Aktualizováno 10.6.2021

Rekonstrukce, přístavba a nástavba Domova Korýtko

Bude se jednat o celkovou rekonstrukci objektu včetně přilehlých ploch místo původně plánované nástavby a přístavby. Je zpracována dokumentace pro provedení stavby, dobíhá stavební povolení.

Předpokládané ukončení rekonstrukce je v roce 2023.