Pocitová mapa - Fajnova

Pocitová mapa

Od 22. června do 2. září 2016 se lidé na této webové stránce zapojili do vyplňování elektronické pocitové mapy, kde mohli občané a návštěvníci Ostravy zaznamenat, kde se cítí fajnově (modrý bod), které místo by doporučili návštěvníkům odjinud (žlutý bod), kde by se město mělo rozvíjet (oranžový bod) a kde se necítí fajnově (červený bod). Ke každému pocitu mohli také přidat svůj komentář.

Pocitovou mapu vyplnilo celkem 1 230 jedinečných uživatelů, kteří do mapy zaznamenali přesně 15 295 pocitů: 4 211 míst, kde se cítí fajnově, 3 227 míst, které by doporučili návštěvníkům odjinud, 3 951 míst, kde by se město mělo rozvíjet a 3 906 míst, kde se necítí fajnově. Získané podněty byly využity při tvorbě strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023. Níže naleznete výsledky a interaktivní mapu s pocity a komentáři uživatelů. Práci s mapou vám usnadní navigační pole na stránce vlevo. Mapový podklad: © OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA.

Nejvíce modrých bodů (místo, kde se cítím fajnově) lidé zaznačili v centru města, na Hlavní třídě v Porubě, v Dolní oblasti Vítkovice a také tam, kde je hodně zeleně, jako například podél nábřeží Ostravice, v Komenského sadech, v zoo, porubském lesoparku, na haldě Ema, na Landeku nebo v Bělském lese a jeho okolí.

Shluky žlutých bodů (místo, které doporučím návštěvníkům) jsou nejvíce vidět tam, kde jsou největší atraktivity, jako v Dolní oblasti Vítkovice, v zoo, na haldě Ema, Landek Parku nebo na porubském koupališti a na Hlavní třídě. Lidé by také rádi vzali návštěvu do historického centra a jeho blízkého okolí – Komenského sadů, na Slezskoostravský hrad nebo na stadión Bazaly.

Oranžové body (místo, kde by se město mělo rozvíjet) se hromadně vyskytují především v historickém centru města, nejvíce na Masarykově náměstí, Černé louce, v okolí budovy Ostravice Textilie a podél ulice Kostelní. Obyvatelé Ostravy by si také přáli, aby se rozvíjelo i širší centrum města v Moravské Ostravě a jeho propojení dále směrem na Přívoz, Dolní oblast Vítkovic a podél ulice 28. října přes Mariánské Hory až po křižovatku u Vodárny. Z dalších lokalit by se podle občanů města mělo rozvíjet území bývalé chemičky v Hrušově, okolí Mírového náměstí a nádraží ve Vítkovicích a obchodní komplex “Železňák” v Hrabůvce.

Červené body, označují místa, kde se lidé necítí dobře. Odpovídá to neupraveným částem města, nebo prostorám, kde se lidé necítí bezpečně. Taková místa se koncentrují například v Přívoze, Vítkovicích v Mariánských horách, v Hrušově, v Sadě Milady Horákové nebo na Stodolní ulici. V centru města se lidem dále nelíbí na Nové Karolině, Masarykově náměstí a v okolí budovy Ostravice Textilie. Lidem se necítí příjemně také v místech koncentrace automobilové dopravy nebo na dopravních terminálech, například v okolí Náměstí republiky, podél silnice Místecká, ulice 28. října, u hlavního nádraží, Sadu Boženy Němcové či uprostřed odlehlých sídlišť a poblíž sociálně vyloučených lokalit.

Místo, kde se cítím fajnOVě
Místo, které bych doporučil(a) návštěvníkům odjinud
Místo, kde by se město mělo rozvíjet
Místo, kde se necítím fajnOVě
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram