Přeskočit na obsah
465
parkovacích míst
4
nadzemní podlaží
3
podzemní patra
6
míst pro dobíjení elektromobilů
Parkovací dům u městské nemocnice vznikl na stávajícím veřejném parkovišti před hlavním vstupem do nemocnice. Jeho realizací se zlepší parkování pro návštěvníky i zaměstnance nemocnice. Do přízemí bude přemístěna nemocniční lékárna a obchodní jednotky.

Výstavbou objektu dojde k navýšení parkovací kapacity ze 110 na přibližně 465 míst pro osobní automobily. Z toho bude 254 míst v podzemních a 211 míst v nadzemních podlažích, 27 míst pro imobilní a 6 míst pro dobíjení elektromobilů ve 2. NP. Míst pro úschovu kol bude 54.

Popis projektu

Parkovací dům byl navržen jako sedmipodlažní, z toho tři patra podzemní. Přízemní patro bude sloužit pro vjezd a výjezd vozidel a občanskou vybavenost – nemocniční lékárnu, menší nájemní jednotky, veřejné toalety a technické zázemí. Projekt zahrnuje otevřené střešní parkoviště. Jednotlivá patra jsou propojena dvěma rampami v centrální části parkovacího domu. Výhledově je počítáno se zprůjezdněním ul. Hornopolní s propojením na ul. 28. října.

 • Zastavěná plocha: 3 243 m2
 • Obestavěný prostor: 75 596 m3
 • Počet podlaží: 3 PP a 4 NP

Autorem projektové dokumentace je studio KANIA a.s.

Parkovací dům začala stavět v říjnu 2021 společnost GEOSAN GROUP a. s. S dodavatelem stavebních prací byla na základě výsledku výběrového řízení uzavřena smlouva na částku 470.508.500,- Kč vč. DPH.

K dokončení stavby došlo v květnu 2024, ke zprovoznění pro veřejnost došlo v polovině června 2024.

Projekt v médiích

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2018 Příprava ikona I
2021 Realizace ikona I
2024 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava
 • KANIA, a.s. projekt

Garanti

 • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/parkovaci-dum-u-mestske-nemocnice-ostrava