Aktualizováno 8.9.2021

Parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava

2017
Záměr
2018
Příprava
»
2021
Realizace
2023
Dokončeno

Parkovací dům u městské nemocnice bude umístěn na stávajícím veřejném parkovišti před hlavním vstupem do nemocnice. Jeho realizací se podstatně zlepší parkování pro návštěvníky nemocnice, vzniknou prostory pro parkování zaměstnanců nemocnice,  i veřejnosti včetně návštěvníků okolních institucí. Do přízemí bude přemístěna nemocniční lékárna a ve zbylé části vzniknou obchodní jednotky.

Zastavěná plocha: 3 243 m2

Obestavěný prostor: 75 596 m3

Počet podlaží: 3 PP a 4 NP

Výstavbou objektu dojde k navýšení parkovací kapacity ze 110 na přibližně 465 míst pro osobní automobily. Z toho bude 254 míst v podzemních a 211 míst v nadzemních podlažích, 27 míst pro imobilní a 6 míst pro dobíjení elektromobilů ve 2.NP. Míst pro úschovu kol bude 54.

Parkovací dům je navržen jako sedmipodlažní, z toho tři patra podzemní. Přízemní patro bude sloužit pro vjezd a výjezd vozidel a občanskou vybavenost – nemocniční lékárnu, menší nájemní jednotky, veřejné toalety a technické zázemí. Projekt zahrnuje otevřené střešní parkoviště. Jednotlivá patra budou propojena dvěma rampami v centrální části parkovacího domu. Výhledově je počítáno se zprůjezdněním ul. Hornopolní s propojením na ul. 28. října a v prostoru parkovacího domu je na ul. Hornopolní zvažováno umístěním zastávek MHD.

Autorem projektové dokumentace je studio KANIA a.s.

Město vyhlásilo veřejnou zakázku na výstavbu parkovacího domu. Více informací o zakázce.

Odhadované náklady projektu činí 607 386 332 Kč.

Parkovací dům začne stavět v říjnu 2021 společnost GEOSAN GROUP a. s. S dodavatelem stavebních prací byla na základě výsledku výběrového řízení uzavřena smlouva.

Parkovací dům u Městské nemocnice v médiích

FOTOGALERIE