Aktualizováno 8.9.2022

Revitalizace veřejného prostoru DUHA

Strategický projekt
2016
Záměr
2017
Příprava
2021
Realizace
»
2025
Dokončeno

Proměna lokality nákupního centra Duha a okolí v Porubě

Obchodní centrum Duha leží na hranicích 7. a 8. správního obvodu. Lokalita je centrem velkého sídliště a má potenciál dosáhnout kvality veřejného prostoru, který známe z měst západní Evropy. Navrhovaná změna má řešit nejenom konfliktní body, kterých je celá řada, ale především má nabídnout moderní místo, které bude reagovat na aktuální trendy ve veřejném prostoru – nabídne množství zeleně, pobytové plochy na náměstí s alejemi stromů, zastřešení tržního místa, rekonstrukci zastávek, hospodárné nakládání s vodou, bude podporovat alternativní formy dopravy a upřednostní chodce před auty.

První etapa proměny začala v září 2018 a směřovala na horní část veřejného prostoru u nákupního centra. Předprostor pošty se změnil k nepoznání. Rekonstrukcí prošel nejenom povrch asfaltových chodníků, které nahradila dlažba, ale upravila se i zelená plocha, která se scelila a uprostřed vznikl malý chodník z moderní zatravňovací dlažby. Tento prostor dostal také nový mobiliář a místa k sezení. Místo dosavadních několika borovic byla vysazena nová zeleň. Cílem bylo, aby lidé místem jen neprocházeli, ale aby měli důvod zastavit se a na chvíli si odpočinout.

Realizace dalších etap je plánována v letech 2022 – 2025.

Probíhají povolovací procesy stavby a zpracovává se dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce.

Další informace k tomuto projektu najdete také na stránce fajnovaporuba.cz.

Ideová studie část 1
Ideová studie část 2
Koncept řešení

 

 

FOTOGALERIE