Publikováno: 10.08.2023

S životem ve městě je spokojeno 6 z 10 Ostravanů. Nejlépe hodnotí dopravu a volný čas, nejhůře vzhled a čistotu veřejných prostor a chování lidí

S životem a trávením času v Ostravě je spokojeno 6 z 10 lidí. Nejlépe hodnotí dopravu ve městě, trávení volného času, školství, zdravotnictví a sociální služby. Nejhůře kulturu a chování obyvatel, čistotu a vzhled veřejných prostor, bezpečnost ve městě a životní prostředí. Ukázalo to dotazníkové šetření mezi obyvateli města, kterého se od 6. 3. do 10. 4. 2023 zúčastnilo 5190 respondentů. Podívejte se na podrobné výsledky dotazníků.

Spokojenost s oblastmi života v Ostravě

Doprava ve městě, trávení volného času, školství a zdravotnictví a sociální služby jsou nejlépe hodnocenými oblastmi života v Ostravě (průměrná spokojenost všech respondentů dotazníku je u těchto oblastí nad 60 %). Naopak nejhůře hodnotí respondenti kulturu a chování obyvatel, čistotu a vzhled veřejných prostor, bezpečnost ve městě a životní prostředí (průměrná spokojenost pod 50 %). Oblast kvality životního prostředí sice stále patří, v porovnání s dalšími oblastmi kvality života, mezi nejhůře hodnocené, ale oproti dotazníkovému šetření z roku 2016 je zde vidět výrazný posun ve vnímání zlepšení kvality životního prostředí mezi obyvateli – v roce 2016 se jednalo o z daleka nejhůře hodnocenou oblast (pod 30 %).

Trávení volného času

Trávení volného času je jednou z nejlépe hodnocených oblastí celkově i v hodnocení dílčích kategorií (u všech dílčích kategorií je průměrné hodnocení více než 60 %). Největší spokojenost je mezi respondenty s kulturními akcemi, jako jsou festivaly a koncerty. Zde je, dle odpovědí na otázku „Co vám v Ostravě v posledních letech udělalo největší radost?“, znát vliv velkých mezinárodních festivalů typu Colours of Ostrava, ale třeba i menších akcí jako je Festival v ulicích nebo Shakespearovské slavnosti. Vysoká spokojenost je také s kulturně společenským zázemím, jako jsou kina, divadla, muzea, galerie apod. (75 %, resp. 73 %). Více než sedm lidí z deseti hodnotí pozitivně také osobní služby (kadeřník, masáže, wellness apod.), obchody a sportovní akce v Ostravě. Relativně nejnižší je spokojenost s rodinnými, mateřskými a komunitními centry a spolkovou činností, i přesto je i u nich spokojenost 60%.

Doprava

V dopravě respondenti hodnotí nejlépe službu a možnosti sdílených kol (bikesharing), které v Ostravě fungují od roku 2018 a často jsou zmiňovány respondenty také v odpovědích na otázku, co lidem udělalo v posledních letech v Ostravě největší radost. Dále je velmi pozitivně hodnocena městská veřejná doprava a meziměstská a příměstská doprava v podobě vlaků a autobusů (vše více než 60 % průměrná spokojenost respondentů). Naopak nejmenší spokojenost je u obyvatel s možnostmi parkování ve městě (v současné době se již řeší projekty – např. parkovací domy (u městské nemocnice, za katedrálou atd.)), systémem sdílení aut (carsharing), leteckou dopravou z Ostravy a se stavem silnic a infrastruktury pro automobily – u všech těchto dílčích kategorií je spokojenost 45 % a méně. Pod 50% spokojeností je ještě také bezbariérovost města z pohledu kočárků, možností pro vozíčkáře a osoby s pohybovým omezením.

Podnikání

Na otázku, zda uvažují o vlastním podnikání, nebo v minulosti podnikali, odpovědělo kladně 39 % respondentů (nevyplňovali žáci ZŠ a SŠ, podnikatelé, OSVČ a zaměstnavatelé; celkem vyplnilo 4221 dotazovaných). Mezi nejčastějšími důvody, proč respondenti nezačali podnikat, nebo podnikat přestali, zaznívali zejména tyto: obava a strach z neúspěchu, nedostatek finančních prostředků, absence nápadu, kreativity, know-how, nejistota stabilního příjmu, byrokracie/administrativa, složitost podnikání v ČR, rodina a děti, finanční krize v roce 2008/pandemická krize Covid-19.

Za největší bariéry rozvoje podnikání v Ostravě označili respondenti z řad podnikatelů, OSVČ a zaměstnavatelů zejména malou kupní sílu obyvatelstva (23 % respondentů), kvalitu pracovní síly (14 % respondentů) a její dostupnost nebo celkovou image Ostravy (10 % respondentů), která má na rozjezd podnikání výrazně negativní vliv. Počet podnikatelských živností je v Ostravě tradičně nižší, než ve zbytku ČR, což je to dáno historií města. Ostravě se však tento trend daří postupně měnit.

Město podporuje Impact Hub Ostrava, Moravskoslezské inovační centrum a další organizace, které pomáhají začínajícím podnikatelům s rozjezdem jejich podnikání. Z výsledků dotazníku je však patrné, že 70 % dotazovaných z řad soukromých podnikatelů / OSVČ / zaměstnavatelů nezná možnosti podpory podnikání poskytované městem Ostrava a jeho organizacemi. Pozitivní zpětnou vazbou však je, že téměř polovina z dotazovaných podnikatelů nebo zaměstnavatelů (49 %) se o těchto možnostech ráda dozví více informací. Zde je tedy prostor pro Ostravy k osvětě a šíření povědomí.

Ostrava 2030

Jaká by dle obyvatel měla být Ostrava v roce 2030? přáním většiny je, aby byla Ostrava v tomto roce čistým, zeleným a moderním městem, které bude zároveň bezpečné, kulturní a přátelské ke svým obyvatelům i jeho návštěvníkům.

Další příspěvky