Publikováno: 18.03.2022

Na veletrhu MIPIM Ostrava nabízela plochy určené k bytové výstavbě

V minulém týdnu se po dvou letech přestávky opět uskutečnil prestižní mezinárodní veletrh investičních příležitostí MIPIM ve francouzském Cannes.

Veletrh MIPIM je zaměřený na realitní trh, investiční příležitosti, developerské projekty – rezidenční i komerční, na architektonické trendy a územní rozvoj v oblasti nemovitostí. Vyniká významnou účastí developerů a investorů, rozvojových agentur, konečných uživatelů, odborných konzultantů, architektů, stejně jako zástupců místních samospráv a států.

Hlavním bodem letošní prezentace byl dlouho očekávaný strategický projekt výstavby nového koncertního sálu a rekonstrukce DKMO podle návrhu newyorského studia Steven Holl Architects, jenž se má stát novou dominantou Ostravy a přinést městu nejen věhlas, ale stát se novou atraktivitou nejen pro místní, ale i hudební nadšence ze zahraničí. Zástupci města Ostravy zde investorům ale také představili atraktivní plochy, a to nejen v historickém centru města, ale například také pozemky v průmyslové zóně Mošnov, které jsou určené k nové výstavbě.

„Ostrava se v posledních letech stává městem nových příležitostí, které vedení města aktivně podporuje a snaží se investorům vytvářet vhodné podmínky pro další rozvoj. Město pak realizuje řadu vlastních investičních projektů v oblasti bydlení, kultury, vzdělávání a infrastruktury. V blízké době dokončená rekonstrukce bývalých městských jatek, která se stanou sídlem galerie současného umění, již intenzivně připravovaný koncertní sál nebo plánovaná nová budova Moravskoslezské vědecké knihovny mají potenciál potvrdit postavení Ostravy jako centra kreativního průmyslu nejen moravskoslezského regionu,“ připomněl primátor Tomáš Macura.

Jedním ze strategických cílů města je mimo jiné neustále rozšiřovat nabídku bydlení a současně oživit historické centrum a přivézt zde více lidí. A také proto byly na letošním veletrhu nabízeny lukrativní plochy na ulicích Ostrčilova, Středoškolská, Plzeňská, Českobratrská a Masná v centru města určené převážně pro projekty zaměřené na výstavbu bydlení a služeb.

Novinkou města je také nový koncept spolupráce města s investory, které přináší benefity oběma stranám. Jednou z nich je například kombinace soukromých a veřejných investic, jež se osvědčila u přípravy bytové rezidence Nové Lauby a která je nabízena potenciálním zájemcům také u dalších plánovaných bytových domů a lokalit určených k bydlení – například u výškového domu na ulici Ostrčilova. Jednou z podmínek prodeje pozemků u vybraných lokalit může být i poskytnutí části nově vybudovaného bytového fondu pro dostupné bydlení.

Celkový odhad ploch na nichž v současné době probíhá nebo se v Ostravě chystá nová výstavba, zaujímá téměř 230 tis m2, z toho 115 tis m2 představuje bytová výstavba, 54 tis m2 připadá na multifunkční a kancelářské projekty, 51,3 tis m2 na veřejné služby a 9,7 tis m2 na infrastrukturu.

 

Autorem návrhu expozice je PROJEKTSTUDIO EUCZ S.R.O.

Líbí se Vám tento příspěvek?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Další příspěvky