Aktualizováno 8.12.2020

Rekonstrukce, přístavba a nástavba Domova Korýtko

Bude se jednat o celkovou rekonstrukci objektu včetně přilehlých ploch místo původně plánované nástavby a přístavby. V současné době se dokončuje zpracování projektové dokumentace. Stavební povolení by mělo být vydáno v 1. kvartálu roku 2021. Předpokládané ukončení rekonstrukce je v roce 2023.