Publikováno: 16.02.2022

ZOO Ostrava se rozvíjí, dokončují se dva nové plavilony a další se připravují

Jedním ze strategických projektů města je také ROZVOJ AREÁLU ZOO OSTRAVA a jeho expozic, nejen s cílem zatraktivnit prostředí pro návštěvníky, ale také poskytnout zvířatům ideální podmínky pro jejich chov. Momentálně se tak v ZOO Ostrava dokončuje nebo připravuje hned několik rozvojových projektů.

Nové expozice pro gibony a makaky lví

V prostoru bývalého výběhu klokanů (přiléhajícího k Pavilonu Tanganika) začala realizace nové expozice pro gibony a kriticky ohrožené makaky lví. Tyto druhy opic jsou dosud chovány v nevyhovujících podmínkách starého pavilonu primátů ze 60. let 20. století. Záměrem je proto vybudovat nové venkovní výběhy včetně nových chovných pavilonů, které budou vytvářet zázemí pro chovaná zvířata. Velikost výběhu zlepší chovné podmínky pro makaky lví, v jejichž chovu patří ostravská zoologická zahrada k nejlepším na světě. Venkovní výběh bude řešen formou průhledného oplocení s vloženými skleněnými stěnami, které zajistí lepší výhled a bližší kontakt návštěvníků se zvířaty. Pro návštěvníky budou vybudovány nové chodníky a stezky mezi vzrostlou zelení, které zároveň vytvoří nové propojení dvou hlavních tras a umožní procházení a výhledy podél nového výběhu.

pavilon makaků před dokončením pavilon makaků před dokončením pavilon makaků před dokončením

Realizace projektu byla zahájena v roce 2020. Expozici makaků lvích se staví podle projektové dokumentace Atelieru GHM z Opavy, dokumentaci pro expozici gibonů a kopytníků zpracovala společnost V&V stavební a statická kancelář z Ostravy.

Nová expozice Andy a Austrálie a výběh pro tygry

Nový výběh dostanou tygři a připravuje se také nová průchozí expozice zvířat a rostlin Australie a Jížní Ameriky. Ta vyroste na místě mezi stávající dětskou zoo a venkovním výběhem mandrilů. V části Andy najdou nový domov např. kondor andský, papoušek patagonský, lamy alpaky a další zvířata z oblasti Jižní Ameriky. V části Austrálie pak budou vystaveni např. australští papoušci a další ptáci či klokani. Součástí projektu je i vybudování nové návštěvnické trasy mezi spodní a horní části expozice.

Nový výběh pro tygry je navržen jako objekt plně včleněný do přírody s minimálními požadavky na nadzemní stavby. Toto řešení přináší návštěvníkům možnost spatřit tygra v jeho přirozeném prostředí – v listnatém lese se vzrostlými stromy tvořenými podobně jako v domovině tygra ussurijského převážně břízou. Oběma výběhy bude protékat umělý potůček slévající se do jezírka u návštěvnické vyhlídky. Koupání tygrů tedy budou moci návštěvníci pozorovat z bezprostřední blízkosti. Součastí expozice budou dvě vyhlídková místa, interaktivní vzdělávací prvky a doplňková expozice pro menší zvířata.

 

Parkovací dům pro návštěvníky Zoo

Neméně důležitým projektem nejen pro návštěvníky ZOO Ostrava, ale i obyvatele Slezské Ostravy bydlící v okolí Zoo je projekt výstavby Vícepodlažního parkovacího domu, který by měl zajistit dostatečný počet parkovacích míst pro návštěvníky, pro které není současné parkoviště z pohledu kapacit dostačující. Nový parkovací dům by měl stát mezi dvěma stávajícími parkovišti a nabídnout by měl parkovací kapacitu pro dalších cca 193 aut.

Energie a energetické hospodářství

Neméně důležitým projektem v areálu ZOO je také výměna elektrifikace a energetické hospodářství, která byla vzhledem k zachování provozu areálu rozdělena do několika etap. Cílem této, pro budoucnost zoo zcela zásadní a roky připravované akce, je kompletní výměna stávajících, již nevyhovujících, rozvodů elektrické energie, posílení rozvodné sítě umístěním tří nových trafostanic VN, výměna venkovního osvětlení, místního rozhlasu a telefonního vedení a připojení všech pavilonů k internetu. Momentálně je projekt s názvem Energie již v III. etapě, kterou bude završena kompletní rekonstrukce energetického hospodářství, budou instalovány pro jednotlivé objekty a pavilony systémy měření a regulace včetně centrálního dispečinku. Tyto slaboproudé systémy budou doplněny o elektrickou a požární zabezpečovací signalizaci, informační panely a evakuační rozhlas. Předpoklad zahájení prací je v průběhu roku 2021 a dokončení v roce 2022.

Dokončený projekt – Voliéra kondora královského

Návštěvníci Zoo se mohou již od roku 2020 těšit z nové voliéry s názvem La Pampa, která se také umístila na 1.místě v soutěži Stavba roku 2021. Součástí voliéry je i návštěvnická cesta a vodní plocha – mokřad sloužící k brodění ptáků. Dále byla vybudována vyhlídková terasa s výhledem na pavilon a výběh medvědů. Voliéra je umístěna vedle stávajícího pavilonu šelem, který bude rozšířen a přestaven, aby nově mohl sloužit jako ubikace jednotlivých druhů ptactva a hlodavců pro jejich zimování a nocování.

uvnitř rekonstruované voliéryli

Všechny projekty, které se v areálu Zoo připravují nebo jsou již těsně před dokončením můžete sledovat zde: https://fajnova.cz/projekt/areal-zoo-ostrava/

 

Další příspěvky