Aktualizováno 22.9.2022

Zoo Ostrava – energie a energetické hospodářství

Strategický projekt
2017
Záměr
2018
Příprava
2020
Realizace
»
2023
Dokončeno

Strategický projekt, který řeší rostoucí nároky na odběr elektrické energie v Zoo Ostrava rekonstrukcí stávající sítě. Realizace projektu probíhá kontinuálně, na etapy.

V rámci I. etapy tohoto rozsáhlého projektu byly v areálu zoo rekonstruovány areálové plynovody a plynovodní přípojky. Součástí této etapy byly rekonstrukce objektových, lokálních, zdrojů tepla – plynových kotelen. Tato nová plynárenská soustava byla provedena jako středotlaká, čímž došlo ke zvýšení kapacity plynovodů s možností připojování dalších objektů. Stavební a hlavně výkopové práce se dotkly celého areálu zoologické zahrady a botanického parku. Během nich bylo vykopáno na 12 km výkopů a překopů. Svým rozsahem se mezi zoologickými zahradami jedná o zcela ojedinělý projekt. Na tuto etapu navázala rekonstrukce elektroenergetických rozvodů. Stávající síť s jedinou centrální trafostanicí a následnými kabelovými rozvody, která byla značně zastaralá, často poruchová a kapacitně nedostačující, byla nahrazena vstupní trafostanicí včetně kabelové přípojky a dvěma podružnými kioskovými trafostanicemi se zemními kabelovými propojeními VN 22/kV, které budou elektřinou zásobovat všechny stavby v areálu. Rekonstruovány byly také kabelové rozvody NN a instalovány nové rozvaděčové skříně a pro jednotlivé objekty a pavilony. Souběžně se všemi trasami VN a NN byly uloženy optické rozvody. Tato etapa byla dokončena v roce 2019.

Výše nákladů na realizaci: 98 mil. Kč.

2.etapa– instalace elektronických komunikací  a systému MaR rekonstrukce slaboproudých rozvodů

V roce 2022 bude zahájena realizace II. etapy jejímž cílem  je instalace elektronických komunikací, které navazují na výstavbu areálové sítě elektronických komunikací provedených v rámci realizace I. etapy. Výstavba elektronických komunikací bude zahrnovat areálové ozvučení, areálový dohledový video systém, areálové informační zobrazovací panely a výstavbu prvků elektronických komunikací a měření spotřeby v provozních objektech v areálu ZOO Ostrava. Reproduktory pro ozvučení a kamery dohledového sytému v rámci areálu budou osazeny na stožáry areálového osvětlení, u kterých byla provedena kabelová příprava pro napojení těchto prvků v rámci I. etapy. Osazení informačních zobrazovacích panelů bude v blízkosti energetických sloupků, ze kterých se panely napojí na elektrickou energii a síť elektronických komunikací. V rámci instalace měření spotřeby bude v jednotlivých objektech provedena výměna měřičů energií .V rámci měření spotřeby budou napojeny měřiče tepla, vody, plynu, elektrické energie.

Předpoklad realizace stavby 2022-2024

Výše nákladů na realizaci: 26 mil. Kč.

 

 

 

 

 

FOTOGALERIE