulovin budou lidé moci obdivovat v místě tisíce narcisů či krokusů.

Další příspěvky