Přeskočit na obsah
Město Ostrava připravuje další etapu výstavby prodloužení ul. Porážkové podél koridoru železniční tratě. Tento úsek doplňuje komunikační síť centra města s cílem odlehčit dopravě na ul. Nádražní a Poděbradova.

Ulice Porážková je komunikací distribučního okruhu centra, která bude vedena po okraji obytné zástavby centra, podél dopravního koridoru celostátní železniční tratě Ostrava Hlavní nádraží – Kojetín. Tato komunikace slouží cílové dopravě přijíždějící od městského dopravního okruhu, ulice Mariánskohorské do centra. Cílem stavby je ulevit dopravě směrující od severu do oblasti centra tím, že bude nabídnuta trasa vedená okrajem obytné zástavby (ulicí Porážkovou) a nikoliv jejím středem (ulicí Nádražní). Komunikace je navrhována v šířkovém uspořádání dvoupruhové komunikace vedené podél východního okraje celostátní železniční tratě.

Stavba navazuje na předchozí etapu výstavby ulice Porážkové a napojuje se na ni v křižovatce s ulicí Žerotínovou, která plní funkci uliční rampy mimoúrovňové křižovatky s ulicí Českobratrskou.

V současné době město vypsalo veřejnou zakázku na zpracovatele projektové dokumentace pro povolení stavby a provedení stavby. Časový horizont této velké investice předpokládá dokončení projektové dokumentace, včetně vydání stavebního povolení do konce příštího roku. Výběr zhotovitele prostřednictvím veřejné zakázky je plánován do listopadu 2025 a vlastní realizace stavby od listopadu 2025 do konce roku 2027.

Dokumenty ke stažení

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2018 Příprava ikona I
2025 Realizace ikona I
2027 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/prodlouzena-porazkova-iv