Publikováno: 08.03.2021

BLOG:Talent Attraction Management jako nástroj pro lákání nových talentů

Téma získávání nebo lákání talentovaných lidí nebo také „Talent attraction management“ není v České republice stále příliš známé, přesto se jedná o jednu ze stěžejních aktivit v rozvoji světových měst.

Udržení lidí v regionu a lákaní zahraničních odborníků odjinud je zásadní také pro budoucnost Ostravy. Příliv lidí z jiných měst a zahraničí může pomoci zaplnit aktuální úbytek obyvatel, který dlouhodobě trápí řadu měst. Ať už se jedná o migraci nebo přirozený demografický vývoj. I proto je jednou z priorit strategického rozvoje města tuto skutečnost zvrátit a do roku 2030 nastavit pozitivní trend nárůstu obyvatel migrací směrem do regionu.

V únoru proběhla mezinárodní konference Talent Magnet

Za Ostravu se poslední únorovou středu aktivně zúčastnila FajnOVA tematické online konference Talent Magnet. V rámci konference jsme posluchačům měli možnost představit Ostravu a její strategické plánování v návaznosti na lákání talentů. Hlavním cílem Talent attraction managementu je totiž především to, jak do města a regionu přilákat, případně v nich udržet talentované a lidi a odborníky, především ze zahraničí. V podstatě se jedná o vyhledávání a přetahování talentů mezi městy, podobně, jako probíhá tzv.„headhunting“ mezi firmami nebo sportovními kluby. V případě měst je to však trochu jiné, do jisté míry  zde hraje roli také vytvoření takových podmínek kvality života, které danou lokalitu v rámci trhu práce odliší a zatraktivní.

Podobně jako u profesionálního sportovce mohou kromě výše platu rozhodovat i jiné faktory. O tom, které město a klub si hráč vybere, zda zůstane ve svém městě nebo odejde jinam, rozhoduje také to, jaké mu bude poskytnuto zázemí pro rodinu, jaké má vztahy se spoluhráči nebo oblíbenost mezi fanoušky. Zásadní roli může hrát také přístup a vedení manažerů klubu. Stejně jako u cizinců žijících mimo svou zemi, tzv. expatů. I pro ně může být rozhodujícím faktorem například atmosféra města a kvalita života v něm. Většina lidí, kteří dnes přemýšlí o stěhování do jiné země, si totiž vybírá nejdříve místo, kde by chtěli žít a až následně v něm hledají vhodnou práci. Zajímá je především bezpečnost a dobrá dopravní dostupnost, ale také výše cen nájmů a celkově kvalita bydlení. Rozhodující může být také vstřícnost místních obyvatel nebo kvalita služeb a kulturního vyžití. Nejen pro sportovce tak může být město, ve kterém klub sídlí, rozhodujícím faktorem, který bude pro volbu jeho následného života, kromě výše nabízeného platu a další benefity, zásadní.

Co dělá město atraktivním pro mladé lidi?

Toto téma otevřel na konferenci také urbanista a specialista na městský rozvoj Béla Kézy z Maďarska. Ve své prezentaci mimo jiné zmínil, že lidé, kteří jsou ochotní se přestěhovat za prací a novými výzvami, už dnes nechtějí jen pracovat, ale hledají také prostor pro kvalitní život a zábavu. Město tak musí nabízet vyváženou pestrost toho, co talenti očekávají. Pokud ne, lidé jednoduše odejdou jinam.

 

Dlouhodobým důsledkem pak podle Béla Kézy může být ekonomický, společenský, kulturní úpadek města a jeho metropolitních funkcí. Každé město, které chce tomuto stavu předcházet, by se proto mělo snažit naplňovat především tyto potřeby obyvatel: kvalitní pracovní místa a trh práce, podnikatelské prostředí a ekosystém, vzdělávání a celoživotní učení, dostupné bydlení, kvalitní veřejné služby, kulturní rozmanitost a komunitní život, lákání investorů, hladký vstup“ pro nově příchozí expaty, pozitivní image, značka, aktivní marketing a komunikace města směrem ven, budovy a veřejné prostory, parky a zelené plochy, mobilita.

Tyto potřeby není možné naplnit pouze ze strany veřejné správy, ale je nutná spolupráce hned několika lokálních organizací. Je to synergie, která na základě předem stanovené strategie vytváří atraktivní město a rozhoduje o jeho dalším rozvoji. Jednotlivými aktivními partnery jsou nejen instituce veřejné správy (město, kraj a jejich organizace), ale velmi důležitou roli hrají také místní firmy, školy, spolky a univerzity a organizace jakými jsou inovační centra, hospodářské komory, komunitně a kulturně zaměřené neziskové organizace, apod.

Přednášku najdete zde: What makes a city talent-friendly – the concept of talent attraction and retention: Béla Kézy, Lead Expert, Talent Magnet

Ostrava byla na konferenci představena jako jeden z příkladů dobré praxe v zapojení odborníků a široké veřejnosti do příprav strategického plánu rozvoje města. Jedním z projektů strategického plánu Ostravy pro období 2017-2013 byl mezinárodní projekt In Focus v rámci sítě Urbact . Vznikl v roce 2018 a jeho cílem bylo přilákat do města nové a perspektivní talenty a expaty a současně ty stávající ve městě a regionu co nejdéle udržet.

[fvplayer id=“20″]

Akční plán pro lákání a udržení talentů: Ostrava Talent in Focus!!!

Vlajkovým projektem v této oblasti je projekt Expat Centrum Ostrava. Jedná se o centrum pro cizince, které vzniklo v roce 2020 a přes nepříznivou situaci okolo celosvětové pandemie již pomohlo desítkám cizincům a jejich rodinám žijících v Ostravě. Dalším zajímavým projektem, který Ostrava v oblasti lákání talentů aktuálně připravuje s Moravskoslezským krajem, Moravskoslezským inovačním centrem a univerzitami, je projekt na přilákání univerzitních učitelů a excelentních vědců ze zahraničí. Prezentaci města Ostravy na konferenci Talent Magnet najdete ZDE.

Obrázek: Faktory atraktivity města (autor: Béla Kézy)

Další příspěvky