Aktualizováno 31.8.2021

Rekonstrukce, přístavba a nástavba Domova Korýtko

Bude se jednat o celkovou rekonstrukci objektu včetně přilehlých ploch místo původně plánované nástavby a přístavby. Je zpracována dokumentace pro provedení stavby, dobíhá stavební povolení. Předpoklad zahájení rekonstrukce je na jaře 2022.

Předpokládané ukončení rekonstrukce je v roce 2023.