Publikováno: 04.06.2021

Projekt Com.Unity.Lab na podporu sousedských aktivit na sídlištích

Com.Unity.Lab

Díky mezinárodnímu programu URBACT jsme se mohli stát součástí sítě pro sdílení a předávání zkušeností, a podílet se tak na studiu osvědčených postupů města Lisabon zaměřených na urbanistické výzvy v sociálně znevýhodněných oblastech pomocí integrovaného přístupu.

Účast v projektu Com.Unity.Lab nebyla první příležitostí, kdy město Ostrava využilo podpory sítě Urbact. Po dvou předchozích úspěšných projektech Refill a In Focus jsme věděli, že každý projekt je mnohem komplexnější a je třeba jít v řešení projektu více do hloubky, a ani projekt Com.Unity.Lab není výjimkou.

Projekt Com.Unity.Lab je součástí programu URBACT pro předávání osvědčených postupů, která je zaměřena na vývoj a zlepšování modelů spolupráce mezi místními komunitami a magistráty a městskými úřady v prioritních čtvrtích. Síť čerpá inspiraci z osvědčených postupů lisabonských nástrojů a sdružuje města z celé Evropy: Lisabon (PT), Aalborg (DK), Bari (IT), Lille (FR), Lublin (PL), Ostravu (CZ), Sofii (BG) a Haag (NL).

Sídliště

V posledním desetiletí se kvalita života na sídlištích v ČR potýká s řadou sociálních, ekonomických a urbanistických problémů, které vedly ke zhoršení spokojenosti se životem tamních obyvatel.  Ne jinak je tomu také v Ostravě. Předcházel tomu prodej bytů do osobního vlastnictví a rozvoj nájemního bydlení, který přešel po revoluci v roce 1989 z velké části do osobního vlastnictví. Kvůli této změně ztratila městská správa jakoukoliv možnost ovlivnit ceny nájmu nebo kvalitu bydlení. Spolu s prohlubující se anonymitou těchto lokalit tak prakticky mizí i komunitní život místních obyvatel.  Městské úřady v této oblasti pozorují široké a složité spektrum problémů a uvědomují si, že je nutné přijmout příslušná opatření, přičemž jsou si ale vědomi, že to bude relativně dlouhý a nákladný proces, který je třeba velmi dobře naplánovat.

„Obyvatelé mohou sehrát klíčovou roli v rozvoji svého okolí, především míst k setkávání a trávení volného času, třeba se svými sousedy“.  

Dotazování obyvatel

V první fázi bylo důležité mapování současného stavu. Pro tyto účely bylo zvoleno území jednoho z největších ostravských sídlišť – Dubina a Bělský Les.

Právě Dubina je dnes z pohledu bydlení méně žádanou lokalitou, což způsobuje nejen pokles tržní hodnoty bytů, ale ztěžuje také jejich prodej za rozumnou cenu. Levnější nájemné má dopad na rezidenční nestabilitu a socioekonomické složení obyvatel, které dnes tvoří převážně senioři, rodiny samoživitelů nebo samoživitelek, finančně slabší rodiny nebo zástupci romské menšiny.

Projektový tým strávil několik dní v dané oblasti, kde se osobně zaměřoval na respondenty z různých sociálních i věkových skupin. Více o výsledcích dotazování se můžete dočíst ZDE.

          

Grantové schéma

Z hlavního cíle celého projektu byly vybrány ty ambice, které lze nejjednodušeji a nejrychleji realizovat a které mohou přinést maximální zapojení místní veřejnosti – zjednodušení komunitního života a podpora pořádání komunitních aktivit. Do nich se mohou zapojit lidé, bytová družstva, neziskové subjekty, školy, sportovní kluby a další instituce s podmínkou fungování v předmětné lokalitě.

Dnes již existující grantová schémata jistě nabízejí mnoho inspirace (fajnOVY prostor, participativní rozpočty obvodů atd.), ale žádné z nich svým zaměřením neodpovídá potřebám podpory komunitního života v rámci měkkých projektů a nízkorozpočtových aktivit. Je proto žádoucí vytvoření samostatného programu, který bude s dalšími koordinován a přesně cílen formou, velikostí podpory a rychlostí administrace. Takový program plánuje statutární město Ostrava společně s městským obvodem Ostrava-Jih vyhlásit od roku 2022 a jako pilotní oblast pro odzkoušení fungování sousedských aktivit budou vybrána právě sídliště Dubina a Bělský Les.

Pokud se to podaří, společně s dalšími rozvojovými projekty mohou právě lidé sehrát klíčovou roli v rozvoji čtvrtí, které si to zaslouží, mohou být negativně vnímány a jejich obyvatelé se v nich mohou cítit ohroženi. Tyto projekty samozřejmě nejsou všespásné a nelze předpokládat, že bez synergií v oblasti investičních projektů a managementu města dojde k dosažení cílených výsledků. Vzájemná interakce však nepochybně zvýší účinnost všech aktivit.

Tento projekt je spolufinancován z EFRR v rámci operačního programu URBACT III. Více informací na: https://urbact.eu/comunitylab /Facebook: @com.unity.lab

Závěrečná zpráva projektu Com.Unity.Lab ke stažení v PDF.

 

 

 

Další příspěvky