Do dotazníkového šetření se během 17 dnů od 3. do 19. února 2016 zapojilo přes 6800 lidí, tedy 2.3% obyvatel Ostravy. Děkujeme Vám za aktivitu i za slovní komentáře a podněty, kterými jste své odpovědi v dotazníku často doplnili. Níže jsou výsledky dotazníkového šetření, které nyní vedení města poslouží jako jeden z analytických vstupů při zpracování strategického plánu rozvoje města na léta 2017-2023.

S životem v Ostravě a časem tráveným ve městě jsou respondenti spokojeni průměrně z 64 %.

otázka: Ohodnoťte Vaši spokojenost s životem/časem tráveným v Ostravě

Lidé jsou nejvíce (téměř ze 70 %) spokojeni s dopravou ve městě, zdravotními a sociálními službami a školstvím. Naopak pouze necelých 30 % spokojeni s kvalitou životního prostředí a přibližně ze 40% s kulturou chování obyvatel a bezpečností.

otázka: Ohodnoťte Vaši celkovou spokojenost s následujícími oblastmi života v Ostravě.

Lidé si nejvíce přejí zlepšit kvalitu životního prostředí, bezpečnost ve městě nebo čistotu a vzhled veřejných prostor.

otázka: Vyberte 1 až 3 oblasti, které si nejvíc přejete zlepšit v následujících letech

Podnikatelé a OSVČ vidí pro svou práci jako nejdůležitější zlepšit kvalitu pracovní síly, image města a služby veřejného sektoru.

otázka: Vyberte max. 3 oblasti, u kterých je zlepšení v následujících letech z pohledu podnikání nejdůležitější

Lidé jsou v průměru nejvíce spokojeni se ZOO, divadly, kiny, památkami a hudební scénou (modrá barva v grafu). Ti, kteří nejvíce volného času tráví v centru (růžová barva v grafu), jsou spokojenější s parky, divadly a kiny, naopak méně spokojení jsou s obchody a restauracemi.

otázka: Ohodnoťte vaši spokojenost s následujícími možnostmi trávení volného času.

Téměř 25 % respondentů s trvalým bydlištěm v Ostravě (mimo žáků a studentů) se v následujících letech plánuje stěhovat mimo město.

otázka: Doplňte větu: V následujících letech …

Téměř 60 % žáků základních a středních škol a vysokoškolských studentů by po ukončení studií chtělo bydlet mimo Ostravu.

otázka: Kde byste chtěl(a) po ukončení vašich studií bydlet?

Struktura respondentů (pozice na trhu práce)

Struktura respondentů – trvalé bydliště

Struktura respondentů – věk

Struktura respondentů – pohlaví