Přeskočit na obsah
Projekt zahrnuje vznik reprezentativního náměstí s alejemi stromů, včetně rekonstrukce zastřešené tržnice a zastávek MHD. Prostor bude doplněn o lavičky, trávníky, vodní prvky, sochy a specifický “meeting point."

Obchodní centrum Duha leží na hranicích 7. a 8. správního obvodu. Lokalita je centrem velkého sídliště a má potenciál dosáhnout kvality veřejného prostoru, který známe z měst západní Evropy. Navrhovaná změna má řešit nejenom konfliktní body, kterých je celá řada, ale především má nabídnout moderní místo, které bude reagovat na aktuální trendy ve veřejném prostoru – nabídne množství zeleně, pobytové plochy na náměstí s alejemi stromů, zastřešení tržního místa, rekonstrukci zastávek, hospodárné nakládání s vodou, bude podporovat alternativní formy dopravy a upřednostní chodce před auty.

1. etapa

První etapa proměny začala v září 2018 a směřovala na horní část veřejného prostoru u nákupního centra. Předprostor pošty se změnil k nepoznání. Rekonstrukcí prošel nejenom povrch asfaltových chodníků, které nahradila dlažba, ale upravila se i zelená plocha, která se scelila a uprostřed vznikl malý chodník z moderní zatravňovací dlažby. Tento prostor dostal také nový mobiliář a místa k sezení. Místo dosavadních několika borovic byla vysazena nová zeleň. Cílem bylo, aby lidé místem jen neprocházeli, ale aby měli důvod zastavit se a na chvíli si odpočinout.

Další etapy

Pro navazující etapy je zpracovaná projektová dokumentace, probíhá sloučené územní a stavební řízení. Realizace dalších etap je plánována v letech 2024–2026.

Další informace k tomuto projektu najdete také na stránce fajnovaporuba.cz.

Ideová studie část 1
Ideová studie část 2
Koncept řešení

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2016 Záměr ikona I
2017 Příprava ikona I
2021 Realizace ikona I
2026 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba

Garanti

  • Břestislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti
  • Lucie Baránková Vilamová starostka městského obvodu Poruba

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/revitalizace-verejneho-prostoru-duha