Aktualizováno 3.3.2021

Nastavení systému prevence ztráty bydlení a podpory domácnostem v bytové nouzi

2019
Záměr
2019
Příprava
2019
Realizace
»
2022
Dokončeno

Oblast prevence ztráty bydlení

Situaci, kdy je domácnost nucena opustit stávající bydlení, předchází řada událostí a někdy trvá poměrně dlouhou dobu, než ke ztrátě bydlení dojde. Pracujeme proto na nástrojích, které slouží ke včasné identifikaci domácností, kterým ztráta bydlení hrozí. Hledáme také možnosti zahájení spolupráce se sociálním pracovníkem, který může domácnostem pomoci rizikovou situaci řešit. Jedná se o nejvhodnější řešení daného problému. Díky tomu nemusí dojít ke stavu, kdy domácnost musí opustit své dosavadní bydlení.

Oblast podpory domácností v bytové nouzi

Statutární město Ostrava pilotně ověřuje místní systém sociálního bydlení – tedy zabydlování domácností v bytové nouzi do sociálních bytů a nastavení spolupráce se sociálním pracovníkem.

Spolupracuje se se 7 městskými obvody (Hrabová, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Vítkovice) a se soukromým vlastníkem – společností Heimstaden, (původně RESIDOMO s. r. o.). Ostrava má záměr navazovat spolupráci s dalšími městskými obvody, kde žijí domácnosti v nevyhovujícím bydlení.

Sociální pracovníci pomáhají domácnostem také při hledání zaměstnání, při řešení dluhů a exekucí nebo při administrativních úkonech (vyřizování sociálních dávek, důchodů apod.). Pomáhají domácnostem nastavit měsíční rozpočet, nebo posílit rodinné vztahy. Pracuje se také se sousedskými vztahy.

V rámci projektu Sociální bydlení ve městě Ostrava (realizace 10/2019 – 6/2022) se plánuje zajistit minimálně 70 sociálních bytů se zajištěnou podporou sociálních pracovníků. Současně bude zpracována „metodika spolupráce klíčových aktérů“ s cílem stabilizovat a rozvíjet systém podpory domácností v bytové nouzi.

Další informace o projektu a o možnosti podat žádost o sociální bydlení.

Tomuto projektu předcházel projekt Pilotní ověření koncepce sociálního bydlení.

Nastavení systému prevence ztráty bydlení a podpory domácnostem v bytové nouzi
Celkové náklady 15 279 849,60 Kč (max. výše)
Výše dotace 14 515 857,12 Kč (max. výše)
Poskytovatel dotace Evropský sociální fond (OPZ a státní rozpočet)
Dodavatel/Zhotovitel
Termín realizace/ukončení 10/2019-6/2022
Nositel projektu statutární město Ostrava
Registrační číslo .