Aktualizováno 4.4.2022

Ostravské muzeum dopravy

Strategický projekt
2017
Záměr
2020
Příprava
»
Realizace
Dokončeno

Rekonstrukce a výstavba dopravního muzea situovaného v areálu stávajících budov trojhalí v přednádražním prostoru v Ostravě – Přívoze. Součástí projektu bude úprava veřejného prostoru směrem k Hlavnímu nádraží. Na tento projekt navazují projekty výstavby parkovacího domu, vymístění smyčky tramvají a výstavba prodloužené ulice Skladištní.

V muzeu budou k vidění historické tramvaje, autobusy, trolejbusy. Malou ochutnávku můžete získat nahlédnutím na stránku DPO – historická vozidla.     Ale nejen prohlídka exponátů bude lákat k návštěvě, neboť svou zvědavost nebo vzdělání si znásobíte při různých akcích a slavnostech. Mnoho z nich už Dopravní podnik Ostrava pořádá. Jen to místo chybělo.

V roce 2017 město Ostrava uzavřelo smlouvu k demolici objektů L, M, N, Q1 a Q2 v bývalém průmyslovém areálu na ulici Wattova v Ostravě – Přívoze dle projektové dokumentace bouracích prací, kterou zpracovala Architektonická kancelář ARKOS, s.r.o. V první fázi byl zpracován ideový návrh Muzea MHD.

V červnu 2018 byla vyhlášena nová veřejná zakázka a v soutěži o ideový návrh byl vybrán návrh zahraničního studia BWM Architekten z Vídně.

Zpracovaná je studie muzea a pokračuje se projektovou přípravou souvisejících akcí, momentálně jde o vymístění tramvajové smyčky, na kterou byl zpracován investiční záměr.