Od 22. června do 2. září 2016 se lidé na této webové stránce zapojili do vyplňování elektronické pocitové mapy, kde mohli občané a návštěvníci Ostravy zaznamenat, kde se cítí fajnově (modrý bod), které místo by doporučili návštěvníkům odjinud (žlutý bod), kde by se město mělo rozvíjet (oranžový bod) a kde se necítí fajnově (červený bod). Ke každému pocitu mohli také přidat svůj komentář.

Pocitovou mapu vyplnilo celkem 1 230 jedinečných uživatelů, kteří do mapy zaznamenali přesně 15 295 pocitů: 4 211 míst, kde se cítí fajnově, 3 227 míst, které by doporučili návštěvníkům odjinud, 3 951 míst, kde by se město mělo rozvíjet a 3 906 míst, kde se necítí fajnově. Získané podněty byly využity při tvorbě strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023. Níže naleznete výsledky a interaktivní mapu s pocity a komentáři uživatelů. Práci s mapou vám usnadní navigační pole na stránce vlevo. Mapový podklad: © OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA.

Nejvíce modrých bodů (místo, kde se cítím fajnově) lidé zaznačili v centru města, na Hlavní třídě v Porubě, v Dolní oblasti Vítkovice a také tam, kde je hodně zeleně, jako například podél nábřeží Ostravice, v Komenského sadech, v zoo, porubském lesoparku, na haldě Ema, na Landeku nebo v Bělském lese a jeho okolí.

Shluky žlutých bodů (místo, které doporučím návštěvníkům) jsou nejvíce vidět tam, kde jsou největší atraktivity, jako v Dolní oblasti Vítkovice, v zoo, na haldě Ema, Landek Parku nebo na porubském koupališti a na Hlavní třídě. Lidé by také rádi vzali návštěvu do historického centra a jeho blízkého okolí – Komenského sadů, na Slezskoostravský hrad nebo na stadión Bazaly.

Oranžové body (místo, kde by se město mělo rozvíjet) se hromadně vyskytují především v historickém centru města, nejvíce na Masarykově náměstí, Černé louce, v okolí budovy Ostravice Textilie a podél ulice Kostelní. Obyvatelé Ostravy by si také přáli, aby se rozvíjelo i širší centrum města v Moravské Ostravě a jeho propojení dále směrem na Přívoz, Dolní oblast Vítkovic a podél ulice 28. října přes Mariánské Hory až po křižovatku u Vodárny. Z dalších lokalit by se podle občanů města mělo rozvíjet území bývalé chemičky v Hrušově, okolí Mírového náměstí a nádraží ve Vítkovicích a obchodní komplex “Železňák” v Hrabůvce.

Červené body, označují místa, kde se lidé necítí dobře. Odpovídá to neupraveným částem města, nebo prostorám, kde se lidé necítí bezpečně. Taková místa se koncentrují například v Přívoze, Vítkovicích v Mariánských horách, v Hrušově, v Sadě Milady Horákové nebo na Stodolní ulici. V centru města se lidem dále nelíbí na Nové Karolině, Masarykově náměstí a v okolí budovy Ostravice Textilie. Lidem se necítí příjemně také v místech koncentrace automobilové dopravy nebo na dopravních terminálech, například v okolí Náměstí republiky, podél silnice Místecká, ulice 28. října, u hlavního nádraží, Sadu Boženy Němcové či uprostřed odlehlých sídlišť a poblíž sociálně vyloučených lokalit.

Místo, kde se cítím fajnOVě
Místo, které bych doporučil(a) návštěvníkům odjinud
Místo, kde by se město mělo rozvíjet
Místo, kde se necítím fajnOVě