Aktualizováno 12.3.2021

Parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava

2017
Záměr
2018
Příprava
»
2021
Realizace
2023
Dokončeno

Parkovací dům u městské nemocnice bude umístěn na stávajícím veřejném parkovišti před hlavním vstupem do nemocnice. Jeho realizací se podstatně zlepší parkování pro návštěvníky nemocnice, vzniknou prostory pro parkování zaměstnanců nemocnice,  i veřejnosti včetně návštěvníků okolních institucí. Do přízemí bude přemístěna nemocniční lékárna a ve zbylé části vzniknou obchodní jednotky.

 • Zastavěná plocha: 3 243 m2
 • Obestavěný prostor: 75 596 m3
 • Počet podlaží: 3 PP a 4 NP
 • Počet parkovacích míst: 465 z toho:
  • 254 v podzemních podlažích a 211 v nadzemních podlažích
  • 27 míst pro imobilní, 6 míst pro dobíjení elektromobilů
 • 54 míst pro úschovu kol
 • Přízemí objektu: občanská vybavenost
  • nemocniční lékárna
  • menší nájemní jednotky
  • technické zázemí a veřejné toalety

Připravenost projektu: vydané územní rozhodnutí, vydáno stavební povolení

Výstavbou objektu dojde k navýšení parkovací kapacity ze 110 na přibližně 465 míst pro osobní automobily. Z toho bude 254 míst v podzemních a 211 míst v nadzemních podlažích, 27 míst pro imobilní a 6 míst pro dobíjení elektromobilů ve 2.NP. Míst pro úschovu kol bude 54.

Parkovací dům je navržen jako sedmipodlažní, z toho tři patra podzemní. Přízemní patro bude sloužit pro vjezd a výjezd vozidel a občanskou vybavenost – nemocniční lékárnu, menší nájemní jednotky a technické zázemí. Projekt zahrnuje i využití střechu formou otevřeného parkoviště. Jednotlivá patra budou propojena dvěma rampami v centrální části parkovacího domu. Výhledově je počítáno se zprůjezdněním ul. Hornopolní s propojením na ul. 28. října a v prostoru parkovacího domu je na ul. Hornopolní uvažováno s umístěním zastávek MHD.

Autorem projektové dokumentace je studio KANIA a.s.

Město vyhlásilo veřejnou zakázku na výstavbu parkovacího domu. Lhůta pro zaslání nabídek byla stanovena na 23. 02. 2021, 13:00. Více informací o zakázce.

Odhadované náklady projekty činí 607 386 332 Kč.

 

Parkovací dům u Městské nemocnice v médiích

FOTOGALERIE