Publikováno: 22.04.2024

První rok projektu MECOG-CE úspěšně za námi!

Již přes rok díky projektu MECOG-CE – Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě pod programem Interreg Central Europe posouváme společně s dalšími 14 partnery napříč Evropou vzájemnou spolupráci v oblasti metropolitní agendy. 

Od května 2023, kdy byl v Brně projekt oficiálně zahájen, se nám podařilo dosáhnout několika důležitých výstupů, které představují nejen posun v rámci projektu samotného, ale také ve smyslu metropolitní problematiky ve střední Evropě a výměny znalostí mezi jednotlivými partnery. Práci projektového konsorcia si postupně shrneme: 

Vytvořili jsme Společnou metropolitní vizi – jedná se o dokument prosazující metropolitní agendu na evropské a národní úrovni a zároveň shrnující potřeby a silné stránky metropolitních oblastí. Vizi nyní budeme společně prezentovat na různých úrovních s cílem posílit metropolitní problematiku. V kompletní verzi ji naleznete zde.

Identifikovali jsme výzvy a příležitosti specifické pro středoevropské metropolitní oblasti – dokument shrnuje nejen současné výzvy, kterým čelí středoevropské metropolitní oblasti, ale také příležitosti pro posílení metropolitní spolupráce. Navíc dokument podrobně zkoumá přítomnost této metropolitní agendy v evropských a nadnárodních dokumentech.

Analyzovali jsme systémy metropolitní správy zapojených metropolitních oblastí a jejich nástrojů a příkladů dobré praxe – tento unikátní dokument představuje analýzu partnerských metropolitních oblastí z pohledu jejich metropolitních struktur a fungování metropolitní spolupráce v území. Dané informace jsou taktéž podrobněji zasazeny i do národního kontextu. Další část dokumentu představuje a porovnává identifikované nástroje a příklady dobré praxe, které se osvědčily v daných metropolitních oblastech. Celkem jsme shromáždili 47 příkladů dobré praxe. Na jednotlivé metropolitní struktury a vybrané nástroje se můžete podívat i v této storymapě.

Analyzovali jsme příklady dobré praxe fungující mimo prostor střední Evropy – dokument představuje 29 nástrojů dobré praxe, které se úspěšně uplatňují v metropolitních oblastech, jež nejsou součástí projektu. Jedná se například o metropolitní oblast Amsterdam, Barcelona či Birmingham.

Dokument Status quo metropolitní dimenze ve střední Evropě a její budoucí rozvoj prezentuje všechny získané poznatky dohromady a představuje tak vhodný obrázek o všech dosažených výstupech.

První rok projektu tak byl především o analytické práci, kdy partneři sdíleli své znalosti a zkušenosti. Projektové konsorcium identifikovalo a popsalo 76 nástrojů zaměřených na posílení metropolitní spolupráce a řízení. Jedná se o širokou škálu nástrojů v různých tematických oblastech zaměřující se na procesní či projektové inovace. Shrnutí těch nejzajímavějších nástrojů jednotlivých metropolitních oblastí zapojených do projektu naleznete zde.

Během prvního roku projektu proběhlo nespočet projektových setkání, jak online, tak prezenčně. V druhém roce projektu se budeme s partnery soustředit především na podrobné zkoumání vybraných nástrojů, které vzešly právě z partnerských setkání a analýz. V rámci učicích klastrů se partneři dozvědí podrobnosti o příkladech dobré praxe a následně je ve svých metropolitních oblastech budou testovat formou pilotní akce. Ostravská metropolitní oblast se zaměří na testování inovativního nástroje Prototypové akademie, který je uplatňován v různých městech Hornoslezské metropolitní oblasti. Podstatou tohoto nástroje je metodika podporující nízkonákladová, prototypová řešení výzev, na které narážíme ve veřejném prostoru. Na základě výsledků pilotáže a testování nástroje v Ostravě pak společně s dalšími partnery navrhneme vylepšení, která budou přenositelná i do dalších měst. Zapojeni budeme také do klastrů zabývajících se fungováním Potravinových oblastí a Komunálním sousedským fórem Berlín-Braniborsko.

Čeká nás tedy další zajímavý a významný rok projektu MECOG-CE a jeho vývoj můžete nadále sledovat na našich stránkách či stránkách projektu. Projekt má také svůj vlastní profil na LinkedInu.

Projekt je podpořen z fondů Evropské unie, konkrétně Evropského fondu pro regionální rozvoj, skrze program nadnárodní a meziregionální spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE.

Další příspěvky