Podrobné výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo od 6. 3. do 10. 4. 2023, jsou vizualizovány v interaktivní podobě přes nástroj Microsoft Power BI. Zájemci z řad veřejnosti tak mají příležitost zobrazit si výsledky dotazníku, zvolit filtry a jejich libovolné kombinace pomocí zaškrtávacích polí na levé straně obrazovky.

V záhlaví stránky jsou umístěny záložky představující jednotlivé oblasti dotazníku, mezi kterými je možné libovolně přepínat. U většiny otázek lze zobrazit porovnání spokojenosti v rámci celé Ostravy vůči průměrné spokojenosti respondentů dle zadaného filtru. Zobrazit je možné také graf bez porovnání nebo verzi bez odpovědí „Nevím/Nedokážu posoudit“. Záložky pro přepínání typu zobrazení se nachází pod grafem.

Výsledky dotazníkového šetření jsou významným podkladem Analytické části při vytváření nového Strategického plánu rozvoje města Ostravy 2024-2030. Zároveň slouží jako cenný zdroj informací o městě pro strategické plánování městských obvodů a organizací města.