Aktualizováno 27.4.2022

Zoo Ostrava – energie a energetické hospodářství

Strategický projekt
2017
Záměr
2018
Příprava
2020
Realizace
»
2022
Dokončeno

Strategický projekt, který řeší rostoucí nároky na odběr elektrické energie v Zoo Ostrava rekonstrukcí stávající sítě. Realizace projektu probíhá kontinuálně, na etapy.

V rámci I. etapy tohoto rozsáhlého projektu byly v areálu zoo rekonstruovány areálové plynovody a plynovodní přípojky. Součástí této etapy byly rekonstrukce objektových, lokálních, zdrojů tepla – plynových kotelen. Tato nová plynárenská soustava byla provedena jako středotlaká, čímž došlo ke zvýšení kapacity plynovodů s možností připojování dalších objektů. Stavební a hlavně výkopové práce se dotkly celého areálu zoologické zahrady a botanického parku. Během nich bylo vykopáno na 12 km výkopů a překopů. Svým rozsahem se mezi zoologickými zahradami jedná o zcela ojedinělý projekt. Tato etapa byla dokončena v roce 2018.

Na tuto etapu navázala rekonstrukce elektroenergetických rozvodů. Stávající síť s jedinou centrální trafostanicí a následnými kabelovými rozvody, která byla značně zastaralá, často poruchová a kapacitně nedostačující, byla nahrazena vstupní trafostanicí včetně kabelové přípojky a dvěma podružnými kioskovými trafostanicemi se zemními kabelovými propojeními VN 22/kV, které budou elektřinou zásobovat všechny stavby v areálu. Rekonstruovány byly také kabelové rozvody NN a instalovány nové rozvaděčové skříně a pro jednotlivé objekty a pavilony. Souběžně se všemi trasami VN a NN byly uloženy optické rozvody.

Ve III. etapě, kterou bude završena kompletní rekonstrukce energetického hospodářství, budou instalovány pro jednotlivé objekty a pavilony systémy měření a regulace včetně centrálního dispečinku. Tyto slaboproudé systémy budou doplněny o elektrickou a požární zabezpečovací signalizaci, informační panely a evakuační rozhlas. Předpoklad zahájení prací je v průběhu roku 2021 a dokončení v roce 2022.

 

 

 

 

FOTOGALERIE