Publikováno 12.12.2018

Prodloužení tramvajové tratě na 7. a 8. obvod – Poruba

Nová tramvajová trať v Porubě

Pohodlnější a rychlejší cestování hromadnou dopravou v Ostravě. Pravděpodobná realita blízké budoucnosti. A to i díky projektu, který počítá s prodloužením tramvajové linky v městských obvodech Poruba a Pustkovec. Jeho záměrem je tyto lokality vzájemně propojit a spojit je s centrem města. Rychle, šetrně, moderně. Město tak činí v rámci ekologizace veřejné dopravy a v souladu s územním plánem, strategickým plánem Fajnova a Udržitelným plánem mobility města Ostravy.

„Tramvajová doprava je páteřní sítí veřejné dopravy v Ostravě. Má smysl do ní investovat.“
Tomáš Macura, primátor města Ostravy

 

Ne všichni ale projektu, za nímž stojí Statutární město Ostrava, dávají zelenou. Prodloužení tramvajové trati provází od samého začátku protichůdné názory. Nesouhlasné postoje obyvatelé sepsali také v petici. Město má však o diskuzi s nimi zájem, a proto se záměrem seznámili jak zastupitele obou dotčených obvodů, tak i občany v rámci dvou veřejných debat. Významným krokem pro další směrování projektu byl průzkum veřejného mínění agentury STEM/MARK. Z něj vyplynulo, že nová tramvaj má více příznivců než odpůrců. S vybudováním trati k hypermarketu Globus souhlasí 50 % dotázaných Ostravanů, 34 % si tramvaj nepřeje a zbytek, tedy 16 %, na věc nemá názor (čtěte více o výsledcích průzkumu). K projektu se kromě veřejnosti vyjádří také odborníci, kteří zhodnotí jeho dopady na životní prostředí v rámci procedury zvané EIA.

Celkové náklady na prodloužení linky dosahují 1 miliardy korun, přičemž až 85 % částky mohou pokrýt evropské fondy. Nyní projekt dostává konkrétní podobu, čeká se na vypracování odborných posudků a hodnocení EIA. V případě získání všech potřebných povolení by se mohlo začít stavět v roce 2020. A první jízda? Nejpozději v roce 2022!

Kudy tramvaj pojede?

Původně byly ve hře čtyři možné varianty tras. Nejvhodnější z nich se vykrystalizovala postupem času a na základě odborných posudků. Nová trať bude začínat u Slovanu (restaurace na křižovatce Opavská a 17. listopadu), pokračovat po ulici 17. listopadu k nákupnímu centru Duha a po ulici Průběžná dorazí na svou konečnou k hypermarketu Globus. Po cestě dlouhé 3 kilometry tramvaj zastaví na 6 bezbariérových zastávkách.

Od začátku projekt nové tramvaje budí emoce. Nespokojení obyvatelé se obávají snížení kvality života v lokalitě. Její příznivci se zase těší na komfortnější dojíždění bez kolon.

Co od nové tramvaje očekávat?

 • Tramvaj nabídne rychlejší spojení, protože nestojí v koloně. Inteligentní systém řízení dopravy navíc umožní, aby ji semafory na křižovatce upřednostnily. Díky tomu se například spojení od Globusu do centra zkrátí ze 41 na 33 minut.
 • Obyvatelé Poruby a Pustkovce budou cestovat bez přestupů do centra a dalších částí města včetně přímé trasy k fakultní nemocnici a na zastávku Vřesinská.
 • Tramvaj mění zažité zvyky k lepšímu. Místo toho, aby motoristé v dopravních špičkách ztráceli čas v kolonách a hledali místo k zaparkování, mohou si tramvají cestu zrychlit a zpříjemnit. Tramvaj tak možná ušetří stres mnoha dnešním řidičům a nabídne kvalitnější způsob dojíždění.
 • Bude se nám lépe dýchat. Silniční doprava v Porubě má 64% podíl na znečištění ovzduší polétavým prachem. Tramvaje však polétavý prach neprodukují. Nová tramvaj ušetří autobusům minimálně 1 440 km denně, motoristé budou mít motivaci nechat auta v garáži.
 • Tramvaje jsou prokazatelně tišší než hustý silniční provoz. Pokud se k tomu přidají moderní technologie – pružné konstrukční prvky, moderní tramvajové vozy a speciální zatravnění trati, obdobně jak jej známe z Frýdlantských mostů – hluk se oproti dosavadnímu stavu výrazné sníží (z 89 pod 70 dB).
 • Nová tramvajová trať přinese do celé oblasti nový impuls rozvoje a modernizace. Na projekt například navazuje záměr revitalizace veřejných ploch u obchodního centra Duha, modernizuje se celá infrastruktura dotčených ulic Průběžná a 17. listopadu.

Tramvaj představuje také několik nevýhod, které však město plánuje srazit na minimum.

 • Krátkodobě dojde ke snížení kvality života obyvatel sousedících se stavbou. Průzkum veřejného mínění Nová tramvajová trať
  Každá stavba s sebou nese rizika v podobě prašnosti či většího hluku. Těm se zcela vyhnout nelze. Město však navrhne taková opatření, aby tyto nepříjemnosti eliminovalo. Výstavba proto bude probíhat v několika etapách a o omezeních budou obyvatelé podrobně informováni. Díky postupným uzavírkám silnic dojde k co nejmenšímu omezení provozu a dopravy, čemuž bude přizpůsoben i harmonogram a rozsah prací.
 • Bude nutné odstranit keře a stromy, které stavbě stojí v cestě.
  Ve většině případů budou odstraněny keře v bezprostřední blízkosti silnice. Nahradí je nová výsadba stromů a okrasné zeleně, která doplní vzhled ulic a nových zastávek.

Kdo je kdo v projektu

Statutární město Ostrava – investor, zadavatel veřejné zakázky, žadatel o dotaci
Garant projektu – Mgr. Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora

Dopravní podnik Ostrava (DPO) – nositel projektu
Manažer projektu – Ing. Martin Chovanec, technický ředitel DPO

Zpracovatel projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) – SUDOP Brno s.r.o. a Dopravní projektování spol. s r.o.

Dodavatel stavby – vzejde z veřejné zakázky

Více o projektu na http://novatramvajporuba.cz 

Známe výsledky průzkumu projektu „Nová tramvajová trať v Porubě“

Veřejná debata k „Nové tramvajové trati v Porubě“. Přijdete?


Milníky projektu:

60. léta minulého stol. 
Poprvé se o tramvaji mluví už před padesáti lety. Mohutná výstavba v okrajových částech Ostravy znamená také masové dojíždění lidí za prací. Tramvaj má přesuny ulehčit. Na realizaci ale nedochází

2014
Zveřejněním projektového záměru město pod vedením primátora Tomáše Macury oživuje myšlenku tramvajové trati na sever Poruby

září 2016
Vzniká petice s názvem „Ne výstavbě nové tramvajové trati na ulicích Bedřicha Nikodéma, 17. listopadu a Průběžné“. Více o tzv. Porubské výzvě

duben 2017
První beseda o záměru města vybudovat tramvajovou linku, diskuze s občany v domově důchodců Slunečnice, Poruba

duben 2018
Vybudování tramvaje obsadilo druhou příčku v anketě Porubské desatero 2018. Občané v anketě vybírali témata, kterým by se měl městský obvod Poruba v budoucnu věnovat. Výsledky Porubského desatera 2018

červen 2018
Zastupitelé Ostravy rozhodli, že si projekt nové tramvaje zaslouží zvláštní zacházení. Tramvaj tak získává nálepku záležitosti zvláštního významu, což umožní urychlení vyřízení nutných povolení pro zahájení stavby

červen 2018
Druhá beseda o tramvaji s občany, domov důchodců Slunečnice, Poruba

srpen 2018
Rozhodnutím krajského úřadu se nová tramvaj bude hodnotit v tzv. velké EIA. Ta komplexně posoudí vliv projektu na životní prostředí. Výsledky budou známy v březnu 2019

listopad 2018
Průzkum veřejného mínění, stěžejní část celého projektu, zná své výsledky. Tramvaj má více příznivců než odpůrců. 50 % obyvatel Ostravy tramvaj na Globus chce, 34 % je proti a 16 % nemá názor. Průzkum společnosti STEM/MARK se zúčastnilo 1516 Ostravanů. Čtěte dále o výzkumu

*2019
*Projekt prochází hodnocením EIA, dokončení projektové dokumentace, vyřizování nutných povolení

*2020
*Zahájení stavby

*2022
*Dokončení tramvajové trati ke Globusu

* předpoklad

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin