Přeskočit na obsah
465
parkovacích míst
4
nadzemní podlaží
3
podzemní patra
6
míst pro dobíjení elektromobilů
Parkovací dům u městské nemocnice bude umístěn na stávajícím veřejném parkovišti před hlavním vstupem do nemocnice. Jeho realizací se zlepší parkování pro návštěvníky i zaměstnance nemocnice. Do přízemí bude přemístěna nemocniční lékárna a obchodní jednotky.

Výstavbou objektu dojde k navýšení parkovací kapacity ze 110 na přibližně 465 míst pro osobní automobily. Z toho bude 254 míst v podzemních a 211 míst v nadzemních podlažích, 27 míst pro imobilní a 6 míst pro dobíjení elektromobilů ve 2.NP. Míst pro úschovu kol bude 54.

Popis projektu

Parkovací dům je navržen jako sedmipodlažní, z toho tři patra podzemní. Přízemní patro bude sloužit pro vjezd a výjezd vozidel a občanskou vybavenost – nemocniční lékárnu, menší nájemní jednotky, veřejné toalety a technické zázemí. Projekt zahrnuje otevřené střešní parkoviště. Jednotlivá patra budou propojena dvěma rampami v centrální části parkovacího domu. Výhledově je počítáno se zprůjezdněním ul. Hornopolní s propojením na ul. 28. října a v prostoru parkovacího domu je na ul. Hornopolní zvažováno umístěním zastávek MHD.

Zastavěná plocha: 3 243 m2

Obestavěný prostor: 75 596 m3

Počet podlaží: 3 PP a 4 NP

Autorem projektové dokumentace je studio KANIA a.s.

Město vyhlásilo veřejnou zakázku na výstavbu parkovacího domu. Více informací o zakázce.

Parkovací dům začala stavět v říjnu 2021 společnost GEOSAN GROUP a. s. S dodavatelem stavebních prací byla na základě výsledku výběrového řízení uzavřena smlouva na částku 470.508.500,- Kč vč. DPH.

Projekt v médiích

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2018 Příprava ikona I
2021 Realizace ikona I
2024 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • KANIA, a.s. projekt

Garanti

  • Zuzana Bajgarová náměstkyně pro investice

    Kontaktujte nás    zpracováním osobních údajů